As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

Help:DefinedMeaning/sv

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search

Definierad betydelse - DefinedMeaning[edit]

Översättning av 20090306. Senaste versionen av DefinedMeaning har alltid företräde.

En definierad betydelse - DefinedMeaning - är en kombination av ett uttryck och en definition;
där ett uttryck är en given grafisk form (stavning) knuten till ett givet språk; och en definition är det begrepp som detta uttryck uttrycker omskrivet i en eller flera meningar.
Nuvarande ERD-modell

En definierad betydelse (DefinedMeaning) är en tabell i OmegaWiki-databasen. Om OmegaWiki skall fungera på rätt sätt, så MÅSTE folk förstå vad en definierad betydelse är och hur den fungerar.

Att skapa en definierad betydelse[edit]

En definierad betydelse (DM) utgår från ett uttryck, och lägger till en förklaring av det (eller en av de) begrepp som detta uttrycker i en eller flera meningar; definitionen. En definierad betydelse kan skapas från alla språk, och så småningom kommer det första uttrycket och den första definitionen att markeras eller visas separat på redigeringssidan.

Översättning av definitionen[edit]

Till en definierad betydelse kan fogas översättningar av definitionen, det vill säga översättningar som så nära som möjligt uttrycker det begrepp som beskrivs av den första definitionen. Helst skall alla översättningar vara direkta översättningar av den första definitionen för att minimera semantisk glidning.

Uttrycka definitionen[edit]

Till en definierad betydelse kan fogas andra uttryck, vilka kan vara från vilket språk som helst, inklusive det språk från vilket den ursprungligen skapades. Uttryck som fogas till en definierad betydelse skall uttrycka det begrepp som definitionen anger, inte vara en översättning av det första uttrycket.

Det kan finnas flera uttryck från samma språk (dvs synonymer). Varje sådan kombination av ett uttryck och en definition kan markeras som en tillfredsställande kombination eller ej; dvs om uttrycket på ett bra sätt täcker definitionens begrepp semantiskt och stilistiskt.

Om kombinationen mellan ett sekundärt uttryck och en översatt definition för samma språk är tillfredsställande, så behöver inte en ny definierad betydelse skapas för detta språk för att uttrycka samma begrepp en gång till.

Om kombinationen inte är tillfredsställande, så kan den betraktas som en ungefärlig betydelse - ApproximatedMeaning; och det kommer i så fall att behövas ytterligare en definierad betydelse som bättre representerar det begrepp som uttrycket uttrycker. Det är av största vikt att i sådana fall inte ändra den översatta definitionen för att bättre passa uttrycket i språket i fråga, då detta ofelbart leder till semantisk glidning. Om definitionen inte täcker uttrycket skall ytterligare en definierad betydelse skapas, och den första lämnas intakt.

Ett uttryck kan mycket väl uttrycka andra begrepp och behöva fogas till andra definitioner för att skapa nya definierade betydelser .

Relationer[edit]

Definierade betydelser kan ställas i relation till andra definierade betydelser , och relationen kan klassificeras som t ex snävare begrepp (narrower term), bredare begrepp (broader term), ingår i tema (part of theme) etc. Exakt vilka relationer som kommer att finnas är ännu inte fastställt.

Läsa data[edit]

Det kommer att finnas två sätt att lokalisera data; antingen matar du in ett ord i sökfältet, eller så följer du relationer från en definierad betydelse till en annan. Detta kräver naturligtvis att sådana relationer har angetts.

Ett exempel[edit]

Uttrycket German refererar i den engelska definitionen till en person med tysk nationalitet. Det översätts med båda uttrycken Deutscher och Deutsche. Dessa båda senare uttryck är dock definierade som en man respektive en kvinna av tysk nationalitet. Alla tre definierade betydelser behövs, eftersom de tyska och engelska orden inte betyder exakt samma sak.