As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

Help:Definition/be

From OmegaWiki
< Help:Definition(Redirected from Definition/bel)
Jump to: navigation, search

Asturianu | па-беларуску | Deutsch | ελληνικά | English | Español | Français | Italian | Nederlands | Português| Po slovensky | Svenska | +/-

Апісанне (Definition): пераказ сэнсу, які азначаны Выразам, і які зроблены ў аб'ёме аднаго ці некалькіх сказаў.

Пэўнае Апісанне і пэўны Выраз разам утвараюць Апісанае Значэнне. Розныя формы таго самага слова (Выразу) можна будзе звязваць з тым самым Апісаннем, і такім чынам утвараць наступныя Апісаныя Значэнні, але спосаб ажыццяўлення гэтага яшчэ не распрацаваны.

Пераклады[edit]

Апісанне можна перакласці на іншыя Мовы. Тады, калі такое перакладзенае Апісанне можа быць адэкватна азначана пэўным Выразам на мове перакладу, то пара Перакладзенае Апісанне-Выраз на мове перакладу таксама можа разглядацца як Апісанае Значэнне, прыдатнае для далейшага перакладу на іншыя мовы. Але ў выпадках розначытанняў і неадназначнасцяў пяршэнства мае арыгінальнае Апісанне.

Дакладнасць[edit]

Калі сэнс — прадмет Апісання немагчыма азначыць пэўным Выразам дакладна, то яго можна азначыць пэўным Выразам прыблізна, з пастаноўкай меткі Недакладна.

З гэтага вынікае, што, каб утварыць з гэтым Выразам правільнае Апісанае Значэнне, гэты Выраз неабходна звязваць з іншым Апісаннем, якое б пераказвала патрэбны сэнс дакладна.

Варыянты[edit]

Зараз створаны асновы праграмнай падтрымкі альтэрнатыўных варыянтаў аднаго Апісання. Такія альтэрнатыўныя варыянты павінны апісваць такую самую канцэпцыю, што і асноўны варыянт Апісання, але фармулявацца для іншай мэтавай групы чытачоў; напрыклад, "больш навуковае тлумачэнне", або "тлумачэнне для дзяцей", "для іншамоўных карыстальнікаў".

Варыянты нельга выкарыстоўваць для апісання трохі іншай канцэпцыі, дзеля гэтага трэба выкарыстоўваць іншае Апісанае Значэнне.

Як складаць добрыя Апісанні[edit]

Мяркуецца, што добра складзенае апісанне дазваляе да 90% чытачоў правільна пазнаваць апісаны ім сэнс у корпусе тэксту. Такім чынам, чытачы:

 1. Атрымліваюць апісанні сэнсу, азначанага выразам.
 2. Сустракаюць прыклады выразу ў корпусе тэксту.
 3. Спрабуюць атаясаміць канкрэтныя апісання, якімі азначаныя розныя асобнікі выразу.
 • У выніку, калі менш за 90% чытачоў могуць дакладна атаясаміць апісанне (у сістэме OmegaWiki) і выраз (у корпусе тэксту), то такі набор апісанняў лічыцца недастаткова добрым.

Некалькі парадаў[edit]

 • Пачынайце Апісанні з вялікай літары, і канчайце кропкай (яна ж), або чым належыць, у залежнасці ад сістэмы пісьма.
 • Будзьце дакладнымі. Ствараючы Апісанне, зважайце на падобныя прадметы, з'явы або дзеянні. Ці дапамагае Апісанне іх адрозніваць?
 • Апісанне складаецца на ўзроўні сэнсу, які не залежыць ад мовы (і якасці, якія б залежалі ад выразаў ці мовы, у кантэксце Апісання недаступныя/недазволеныя).
 • Пазбягайце выкарыстання ў Апісанні Выразаў(-у), звязаных з ім.
 • Не карыстайцеся "мета-выразамі", такімі, як слова або выраз. Можа выявіцца, што іншыя сінонімы або пераклады маюць іншы тып.
 • Калі гэта біялагічны від, улучайце ў апісанне навуковую назву.
 • Калі гэта натуральны лік, улучайце патрэбныя лічбу/лічбы.
 • Старайцеся зменшыць выкарыстанне ў Апісанні блізкародных і/або выведзеных тэрмінаў, бо гэта лёгка ўчыняе карагоды вызначэнняў, як, напрыклад, апісанне шырокага як такога, які мае вялікую шырыню, і апісанне шырыні як ступені быцця шырокім.

Перакладанне Апісанняў[edit]

 • Калі толькі магчыма, бярыце за крыніцу для свайго перакладу Першае Апісанне (але заўважце, што тымчасова яно ніяк не азначаецца ў інтэрфейсе!). Калі даводзіцца браць за крыніцу іншае, перакладзенае Апісанне, то вельмі дарэчы гэта адзначыць у полі тлумачэння. Заўсёды варта самастойна адзначаць Першае Апісанне, пакуль у інтэрфейсе няма дзеля гэтага стандартнага спосабу.
 • Трымайцеся як мага бліжэй семантыкі мовы-крыніцы; адначасова пішыце на мове перакладу правільнымі, граматнымі сказамі.
 • У перакладзенае апісанне можа трапіць слова, якое шматзначнае ў мове перакладу. Калі гэтага не ўдаецца пазбегнуць, дадайце ўдакладненне (у дужках).
  Напрыклад, па-англійску замест "similar to a big crank" лепей напісаць "similar to a big crank (the hardware item)" (падобны да вялікага "crank"), каб адрозніваць "crank" як канструкцыю і crank як назву групы людзей.
 • Агульны тэрмін, напрыклад boat, можа датычыць шмат якіх вузейшых тэрмінаў, такіх як fisherboat, row-boat, sailboat, riverboat, steamboat і пад. Такія вузейшыя тэрміны не лічацца перакладамі і павінны прывязвацца да адпаведнага агульнага тэрміну праз дачыненні (рэляцыі) даных.
 • Калі ў апісанні пералічаны ў якасці прыкладаў некалькі вузейшых тэрмінаў (магчыма, з завяршэннем такога пераліку праз "і пад." або "…"), бо ў гэтай мове няма шырэйшага, абагульняльнага тэрміну, то ў такім выпадку ўсё ж дазваляецца выкарыстаць у перакладзеным апісанні шырэйшы, абагульняльны тэрмін, але толькі тады, калі гэты тэрмін дакладны. Належыць пазбягаць занадта шырокіх, вузкіх або цьмяных тэрмінаў!