As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

Help:Definition/nl

From OmegaWiki
< Help:Definition(Redirected from Definition/nld)
Jump to: navigation, search

Asturianu | па-беларуску | Deutsch | ελληνικά | English | Español | Français | Italian | Nederlands | Português| Po slovensky | Svenska | +/-

Een Definitie is een parafrase, gebruik makend van een of meer zinnen, van het concept dat wordt uitgedrukt met de Expressie. Deze Definitie is samen met de Expressie een DefinedMeaning. Verschillende vormen van hetzelfde woord worden gegroepeerd onder dezelfde Definitie, maar dat is nog niet geprogrammeerd.

De definitie kan vertaald worden in andere Talen en als deze vertaalde Definitie adequaat uitgedrukt kan worden door een Expressie in de taal in kwestie, dan kan het paar Definitie - Expressie ook beschouwd worden als een DefinedMeaning met als doel het vertalen naar weer andere talen. Bij twijfel dient de originele Definitie leidend te zijn.

Als de Definitie niet adequaat uitgedrukt kan worden, mag die benaderd worden met een Expressie, maar moet die gemarkeerd worden als niet identiek. Dit impliceert dat de Expressie wordt gebruikt om gekoppeld te worden met een andere Definitie die het concept dat wordt uitgedrukt wel adequaat parafraseert in de vorm van een andere DefinedMeaning.

Er is nu basisfunctionaliteit voor het alternatief verwoorden van dezelfde Definitie. Deze alternatieve Definitie moet hetzelfde concept uitdrukken als de originele Definitie, maar verwoord voor een ander publiek; bijvoorbeeld een meer wetenschappelijke beschrijving of een beschrijving geschikt voor kinderen of voor het leren van een tweede taal. De funtie moet niet gebruikt worden om een licht afwijkend concept te beschrijven. Voeg daarvoor een tweede DefinedMeaning toe.

Richtlijnen voor het schrijven van goede Definities[edit]

Goede definities stellen tenminste 90% van de lezers in staat het gedefinieerde concept te indentificeren in een corpus. Meer in detail:

 1. Lezers krijgen de definities voor een expressie.
 2. Ze lezen veel voorbeelden van de expressie in een corpus.
 3. Ze proberen de definitie te identificeren die bij ieder voorkomen van die expressie hoort (in het corpus).
 4. Als minder dan 90% accuraat wordt geidentificeerd, dan zijn de definities niet goed genoeg.

Tips[edit]

 • Begin Definities met een hoofdletter en eindig met een punt of het equivalent, afhankelijk van het schrift.
 • Wees specifiek. Weeg bij het maken van een definitie gelijke voorwerpen, fenomenen of activiteiten mee. Zorgt de Definitie voor onderscheid?
 • Dit is een conceptniveau, onafhankelijk van taal. Eigenschappen specifiek voor expressies/talen zijn niet beschikbaar.
 • Vermijd het gebruik van de bijbehorende Expressie(s) in de Definitie.
 • Gebruik geen "meta-expressies" zoals het woord of de expressie. Andere synoniemen of vertalingen zijn wellicht niet van hetzelfde type.
 • Als het om een soort gaat, neem dan de wetenschappelijke naam op in de Definitie.
 • Als het een natuurlijk getal is, neem het cijfer dan op.
 • Probeer het gebruik van nauw gerelateerde en/of afgeleide termen in de Definitie te minimaliseren, omdat dit makkelijk leidt naar circeldefinities, zoals bijvoorbeeld breed definieren als een groote breedte hebbende en breedte als een maateenheid die aangeeft hoe breed iets is.

Definities vertalen[edit]

 • Gebruik de eerste Definitie (helaas nog niet aangegeven) als brontaal voor uw vertaling waar dat maar mogelijk is. Als u gebruik moet maken van een andere vertaalde Definitie als bron, dan is het een goed idee om dit aan te geven in het veld met de bewerkingssamenvatting. Eigenlijk is het zelfs goed om deze informatie altijd toe te voegen totdat er de mogelijkheid is om aan te geven welke Definitie de eerste was.
 • Volg de brontaal zo dicht mogelijk, terwijl u nog steeds een goede, grammaticale zin in de doeltaal formuleert.
 • Een platte vertaling van de definitie kan leiden tot het gebruik van een woord dat ambigu is in de doeltaal. Als daar niet omheen te werken is, voeg dan een hint toe tussen aanhalingstekens.
U kunt in plaats van "gelijkend op een doel" beter "gelijkend op een doel (waarop men schiet)" om te voorkomen dat het per abuis wordt opgevat als refererend aan een de situatie waarnaar men streeft, doelstelling.
 • Een algemene term zoals boot kan verwijzen naar veel nauwere begrippen zoals vissersboten, roeiboten, zeilboten, stoomboten, enzovoort. Deze worden niet beschouwd als vertalingen, maar als nauwere begrippen in de relaties.