As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

Frame

Jump to: navigation, search
 •  Language: German
   • Substantive
    •  frame[Edit] : The part of a snooker match between initial setup of all balls on the table and all balls pocketed or a player having given up or one player cannot win the frame any more.
     •  Lexical annotations
     •  Definition
      LanguageText
      CastilianLa parte de un partido de snooker entre la configuración inicial de todas las bolas en la mesa y todas las bolas embolsadas o un jugador que se rinde o un jugador que no puede ya ganar.
      EnglishThe part of a snooker match between initial setup of all balls on the table and all balls pocketed or a player having given up or one player cannot win the frame any more.
      GermanDer Teil eines Snookerspiels von dem Moment, in dem alle Kugeln in ihre Startpositionen auf dem Tisch gebracht werden bis zu dem Moment, in dem entweder alle Kugeln eingelocht sind oder einer der Spieler aufgibt oder ein Spieler nicht mehr gewinnen kann.
      KölschEne Deil vun enem ẞnuhkerschpell; dä hüürd op, wann eine Schpeller opjitt, udder eine nit mieh jewenne kann, udder alle Kuurelle vum Desch sin, un fängg aan, wann de Kuurelle op Aanfang zerääsch jelaat wääde.
     •  Synonyms and translations
      ExpressionAnnotation
      LanguageSpelling
       Englishframeshow ▼
   • ??