As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

Expression talk:brinna

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search

Borde även "brännas" finnas med som match på "to be consumed by fire"? I så fall - är de bägge identiska matchningar, eller ingen av dem? // habj 21:03, 23 July 2006 (CEST)

Nej, det tycker jag inte. Definitionen syftar så vitt jag kan förstå på intransitivt 'burn' och det motsvaras ju inte av bränna.--Sannab 23:03, 23 July 2006 (CEST)