As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

Help:Annotation/nl

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search

عربي | English | Deutsch | Français | Kölsch | Nederlands | Português | па-беларуску | +/-


Met de software van OmegaWiki is het mogelijk om willekeurige velden uit de database te annoteren met andere gegevens. Hierdoor kunnen we vele lexicologische en ontologische mogelijkheden toevoegen. De interface voor Annotatie is nog niet prettig te gebruiken en dat verbeteren we snel. Op dit moment worden de volgende attributen ondersteund op OmegaWiki.org:

  • Voorbeeldzinnen. Gebruik dit om het juiste gebruik van een expressie met behulp van een voorbeeldzin te illustreren.

Gepland:

  • Parts of speech. Geven aan of een woord een zelfstandig naamwoord, werkwoord, bijwoord, enzovoort is. Dit is niet eenvoudig omdat er verschillende talen verschillende since parts of speech kennen.

Hoe annoteren[edit]

Begin met annoteren door de pagina (DefinedMeaning of expressie te bewerken). Selecteer het deel van de gegevens dat u wilt annoteren, bijvoorbeeld een expressie in de lijst van synoniemen en vertalingen. Klik op de link "Annotation »" ernaast en er verschijnt een nieuw venster.

In dit venster is een lijst met beschikbare typen annotatie beschikbaar.:

  • tekstattribuutwaarden - dit zijn enkeltalige vrije tekstvelden.
  • vertaalde tekstattribuutwaarden - dit zijn meertalige vrij tekstvelden.

Voor annotatie met voorbeeldzinnen kiest u bijvoorbeeld in de meeste gevallen voor normale tekstannotatie, omdat de taal impliciet is door de expressie. Selecteer het attribuut dat u wilt toevoegen uit de lijst om een voorbeeldzin toe te voegen, in dit geval "voorbeeldzin." Voer de zin zelf ernaast in.

Als u kiest voor Opslaan wordt de annotatie in de database opgeslagen. Omdat er vele verschillende soorten annotatie kunnen zijn, is deze informatie standaard ingeklapt in OmegaWiki. Als u bijvoorld de annotatie van een expressie wilt bekijken, klik dan op de link "Annotation »" naast de expressie, precies zoals u deed toen u de voorbeeldzin aan het toevoegen was.

Annotatielogica[edit]

Hoe weet de software welke attributen u waar kunt toevoegen? Hiervoor ondersteunen we klasselidmaatschap. De klasselidmaatschap van een DefinedMeaning impliceert direct de beschikbare attributen. Een klasse is een DefinedMeaning die onderdeel is van een speciaal aangegeven collectie. Als een DefinedMeaning in een dergelijke klassecollectie zit, kan er een lijst met "Klasse-attributen" aan toegevoegd worden. Deze attributen kunnen beperkt worden tot een bepaald element van de gegevens, zoals bijvoorbeeld de synoniemen en vertalingen of de definities. Als u nu een DefinedMeaning lid maakt van die klasse, erft die automatisch de attributen.

Elke nieuwe DefinedMeaning is lid van een bepaalde standaardklasse die is aangegeven in de instellingen van OmegaWiki. De standaardklasse lexicaal item bevat bijvoorbeeld het attribuut "voorbeeldzin", die daardoor te gebruiken is voor alle DefinedMeanings. In de toekomst wordt het mogelijk om klasselidmaatschap expliciet te negeren zodat het mogelijk wordt om het standaardgedrag van DefinedMeanings aan te passen.