As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

Help:DefinedMeaning/fi

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search

DefinedMeaning[edit]

Käännös englannin 2006-08-12 valmistuneesta versiosta. DefinedMeaning-artikkelin tuoreimmassa versiossa tiedot ovat varmimmin ajan tasalla.

DefinedMeaning ('määritelty merkitys') on ilmauksen ja määritelmän yhdistelmä.
Ilmauksella tarkoitetaan tiettyyn kieleen kuuluvaa tiettyä kirjoitusasua. Määritelmä on puolestaan sen ilmaisema, yhdessä tai useammassa lauseessa esiintyvä käsite.


DefinedMeaning on taulu OmegaWikiin tietokannassa. Jotta OmegaWiki-projekti voisi toimia kunnolla, käyttäjien TÄYTYY ymmärtää mikä määritelty merkitys on ja miten se toimii.

DefinedMeaningin muodostaminen[edit]

DefinedMeaningin lähtökohtana on ilmaus, jonka (vähintään yhdessä lauseessa esiintyvät) käsitteet (tai jokin niistä) selitetään — siis kirjoitetaan määritelmä. DefinedMeaning voidaan muodostaa mistä tahansa kielestä alkaen, ja sen ensimmäinen ilmaus ja ensimmäinen määritelmä merkitään tai näytetään erikseen muokkaussivulla.

Määritelmän kääntäminen[edit]

DefinedMeaningiin voidaan liittää käännettyjä määritelmiä eli mahdollisimman tarkasti ensimmäisen määritelmän käsitettä noudatteleva käännös. Ihanteellisesti kaikki käännetyt määritelmät olisivat ensimmäisen määritelmän suoria käännöksiä merkityksenvaelluksen minimoimiseksi, vaikka käytännössä tähän tuskin aina päästään.

Määritelmän ilmaiseminen[edit]

DefinedMeaningiin voi liittää muitakin ilmauksia, jotka saavat olla minkä tahansa kielisiä DefinedMeaningin oma kieli mukaan lukien. DefinedMeaningiin liitettyjen ilmausten on tarkoitus ilmaista määritelty käsite; niiden ei pidä olla ensimmäisen ilmauksen käännöksiä.

Yhdestä ja samasta kielestä voi olla useita ilmauksia (eli synonyymejä). Ilmauksen ja määritelmän välinen vastaavuus voidaan merkitä hyväksi tai huonoksi; toisin sanoen kuvaako ilmaus tarkasteltavan käsitteen semanttisesti ja tyyliltään kattavasti.

Jos jokin toissijainen ilmaus ja samankielinen käännetty määritelmä vastaavat toisiaan hyvin, ei ilmaukseen ole syytä lisätä muita DefinedMeaningejä tämän nimenomaisen käsitteen ilmaisemiseksi.

Jos vastaavuus ei ole täydellinen, ilmauksen ja määritelmän yhdistelmää voi ajatella lähimerkityksenä (ApproximatedMeaning). Tällöin tarvitaan erillinen DefinedMeaning, joka tekee oikeutta kyseiselle ilmaukselle. On ratkaisevan tärkeää, ettei käännettyä määritelmää parannella omakielistä ilmausta vastaavaksi, koska se johtaa merkityksen vaeltamiseen. Jos määritelmä onnistuu ilmauksen käsitteen ilmaisemisessa heikosti, tulee sanakirjaan lisätä uusi DefinedMeaning ja pitää alkuperäinen ennallaan.

Ilmaus saattaa hyvinkin ilmaista myös muita käsitteitä, jolloin se täytyy yhdistää muihin määritelmiin toisten DefinedMeaningien muodostamiseksi.

Relaatiot[edit]

Kahden DefinedMeaningin välillä voi olla suhde (relaatio), jonka laatu voidaan tarkemmin määritellä, kuten suppeampi ilmaus, laajempi ilmaus, kuuluu teemaan jne. Käyttöön otettavien relaatioiden tarkkaa joukkoa ei olla vielä saatu lyötyä lukkoon.

Tietojen selaaminen[edit]

Tietoja voidaan selata kahdella tavalla. Tietoja voi hakea hakusanalla — näin tiedon löytää, jos se on olemassa. Toinen tapa on seurata DefinedMeaningien välisiä relaatioita. Tämän takia näille pitää syöttää relaatioita.

Esimerkki[edit]

Sana German on saksalaisen henkilön englanninkielinen määritelmä. Se kääntyy saksaksi sekä Deutscher että Deutsche. Nämä ovat kuitenkin määritelty saksalaiseksi mieheksi ja saksalaiseksi naiseksi. Kaikki kolme DefinedMeaningiä tarvitaan, sillä saksan ja englannin sanat eivät ole merkitykseltään identtisiä.