As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

Help:DefinedMeaning/no

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search
En DefinedMeaning består av et uttrykk og en definisjon.
Et uttrykk er angivelsen av en skrivemåte på et språk, mens definisjonen forklarer betydningen av uttrykket med en eller flere setninger.
Den for tiden gyldige ERM

En DefinedMeaning (DM) er en tabell i OmegaWiki-databanken. For at dette prosjektet skal lykkes er det viktig at folk FORSTÅR hva en DefinedMeaning er og hvordan den virker.

Å lage en ny DefinedMeaning[edit]

En DefinedMeaning tar utgangspunkt i et uttrykk og beskriver betydningen (eller en av betydningene) til dette uttrykket i en eller flere setninger: definisjonen. En DefinedMeaning kan startes på hvilket som helst språk. Det første uttrykket og den første definisjonen vil bli markert på redigeringssiden.

Oversettelse av definisjonen[edit]

Til en DefinedMeaning kan det knyttes oversatte definisjoner, som bør holde seg så nær som mulig til den første definisjonen. Ideelt bør alle oversatte definisjoner bli oversatt fra den første definisjonen, for å minimere den semantiske glidningen. I praksis vil dette ikke alltid være tilfellet.

Å uttrykke definisjonen[edit]

Til en DefinedMeaning kan det også knyttes andre uttrykk. Disse kan være på alle mulige språk, inklusive språket den første definisjonen ble skrevet på. Uttrykk som blir tilknyttet en DefinedMeaning må ha den samme betydningen som definisjonen beskriver. De skal ikke være oversettelser av det første uttrykket.

Det kan være flere forskjellige uttrykk fra det samme språket (synonymer). Hver kombinasjon av definisjon og uttrykk kan markeres som god eller ikke. Forbindelsen regnes som god dersom uttrykket omfatter betydningen som beskrives av definisjonen, semantisk og stilistisk tilfredsstillende.

Dersom overensstemmelsen mellom et uttrykk og den oversatte definisjonen er god, er det ikke nødvendig å lage en ny DefinedMeaning for å beskrive betydningen av uttrykket.

Dersom overensstemmelsen ikke er tilstrekkelig god, kan kombinasjonen av uttrykket og definisjonen behandles som en ApproximatedMeaning. Da er det nødvendig med en egen DefinedMeaning som bedre beskriver betydningen av uttrykket. Det er svært viktig at den oversatte definisjonen ikke endres for bedre å stemme overens med uttrykket; dette vil føre til semantisk avvik. Hvis den første definisjonen ikke passer uttrykket godt nok, bør en ny DefinedMeaning lages, men den opprinnelige definisjonen må i alle fall beholdes.

Uttrykket kan godt ha andre betydninger også; da kan det også forbindes til en annen definisjon slik at en ny DefinedMeaning dannes.

Relasjoner[edit]

DefinedMeaning-er kan være relatert til andre DefinedMeaning-er. Disse forbindelsene kan for eksempel være smalere begrep, videre begrep, inngår i emne osv. Nøyaktig hvilke relasjoner som vil brukes, har ikke blitt bestemt ennå.

Å lese data[edit]

Det finnes to måter dataene kan finnes på. Du skrive et ord eller et uttrykk i søkeboksen; da vil du få opp siden med dette uttrykket hvis det finnes i databasen. Den andre måten er å bruke relasjonene til å komme fra en DefinedMeaning til en annen.

Et eksempel[edit]

Ordet German viser i den engelske definisjonen til en person med tysk nasjonalitet. På tysk finnes to oversettelser, Deutsche og Deutscher, som betyr henholdsvis en kvinne og en mann av tysk nasjonalitet. Alle de tre DefinedMeaning-ene er nødvendige, siden de tyske ordene og det engelske ikke har identiske betydninger.