As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

Help:DefinedMeaning/tr

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search
Tanımlı Anlam bir Terim ve bir Tanım'ın bileşimidir.
Terim belli bir dile ait yazımla görsel olarak verilir; Tanım bu terim tarafından ifade edilen kavramın bir veya birkaç cümle ile yeniden açılımıdır.

Örneğin: "Köpekgiller ailesine ait evcilleştirilmiş hayvan" tanımı ile tarif edilen Tanımlı Anlam, Türkçede köpek Terimine (ve ayrıca it, havhav ve kelp terimlerine), İngilizce dog terimine vs. karşılık gelir.

Bir Tanımlı Anlam (OmegaWiki'deki İngilizce karşılığıyla DefinedMeaning), OmegaWiki veritabanındaki varlıklardan birinin adıdır. Projenin yürümesi için her kullanıcın Tanımlı Anlam kavramını ve onun nasıl işlediğini anlamalıdır.


Tanımlı Anlamın üretilmesi[edit]

Tanımlı Anlam, bir Terim'den başlar, bu terim ile ifade edilen kavram (veya kavramları) Tanım denen bir veya bikaç cümle ile açıklar. Bir Tanımlı Anlam herhangi bir dilden başlatılabilir.

Tanımın çevirisi[edit]

Bir Tanımlı Anlama Çevirilmiş Tanım 'lar eklenebilir, bu çeviriler mümkün olduğunca birebir olmalıdır. İdeal olarak, Semantik kaymayı en aza indirmek için tüm Çevrilmiş Tanımlar ilk çeviriden yapılmalıdır.

Tanımı ifade etmek[edit]

Bir Tanımlı Anlama başka Terimler eklenebilir, bunlar herhangi bir dilde olabilir, Tanımlı Anlam ile ilişkili dil de dahil olmak üzere. Tanımlı Anlama eklenmiş Terimler, Tanım tarafından açıklanan kavramı ifade etmelidir, birinci Terimin çeviri olmamalıdır.

Aynı dile ait birden çok Terim (yani eşanlamlı) olabilir. Bir Terim ile bir Tanım arasındaki bu eşleşmelerin herbiri, iyi bir eşleşme olup olmadığına göre işaretlenebilir. Yani, belli bir kavramın semantik ve/veya tarz olarak bir terim tarafından yeterince karşılandığı belirtilebilir.

Eğer ikincil bir Terim ile, o dile ait Çevrilmiş Tanım arasındaki eşleşme iyi ise, o kavramı yeni baştan ifade etmek için yeni bir Tanımlı Anlam eklemeye gerek yoktur.

Eğer eşleşme iyi değilse, Terim ve Tanım arasındaki bileşim bir Yaklaşık Anlam olarak değerlendirilmelidir. Bu durumda söz konusu Terime hakkını verecek ayrı bir Tanımlı Anlama gerek vardır. Terimin tanımına o dilde daha iyi uyması için Çevrilmiş Tanımın değiştirilmemesi esastır, çünkü bunu yapmak semantik kaymaya neden olacaktır. Eğer Terimin kavramını iyi ifade edemiyorsa Tanım, yeni bir tanım geliştirilmeli ama özgün tanım korunmalıdır.

Terim başka kavramlara da karşılık gelebilir, bunlar için başka Tanımlar kullanılarak başka Tanımlı Anlamlar üretilmelidir.

İlişkiler[edit]

Tanımlı Anlamlar başka Tanımlı Anlamlar ile İlişkili olabilir. İlişki, örneğin dar anlam, geniş anlam, temanın parçası olarak sınıflandırılabilir. Kullanılacak sınıflandırmalar kümesi henüz kesinleştirilmemiştir.

Verilerin incelenmesi[edit]

Verileri incelemenin iki yolu vardır: arama kutusuna bir sözcük girebilirsiniz; bu yolla, eğer bilgi varsa ona ulaşabilirsiniz. Öbür yol, bir Tanımlı Anlamdan diğerine ilişkiler bulmaktır. Bunun olabilmesi için ilişki bilgilerinin kaydedilmiş olması gerekir.

Bir örnek[edit]

Türkçedeki "Alman" sözcüğü, Almanya vatandaşı bir kişiye karşılık gelir. Almanca'da bunun çevirisi hem "Deutscher" hem "Deutsche"dir. Almancada bunların tanımı, sırasıyla, Almanya vatandaşı bir erkek ve Almanya vatandaşı bir kadındır. Her üç Tanımlı Anlama da gerek vardır, çünkü Türkçe ve Almanca sözcüklerin tanımları aynı değildir.

Teknik boyut[edit]