As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

Help:Editing relational data/slk

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search

عربي | català | па-беларуску | česky | Deutsch | ελληνικά | English | español | Esperanto | français | hebrew | italiano | 日本語 | Kölsch | Nederlands | português | русский | sicilianu | po slovensky | српски | srpski | suomi | svenska | +/-

Táto stránka vysvetľuje ako upravovať tento slovník a varuje pred nástrahami pri zmenách v rôznych menných priestoroch OmegaWiki.

Definition.png
Syntrans.png
Relations.png
Save.png

DefinedMeaning[edit]

Tvorba nového DefinedMeaning[edit]

Pred vytvorením nového DefinedMeaning sa musíte uistiť, že taký, aký chcete vytvoriť zatiaľ neexistuje.
Skontrolujte niekoľko možných prekladov a hľadajte, či tieto výrazy už nie sú vytvorené a ak existujú, hľadajte, či sa ich definície nezhodujú. Ak DefinedMeaning existuje, môžete mu pridať definície, preklady atď.

Nový DefinedMeaning je možné vytvoriť niekoľkými spôsobmi:

  • Kliknutím na červený odkaz, napr. Expression:g00g00 (tento prosím nepridávajte ;-)
  • Úpravou existujúceho výrazu a použítím odkazov "New defined meaning"
    • buď použite rovnaký jazyka
    • alebo v novom jazyku nezabudnite vyplniť jazyk, v ktorom je výraz
  • Použitím vstupného poľa na vyhľadávacej stránke

<inputbox> type=create default=Výraz: buttonlabel=Vytvoriť výraz </inputbox>

Mazanie DefinedMeaning[edit]

DefinedMeaning je možné zmazať po odstránení všetkých definícií, prekladov (vrátane jeho samotného), vzťahov atď.

Definícia[edit]

Editing a Definition

Zmena prvej Definície[edit]

Definíciu, ktorá (spolu s výrazom) tvorí DefinedMeaning by ste zatiaľ nemali robiť, tak sa tomu prosím vyhnite. Nanešťastie nie je zatiaľ možné identifikovať, ktorá z Definícií je takýmto členom DM, ale pre všetky dáta GEMET, sa angličtina považuje za dafinujúci jazyk.

Označte problém pridaním šablóny {{Attention|<comment>|DefinedMeanings}} na diskusnú stránku dotyčného DefinedMeaning. Na stránku DefinedMeaning (a následne na jeho diskusnú stránku) sa dostanete po kliknutí na odkaz v nadpise.

Preklad Definície[edit]

Vyberte jazyk, do ktorého chcete prekladať z roletovej ponuky pre výber jazyka (za symbolom Add.png) a napíšte preklad do vstupného textového poľa. Držte sa zdrojového jazyka čo najvernešie a poskytnite dobré, grammaticky správne vety v cieľovom jazyku.

Prosím, všimnite si, že úlohou tu je prekladať danú Definíciu danú definujúcim jazykom, nie vytvoriť dobrú definíciu založenú na akomkoľvek slove preloženom do vášho jazyka!

Alternatívne definície[edit]

Použitie alternatívnych definícií ešte len bude definované.

Máme použitie v spojení s Projektom OLPC, ktorým je pridať alternatívnu definíciu v menej komplexných slovách, ktoré sú zamerané na svet, dorozumievacie schopnosti a priemerné skúsenosti detí používajúcich počítače, v prípade, že samotná definícia je príliš komplexná vedecká alebo vyžaduje rozsiahle znalosti, čím nie je vhodná pre detský slovník. Tieto alternatícne definície sa označujú ako Zdroj: OLPC Children's Dictionary.

Synonymá a preklady[edit]

Editing Synonyms and translations

Pridanie synonyma alebo prekladu[edit]

Nový preklad alebo synonymum k DefinedMeaning pridáte, rovnako či už je to prvý preklad do dotyčného jazyka alebo ďalšie synonymum. Choďte na koniec sekcie Synonyms and translations, vyberte si jazyk (za symbolom Add.png) v nepomenovanej roletovej ponuke a zadajte požadované slovo.

Prepínač identický význam[edit]

Vedľa výrazov je stĺpec Identical meanings. Preklad DefinedMeaning by mal byť označený ako neidentický vtedy, keď nemá rovnaký význam ako pôvodný DefinedMeaning, ale je jeho dobrým prekladom.

V prípade nesprávneho nastavenia prepínača môže nastať sémantický posun. Prepínač v súčasnosti reprezentuje zaškrtávacie pole zvané "Identical meaning?" počas úpravy záznamu.

Odstránenie synonyma alebo prekladu[edit]

Spojenie medzi Výrazom a Definíciou odstránite tak, že zaškrtnete zaškrtávacie pole v stĺpci Remove.png, ktoré je pred Výrazom v sekcii Synonyms and translations. Všimnite si, že Výraz, na ktorý sa momentálne pozeráte je tiež v tomto zozname.

Všimnite si tiež, že toto nevymaže dotyčný Výraz, tento môže byť stále platným Výrazom pre celkom inú definíciu. Ak nie je platným výrazom (ak je to napríklad preklep, zoznam Výrazov alebo Výraz s rozlíšením v zátvorkách), mali by te odstrániť aj samotný Výraz. To dosiahnete tak, že pôjte na stránku Výrazu (áno, vo všeobecnosti neexistuje jednoduchý odkaz, ako sa tam dostať...), overíte, že Výraz skutočne nie je spojený s žiadnym iným DM (všetko, čo na stránke, ktorú chcete zmazať, môže zostať musí byť v častiach Language a Spelling), a a potom vymažete Výraz pomocou záložky zmazať na vrchu stránky.

Rada: Ak plánujete vymazať výraz po tom, ako ste zrušili jeho spojenie, môžete otvoriť stránku Výrazu v novej záložke či okne prehliadača (väčšina moderných prehliadačov to umožňuje z ponuky po kliknutí pravým tlačidlom myši na odkaz) predtým, než spravíte čokoľvek iné. Potom urobte svoju úpravu v pôvodnej záložke či okne, čím sa odstráni spojenie s Výrazom. Ďalej sa prepnite do záložky či okna s Výrazom, ktoré ste predtým otvorili, obnovte jeho obsah, čím sa zobrazia účinky predchádzajúcich zmien (ak nie, pravdepodobne obnovujete stránku z cache) a potom, ak je Výraz skutočne bez spojení, ho môžete vymazať pomocou záložky zmazať. Nakoniec zatvorte nadbytočnú záložku alebo okno.

Konflikty pri úpravách a obova stratených údajov[edit]

Kým nie je hotová správa verzií, neexistuje nateraz možnosť vrátiť úpravy jedným kliknutím na predchádzajúcu verziu (rollback).

Konflikty pri úpravách povedú k strate niektorých nových dát. Redkatori momentálne nie sú automaticky upozornení na konflikt pri úpravách. Súčasné zásady správania, ktoré majú za cieľ minimalizovať konflikty hovoria, že máte počkať aspoň 10 minút predtým, než začnete upravovať práve zmenenú stránku alebo skontaktovať redaktora na IRC a overiť si, že s prácou na stránke skončil. Pamätajte: nemôžete predpokladať, že redaktor skončil na základe toho, že stránku uložil preto, že je potrebné uložiť stránku po pridaní každého nového výrazu.

Výrazy vytvorené v sekcii "Synonymá a preklady", ktoré sa uložili počas konfliktu pri úprave zvyknú mať prepínač "identický význam" vypnutý, nezávisle od toho, čo redaktor zvolil. To sa však ukáže v histórii úprav stránky tak, že konfliktný redaktor znuloval prepínač "identický význam". Pozri príklad výrazu jojo, kde mali Lazlo a Sannab konflikt pri vytváraní Švédskeho výrazu.

Definície sa počas konfliktu prepíšu starým textom. Je možné skontrolovať históriu a ručne z nej skopírovať text a vložiť ho do článku.

Vzťahy[edit]

Upravovanie vzťahov

Vytvorenie nového typu vzťahu zatiaľ nie je možné.

Pridanie nového vzťahu[edit]

Zoznam existujúcich Vzťahov v sekcii Vzťahy končí dvomi políčkami, ktoré sú štandardne prázdne. Ak začnete písať do poľa v stĺpci Typ vzťahu, rozbalí sa zoznam existujúcich vzťahov filtrovaných podľa toho, čo píšete (stlačte backspace a odstráňte všetky písmená a uvidíte úplný zoznam). Vyberte si požadovaný typ, stlačte štart a začnite písať do poľa pod Iný definovaný význam. To naplní rozbaľovaciu ponuku všetkými Výrazmi zodpovedajúcimi zadaným písmenám.

Súčasné vzťahy sú súčasťou témy, užší výraz, širší výraz a súvisiace termíny. Keďže vzťahy nie sú obojsmerné, (pozri [1]) vzťahy by mali byť zadané dvakrát: A je užší termín pre B, B je širší termín pre A.

Odstránenie existujúceho vzťahu[edit]

V sekcii Vzťahy (úplne naspodu stránky) jednoducho zaškrtnite pole v stĺpci Remove.png.

Členstvo v triede[edit]

Úprava členstva v triede zatiaľ nie je možná, buďte trpezliví.

Členstvo v kolekcii[edit]

Vytvorenie nových kolekcií zatiaľ nie je možné.

DefinedMeaning je možné priradiť niekoľkým kolekciám. Väčšinou sa kolekcie nechávajú prázdne.

Atribúty[edit]

Upravovanie atribútov zatiaľ nie je možné.

Zhrnutie a uloženie[edit]

Zhrnutie a uloženie

Niekoľko opísaných úprav je možné skombinovať. Netreba ukladať každú samostatne. Ale po zadaní novej definície nemôžete špecifikovať nové výrazy až do uloženia.

Pridajte krátky popis úpravy do Zhrnutia úprav a nezabudnite stlačiť tlačidlo Uložiť keď skončíte.