As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

Help:Expression/mt

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search

It-tabella Expression hija tabella fil-bank ta' informazzjoni ta' OmegaWiki. L-espressjoni hija katina ta' karattri li isawru kelma jew frażi.

Lingwa[edit]

Kull espressjoni hi marbuta ma Lingwa

Tifsir[edit]

Espressjoni m'ghandiex tifsir speċifiku wieħed; jistgha jkollha aktar minn tifsira waħda marbuta maghha. It-Tifsir jigi dderivat mir-rabta tagħha ma tifsir definit.

Kif iżżid espressjoni[edit]

Jekk int għandek drittijiet biex t'editja, tista issawar espressonijiet ġodda b'dawn it-tlett modi:

  • segwi link aħmar, eż. Expression:googoo (jekk jgħoġbok iżżidix ;-)
  • Editja esspressjoni eżistenti u uża il-ħolqa "żid lingwa"
  • Uża din' l-inputbox:

<inputbox> type=create default=Expression: buttonlabel=Create expression </inputbox>

Xejn ma jigi merfugħ fil-bank ta' informazzjoni qabel ma tissevja mill-pagna segwenti.