As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

Help:Expression/no

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search

Et uttrykk er en tabell i databanken. Det er en kombinasjon av bokstaver og andre tegn, som tilsammen utgjør et ord eller en frase.

Mange data kan tilknyttes et uttrykk. For eksempel planlegger vi å telle antall bokstaver i et uttrykk, slik at det kan være til nytte for folk som gjerne løser kryssord.

Språk[edit]

Hvert uttrykk tilhører et språk.

Betydning[edit]

Et uttrykk har ikke en spesiell betydning, men det kan assosieres med flere forskjellige betydninger. Betydningen avledes da av DefinedMeaning-en.

Å lage et uttrykk[edit]

Hvis du har tillatelse til å redigere, kan du gjøre dette på tre måter:

  • Følg en rød lenke, for eksempel Expression:googoo (vennligst ikke bruk denne ;-))
  • Rediger et eksisterende uttrykk, og benytt «Add language»-lenken
  • Bruk denne inputtboksen:

<inputbox> type=create default=Expression: buttonlabel=Lag et uttrykk </inputbox>