As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

Help:Expression/sk

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search

Výraz je tabuľka v databáze OmegaWiki. je kombináciou znakov, ktoré tvoria slovo alebo slovné spojenie.

Niektoré dáta je možné asociovať s Výraom a jedna z vecí, ktoré plánujeme urobiť je spočítať počet znakov, ktoré slovo má. Tým budeme užitoční ľuďom, ktorí radi robia krížovky ako osemsmerovky.

Language[edit]

Každý výraz je v nejakom Jazyku.

Význam[edit]

Výraz nie je nositeľom žiadneho konkrétneho významu; môže mať priradené rozličné významy. Význam je odvodený podľa asociácie s DefinedMeaning.

Pridanie Výrazu[edit]

Ak máte právo na upravovanie OmegaWiki, môžete vytvoriť nové výrazy tromi spôsobmi:

  • Kliknutím na červený odkaz, napr. Expression:blabla (tento prosím nepridávajte ;-))
  • Upravením existujúceho výrazu a použití odkazu "Pridať jazyk"
  • Použitím poľa pre zadávanie nového výrazu:

<inputbox> type=create default=Expression: buttonlabel=Vytvor výraz </inputbox>