As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

Help:Language/List

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search

ISO-639-3 languages[edit]

Sorted by alpha code

Source:
SIL International (formerly known as the Summer Institute of Linguistics)

http://www.sil.org/iso639-3/codes.asp?order=reference_name&letter=a

aaa-azz[edit]

Ghotuo - Alumu-Tesu - Ari - Amal - Arbëreshë Albanian - Aranadan - Arifama-Miniafia - Ankave - Afade - Aramanik - Anambé - Algerian Saharan Arabic - Pará Arára - Eastern Abnaki - Afar - Aasáx - Arvanitika Albanian - Abau - Solong - Mandobo Atas - Aariya - Amarasi - Abé - Bankon - Ambala Ayta - Camarines Norte Agta - Western Abnaki - Abai Sungai - Abaga - Tajiki Arabic - Abidji - Aka-Bea - Abkhazian - Abung - Abanyom - Abua - Abon - Abenlen Ayta - Abaza - Abron - Ambonese Malay - Ambulas - Abure - Baharna Arabic - Pal - Inabaknon - Aneme Wake - Abui - Achagua - Áncá - Cubulco Achí - Gikyode - Achinese - Saint Lucian Creole French - Acoli - Aka-Cari - Aka-Kora - Akar-Bale - Mesopotamian Arabic - Achang - Eastern Acipa - Ta'izzi-Adeni Arabic - Rabinal Achí - Acroá - Achterhoeks - Achuar-Shiwiar - Achumawi - Hijazi Arabic - Omani Arabic - Cypriot Arabic - Acheron - Adangme - Adabe - Dzodinka - Adele - Dhofari Arabic - Andegerebinha - Adhola - Adi - Adioukrou - Galo Adi - Adang - Abu - Adap - Adangbe - Adonara - Adamorobe Sign Language - Adynyamathanha - Aduge - Amundava - Amdo Tibetan - Adyghe - Areba - Tunisian Arabic - Saidi Arabic - Argentine Sign Language - Northeast Pashayi - Haeke - Ambele - Arem - Armenian Sign Language - Aer - Eastern Arrernte - Alsea - Ambakich - Amerax - Amele - Gulf Arabic - Putukwam - Afrihili - Akrukay - Defaka - Eloyi - Afrikaans - Afro-Seminole Creole - Afitti - Awutu - Obokuitai - Aguano - Legbo - Agatu - Agarabi - Angal - Arguni - Angor - Ngelima - Agariya - Argobba - Isarog Agta - Fembe - Angaatiha - Agutaynen - Tainae - Paranan - Aghem - Aguaruna - Esimbi - Central Cagayan Agta - Aguacateco - Remontado Agta - Kahua - Aghul - Southern Alta - Mt. Iriga Agta - Ahanta - Axamb - Ahe - Qimant - Aghu - Tiagbamrin Aizi - Akha - Igo - Mobumrin Aizi - Àhàn - Ahom - Aproumu Aizi - Ahirani - Ashe - Ahtena - Arosi - Ainu (China) - Ainbai - Alngith - Amara - Agi - Antigua and Barbuda Creole English - Ai-Cham - Assyrian Neo-Aramaic - Lishanid Noshan - Ake - Aimele - Aimol - Ainu (Japan) - Aiton - Burumakok - Aimaq - Airoran - Nataoran Amis - Arikem - Aigon - Ali - Aari - Aja (Sudan) - Aja (Benin) - Ajië - South Levantine Arabic - Judeo-Tunisian Arabic - Judeo-Moroccan Arabic - Ajawa - Amri - Akan - Batak Angkola - Mpur - Ukpet-Ehom - Akawaio - Akpa - Anakalangu - Angal Heneng - Aiome - Aka-Jeru - Akkadian - Aklanon - Aka-Bo - Amikoana - Akurio - Siwu - Ak - Araki - Akaselem - Akolet - Akum - Akhvakh - Akwa - Aka-Kede - Aka-Kol - Alabama - Alago - Qawasqar - Alladian - Aleut - Alege - Alawa - Amaimon - Alangan - Alak - Allar - Amblong - Gheg Albanian - Larike-Wakasihu - Alune - Algonquin - Alutor - Tosk Albanian - Southern Altai - 'Are'are - Alaba - Alatil - Alyawarr - Alur - Amanayé - Ambo - Amahuaca - Amapá Creole - Yanesha' - Hamer-Banna - Amarag - Amharic - Amis - Amdang - Ambai - War - Ama (Papua New Guinea) - Amanab - Amo - Alamblak - Amahai - Amarakaeri - Southern Amami-Oshima - Amto - Guerrero Amuzgo - Ambelau - Western Neo-Aramaic - Anmatyerre - Ami - Atampaya - Andaqui - Andoa - Ngas - Ansus - Xârâcùù - Animere - Old English (ca. 450-1100) - Nend - Andi - Anor - Goemai - Anu - Anal - Obolo - Andoque - Angika - Jarawa (India) - Andh - Anserma - Antakarinya - Anuak - Denya - Anaang - Andra-Hus - Anyin - Anem - Angolar - Abom - Pemon - Andarum - Angal Enen - Bragat - Angoram - Arma - Anindilyakwa - Mufian - Arhö - Alor - Ömie - Bumbita Arapesh - Aore - Taikat - A'tong - Atorada - Uab Meto - Sa'a - North Levantine Arabic - Sudanese Arabic - Bukiyip - Ampanang - Athpariya - Apiacá - Jicarilla Apache - Kiowa Apache - Lipan Apache - Mescalero-Chiricahua Apache - Apinayé - Apalik - Apma - A-Pucikwar - Arop-Lukep - Arop-Sissano - Apatani - Apurinã - Western Apache - Aputai - Apalaí - Safeyoka - Archi - Arigidi - Atohwaim - Northern Alta - Atakapa - Arhâ - Arabic - Standard Arabic - Aramaic - Arabana - Western Arrarnta - Arafundi - Aragonese - Arhuaco - Arikara - Arapaso - Arikapú - Arabela - Mapudungun - Araona - Arapaho - Algerian Arabic - Karo (Brazil) - Najdi Arabic - Arua - Arbore - Arawak - Aruá - Moroccan Arabic - Egyptian Arabic - Asu (Tanzania) - Assiniboine - Casuarina Coast Asmat - Asas - American Sign Language - Australian Sign Language - Cishingini - Abishira - Buruwai - Nsari - Ashkun - Asilulu - Assamese - Xingú Asuriní - Dano - Algerian Sign Language - Austrian Sign Language - Asuri - Ipulo - Asturian - Asuriní - Asoa - Australian Aborigines Sign Language - Muratayak - Yaosakor Asmat - As - Pele-Ata - Zaiwa - Atsahuaca - Ata Manobo - Atemble - Atuence - Ivbie North-Okpela-Arhe - Attié - Atikamekw - Ati - Mt. Iraya Agta - Ata - Ashtiani - Atong - Pudtol Atta - Aralle-Tabulahan - Atruahí - Gros Ventre - Pamplona Atta - Reel - Northern Altai - Atsugewi - Arutani - Aneityum - Arta - Asumboa - Waorani - Anuta - =/Kx'au//'ein - Aguna - Aushi - Anuki - Awjilah - Heyo - Aulua - Asu (Nigeria) - Molmo One - Auyokawa - Makayam - Anus - Aruek - Austral - Auye - Auvergnat - Awyi - Aurá - Awiyaana - Uzbeki Arabic - Avaric - Avau - Alviri-Vidari - Avestan - Avikam - Eastern Egyptian Bedawi Arabic - Avatime - Agavotaguerra - Aushiri - Au - Avokaya - Avá-Canoeiro - Awadhi - Awa - Western Acipa - Awetí - Awbono - Aekyom - Awabakal - Arawum - Awngi - Awak - Awera - South Awyu - Araweté - Central Awyu - Jair Awyu - Awun - Awara - Edera Awyu - Abipon - Mato Grosso Arára - Yaka (Central African Republic) - Middle Armenian - Xaragure - Awar - Ayizo Gbe - Southern Aymara - Ayabadhu - Ayere - Ginyanga - Hadrami Arabic - Leyigha - Akuku - Libyan Arabic - Aymara - Sanaani Arabic - Ayoreo - North Mesopotamian Arabic - Ayi (Papua New Guinea) - Central Aymara - Sorsogon Ayta - Bataan Ayta - Ayu - Ayi (China) - Tayabas Ayta - Mai Brat - South Azerbaijani - Azerbaijani - San Pedro Amuzgos Amuzgo - North Azerbaijani - Ipalapa Amuzgo - Awing - Adzera - Faire Atta - Highland Puebla Nahuatl -

baa-bzz[edit]

Babatana - Bainouk-Gunyuño - Badui - Baré - Nubaca - Tuki - Bahamas Creole English - Barakai - Bashkir - Baluchi - Bambara - Balinese - Waimaha - Bantawa - Bavarian - Basa (Cameroon) - Bada (Nigeria) - Vengo - Bambili-Bambui - Bamun - Batuley - Tunen - Baatonum - Barai - Batak Toba - Bau - Bangba - Baibai - Barama - Bugan - Barombi - Ghomálá' - Babanki - Bats - Babango - Uneapa - Northern Bobo Madaré - West Central Banda - Bamali - Girawa - Bakpinka - Mburku - Kulung (Nigeria) - Karnai - Baba - Bubia - Befang - Babalia Creole Arabic - Central Bai - Bainouk-Samik - Southern Balochi - North Babar - Bamenyam - Bamu - Baga Binari - Bariai - Baoulé - Bardi - Bunaba - Central Bicolano - Bannoni - Bali (Nigeria) - Kaluli - Bali (Democratic Republic of Congo) - Bench - Babine - Kohumono - Bendi - Awad Bing - Shoo-Minda-Nye - Bana - Pamona - Bacama - Bainouk-Gunyaamolo - Bayot - Basap - Emberá-Baudó - Bunama - Bade - Bonggi - Baka (Sudan) - Burun - Bai - Budukh - Indonesian Bajau - Buduma - Baldemu - Bernde - Bende - Bahnar - West Coast Bajau - Burunge - Bokoto - Oroko - Bodo Parja - Baham - Budong-Budong - Bandjalang - Badeshi - Beaver - Bebele - Iceve-Maci - Bedoanas - Byangsi - Benabena - Belait - Biali - Bekati' - Beja - Bebeli - Belarusian - Bemba (Zambia) - Bengali - Beami - Besoa - Beembe - Besme - Guiberoua Béte - Blagar - Daloa Bété - Betawi - Jur Modo - Beli (Papua New Guinea) - Bena (Tanzania) - Bari - Pauri Bareli - Northern Bai - Bafut - Betaf - Bofi - Busang Kayan - Blafe - British Sign Language - Bafanji - Ban Khor Sign Language - Banda-Ndélé - Mmen - Bunak - Malba Birifor - Beba - Badaga - Bazigar - Southern Bai - Balti - Gahri - Bondo - Bagheli - Mahasu Pahari - Gwamhi-Wuri - Bobongko - Haryanvi - Rathwi Bareli - Bauria - Bangandu - Bugun - Bogan - Giangan - Bangolan - Bit - Bo (Laos) - Baga Mboteni - Western Balochi - Baga Koga - Eastern Balochi - Bagri - Bawm Chin - Tagabawa - Bughotu - Mbongno - Warkay-Bipim - Bhatri - Balkan Gagauz Turkish - Benggoi - Banggai - Bharia - Bhili - Biga - Bhadrawahi - Bhaya - Odiai - Binandere - Bukharic - Bhilali - Bahing - Albay Bicolano - Bimin - Bathari - Bohtan Neo-Aramaic - Bhojpuri - Bima - Tukang Besi South - Bara Malagasy - Buwal - Bhattiyali - Bhunjia - Bahau - Biak - Bhalay - Bhele - Bada (Indonesia) - Badimaya - Bissa - Bikaru - Bidiyo - Bepour - Biafada - Biangai - Bisu - Vaghat-Ya-Bijim-Legeri - Bikol - Bile - Bimoba - Bini - Nai - Bila - Bipi - Bisorio - Bislama - Berinomo - Biete - Southern Birifor - Kol (Cameroon) - Bijori - Birhor - Baloi - Budza - Banggarla - Bariji - Bandjigali - Biao-Jiao Mien - Barzani Jewish Neo-Aramaic - Bidyogo - Bahinemo - Burji - Kanauji - Barok - Bulu (Papua New Guinea) - Bajelani - Banjar - Mid-Southern Banda - Southern Betsimisaraka Malagasy - Binumarien - Bajan - Balanta-Ganja - Busuu - Bedjond - Bakwé - Banao Itneg - Bayali - Baruga - Kyak - Finallig - Baka (Cameroon) - Binukid - Bengkulu - Beeke - Buraka - Bakoko - Baki - Pande - Brokskat - Berik - Kom (Cameroon) - Bukitan - Kwa' - Boko (Democratic Republic of Congo) - Bakairí - Bakumpai - Masbate Sorsogon - Boloki - Buhid - Bekwarra - Bekwil - Baikeno - Bokyi - Bungku - Siksika - Bilua - Bella Coola - Bolango - Balanta-Kentohe - Buol - Balau - Kuwaa - Bolia - Bolongan - Pa'o Karen - Biloxi - Beli (Sudan) - Southern Catanduanes Bicolano - Anii - Blablanga - Baluan-Pam - Blang - Balaesang - Tai Dam - Hmong Njua - Bolo - Balangao - Mag-Indi Ayta - Notre - Balantak - Lame - Bembe - Biem - Baga Manduri - Limassa - Bom - Bamwe - Kein - Bagirmi - Bote-Majhi - Ghayavi - Bomboli - Northern Betsimisaraka Malagasy - Bina (Papua New Guinea) - Bambalang - Bulgebi - Bomu - Muinane - Bilma Kanuri - Biao Mon - Burum-Mindik - Bum - Bomwali - Baimak - Bemba (Democratic Republic of Congo) - Baramu - Bonerate - Bookan - Central Bontoc - Banda (Indonesia) - Bintauna - Masiwang - Benga - Banawá - Bangi - Eastern Tawbuid - Bierebo - Boon - Batanga - Bunun - Bantoanon - Bola - Bantik - Butmas-Tur - Bundeli - Bentong - Bonerif - Bisis - Bangubangu - Bintulu - Beezen - Bora - Boni - Bakung Kenyah - Tibetan - Mundabli - Bolon - Bamako Sign Language - Boma - Barbareño - Anjam - Bonjo - Bole - Berom - Bine - Tièma Cièwè Bozo - Bonkiman - Bogaya - Borôro - Bosnian - Bongo - Bondei - Tuwuli - Rema - Buamu - Bodo (Central African Republic) - Tiéyaxo Bozo - Dakaka - Barbacoas - Banda-Banda - Bonggo - Botlikh - Bagupi - Binji - Orowe - Broome Pearling Lugger Pidgin - Biyom - Dzao Min - Anasi - Kaure - Banda Malay - Koronadal Blaan - Sarangani Blaan - Barrow Point - Bongu - Bian Marind - Bo (Papua New Guinea) - Palya Bareli - Bishnupriya - Bilba - Tchumbuli - Bagusa - Boko (Benin) - Bung - Navarro-Labourdin Basque - Baga Kaloum - Bago-Kusuntu - Baima - Bakhtiari - Bandial - Banda-Mbrès - Bilakura - Wumboko - Bulgarian Sign Language - Balo - Busa - Biritai - Burusu - Bosngun - Bamukumbit - Boguru - Begbere-Ejar - Buru (Nigeria) - Baangi - Bali Sign Language - Bakaka - Braj - Lave - Berbice Creole Dutch - Baraamu - Breton - Bera - Baure - Brahui - Mokpwe - Bieria - Birked - Birwa - Barambu - Boruca - Brokkat - Barapasi - Breri - Birao - Baras - Bitare - Eastern Bru - Western Bru - Bellari - Bodo (India) - Burui - Bilbil - Abinomn - Brunei Bisaya - Bassari - Sarawak Bisaya - Wushi - Bauchi - Bashkardi - Kati - Bassossi - Bangwinji - Burushaski - Basa-Gumna - Busami - Barasana - Buso - Baga Sitemu - Bassa - Bassa-Kontagora - Akoose - Basketo - Bahonsuai - Baga Sobané - Baiso - Yangkam - Sabah Bisaya - Souletin Basque - Bata - Beti (Cameroon) - Bati (Cameroon) - Batak Dairi - Gamo-Ningi - Birgit - Gagnoa Bété - Biatah - Burate - Bacanese Malay - Bhatola - Batak Mandailing - Ratagnon - Iriga Bicolano - Budibud - Batek - Baetora - Batak Simalungun - Bete-Bendi - Batu - Bateri - Butuanon - Batak Karo - Bobot - Batak Alas-Kluet - Buriat - Bua - Bushi - Ntcham - Beothuk - Bushoong - Buginese - Younuo Bunu - Bongili - Basa-Gurmana - Bugawac - Bulgarian - Bulu (Cameroon) - Sherbro - Terei - Busoa - Brem - Bokobaru - Bungain - Budu - Bun - Bubi - Boghom - Bullom So - Bukwen - Barein - Bube - Baelelea - Baeggu - Berau Malay - Boor - Bonkeng - Bure - Belanda Viri - Baan - Bukat - Bolivian Sign Language - Bamunka - Buna - Bolgo - Birri - Burarra - Belgian Sign Language - Bati (Indonesia) - Bukit Malay - Baniva - Boga - Dibole - Bauzi - Bwatoo - Namosi-Naitasiri-Serua - Bwile - Bwaidoka - Bwe Karen - Boselewa - Barwe - Bishuo - Baniwa - Láá Láá Bwamu - Bauwaki - Bwela - Biwat - Wunai Bunu - Boro - Mandobo Bawah - Southern Bobo Madaré - Bura-Pabir - Bomboma - Bafaw-Balong - Buli (Ghana) - Bahau River Kenyah - Bwa - Bu-Nao Bunu - Cwi Bwamu - Bwisi - Bauro - Belanda Bor - Molengue - Pela - Birale - Bilur - Bangala - Buhutu - Pirlatapa - Bayungu - Bukusu - Jalkunan - Mongolia Buriat - Burduna - Barikanchi - Bebil - Beele - Russia Buriat - Busam - Buxinhua - China Buriat - Berakou - Bankagooma - Borna - Binahari - Batak - Bikya - Ubaghara - Benyadu' - Pouye - Bete - Baygo - Bujhyal - Buyu - Bina (Nigeria) - Biao - Bayono - Bidyara - Bilin - Biyo - Bumaji - Basay - Baruya - Burak - Berti - Buyang - Medumba - Belhariya - Qaqet - Buya - Banaro - Bandi - Andio - Bribri - Jenaama Bozo - Boikin - Babuza - Mapos Buang - Belize Kriol English - Nicaragua Creole English - Boano (Sulawesi) - Bolondo - Boano (Maluku) - Bozaba - Kemberano - Buli (Indonesia) - Biri - Brazilian Sign Language - Brithenig - Burmeso - Bebe - Basa (Nigeria) - Hainyaxo Bozo - Obanliku - Evant -

caa-czt[edit]

Chortí - Garifuna - San Sebastián Coatán Chuj - Caddo - Lehar - Southern Carrier - Nivaclé - Cahuarano - Chané - Central Cakchiquel - Carolinian - Cemuhî - Chambri - Chácobo - Chipaya - Car Nicobarese - Carib - Tsimané - Catalan - Cavineña - Callawalla - Chiquitano - Cayuga - Canichana - Cabiyarí - Carapana - Carijona - Chipiajes - Chimila - Cagua - Chachi - Ede Cabe - Chavacano - Bualkhaw Chin - Yepocapa Southwestern Cakchiquel - Nyahkur - Izora - Cashibo-Cacataibo - Cashinahua - Chayahuita - Candoshi-Shapra - Cacua - Carabayo - Cauca - Chamicuro - Cafundo Creole - Chopi - Samba Daka - Atsam - Kasanga - Cutchi-Swahili - Malaccan Creole Malay - Comaltepec Chinantec - Chakma - Chaungtha - Cacaopera - Northern Zhuang - Southern Zhuang - Choni - Chenchu - Chiru - Chamari - Chambeali - Chodri - Churahi - Chepang - Chaudangsi - Min Dong Chinese - Cinda-Regi-Tiyal - Chadian Sign Language - Koda - Lower Chehalis - Cebuano - Chamacoco - Czech - Centúúm - Dijim-Bwilim - Cara - Como Karim - Changriwa - Kagayanen - Chiga - Chocangacakha - Chamorro - Chibcha - Catawba - Highland Oaxaca Chontal - Chechen - Tabasco Chontal - Chagatai - Chinook - Ojitlán Chinantec - Chuukese - Cahuilla - Mari (Russia) - Chinook jargon - Choctaw - Chipewyan - Quiotepec Chinantec - Cherokee - Chumash - Cholón - Church Slavic - Chuvash - Chuwabu - Chantyal - Cheyenne - Ozumacín Chinantec - Cia-Cia - Ci Gbe - Chickasaw - Chimariko - Cineni - Chinali - Chitkuli Kinnauri - Cimbrian - Cinta Larga - Chiapanec - Tiri - Chittagonian - Chippewa - Chaima - Western Cham - Chru - Upper Chehalis - Chamalal - Chokwe - Eastern Cham - Chenapian - Ashéninka Pajonal - Cabécar - Chorotega - Shor - Chuave - Jinyu Chinese - Khumi Awa Chin - Central Kurdish - Northern Cakchiquel - South Central Cakchiquel - Eastern Cakchiquel - Southern Cakchiquel - Chak - Santa María De Jesús Cakchiquel - Santo Domingo Xenacoj Cakchiquel - Acatenango Southwestern Cakchiquel - Cibak - Anufo - Kajakse - Kairak - Tayo - Chukot - Koasati - Kavalan - Western Cakchiquel - Caka - Cakfem-Mushere - Cakchiquel-Quiché Mixed Language - Ron - Chilcotin - Chaldean Neo-Aramaic - Lealao Chinantec - Chilisso - Chakali - Idu-Mishmi - Chala - Clallam - Lowland Oaxaca Chontal - Caluyanun - Chulym - Eastern Highland Chatino - Maa - Cerma - Classical Mongolian - Emberá-Chamí - Chimakum - Campalagian - Michigamea - Mandarin Chinese - Central Mnong - Mro Chin - Messapic - Camtho - Changthang - Chinbon Chin - Côông - Northern Qiang - Haka Chin - Asháninka - Khumi Chin - Lalana Chinantec - Ixtatán Chuj - Con - Central Asmat - Tepetotutla Chinantec - Chenoua - Ngawn Chin - Middle Cornish - Cocos Islands Malay - Chicomuceltec - Cocopa - Cocama-Cocamilla - Koreguaje - Colorado - Chong - Chonyi - Cochimi - Santa Teresa Cora - Columbia-Wenatchi - Comanche - Cofán - Comox - Coptic - Coquille - Cornish - Corsican - Caquinte - Wamey - Cao Miao - Cowlitz - Nanti - Coyaima - Chochotec - Palantla Chinantec - Ucayali-Yurúa Ashéninka - Ajyíninka Apurucayali - Cappadocian Greek - Chinese Pidgin English - Cherepon - Capiznon - Pichis Ashéninka - Pu-Xian Chinese - South Ucayali Ashéninka - Chilean Quechua - Chara - Island Carib - Lonwolwol - Coeur d'Alene - Cree - Caramanta - Michif - Crimean Tatar - Sãotomense - Southern East Cree - Plains Cree - Northern East Cree - Moose Cree - El Nayar Cora - Crow - Iyo'wujwa Chorote - Carolina Algonquian - Seselwa Creole French - Iyojwa'ja Chorote - Carútana - Chaura - Chrau - Carrier - Cori - Cruzeño - Chiltepec Chinantec - Kashubian - Catalonian Sign Language - Chiangmai Sign Language - Czech Sign Language - Cuba Sign Language - Chilean Sign Language - Asho Chin - Coast Miwok - Jola-Kasa - Chinese Sign Language - Central Sierra Miwok - Colombian Sign Language - Sochiapan Chinantec - Croatia Sign Language - Costa Rican Sign Language - Southern Ohlone - Northern Ohlone - Swampy Cree - Siyin Chin - Coos - Tataltepec Chatino - Chetco - Tedim Chin - Tepinapa Chinantec - Tila Chol - Tlacoatzintepec Chinantec - Chitimacha - Chhintange - Emberá-Catío - Western Highland Chatino - Northern Catanduanes Bicolano - Tumbalá Chol - Zacatepec Chatino - Cua - Cubeo - Usila Chinantec - Cung - Chuka - Cuiba - Mashco Piro - San Blas Kuna - Culina - Cumeral - Cunén Quiché - Cumanagoto - Cupeño - Cun - Chhulung - Teutila Cuicatec - Tai Ya - Cuvok - Chukwa - Tepeuxila Cuicatec - Valle Nacional Chinantec - Kabwa - Maindo - Woods Cree - Kwere - Chewong - Kuwaataay - Nopala Chatino - Cayubaba - Welsh - Cuyonon - Huizhou Chinese - Knaanic - Zenzontepec Chatino - Min Zhong Chinese - Zotung Chin -

daa-dzo[edit]

Dangaléat - Dambi - Marik - Duupa - Dan - Dagbani - Gwahatike - Day - Dar Fur Daju - Dakota - Dahalo - Danish - Daai Chin - Nisi - Dandami Maria - Dargwa - Daho-Doo - Darang Deng - Dar Sila Daju - Taita - Davawenyo - Dayi - Dao - Bangeri Me Dogon - Deno - Dadiya - Dabe - Edopi - Dogul Dom Dogon - Doka - Ida'an - Dyirbal - Duguri - Duriankere - Dulbu - Duwai - Daba - Dabarre - Bondum Dom Dogon - Dungu - Dibiyaso - Deccan - Negerhollands - Dongotono - Doondo - Fataluku - Diodio - Jaru - Dendi (Benin) - Dido - Donno So Dogon - Dawera-Daweloor - Dagik - Dedua - Dewoin - Dezfuli - Degema - Dehwari - Demisa - Dek - Delaware - Dem - Slave (Athapascan) - Pidgin Delaware - Dendi (Central African Republic) - Deori - Desano - German - Domung - Dengese - Southern Dagaare - Casiguran Dumagat Agta - Dagaari Dioula - Degenan - Doga - Dghwede - Northern Dagara - Dagba - Dagoman - Dogri (specific) - Dogrib - Dogoso - Degaru - Doghoro - Daga - Dhanwar (India) - Dhundari - Dhangu - Dhimal - Dhalandji - Zemba - Dhanki - Dhodia - Dhargari - Dhaiso - Dhurga - Dehu - Dhanwar (Nepal) - Dia - South Central Dinka - Lakota Dida - Didinga - Dieri - Digo - Kumiai - Dimbong - Dai - Southwestern Dinka - Dilling - Dime - Dinka - Dibo - Northeastern Dinka - Dimli - Dirim - Dimasa - Dirari - Diriku - Dhivehi - Northwestern Dinka - Dixon Reef - Diuwe - Ding - Djinba - Dar Daju Daju - Djamindjung - Zarma - Djangun - Djinang - Djeebbana - Aukan - Djiwarli - Jamsay Dogon - Djauan - Djongkang - Djambarrpuyngu - Kapriman - Djawi - Dakpakha - Dakka - Kolum So Dogon - Kuijau - Southeastern Dinka - Mazagway - Dolgan - Dalmatian - Darlong - Duma - Dimir - Dugwor - Upper Kinabatangan - Domaaki - Dameli - Dama - Kemezung - East Damar - Dampelas - Dubu - Dumpas - Dema - Demta - Upper Grand Valley Dani - Daonda - Ndendeule - Dungan - Lower Grand Valley Dani - Dengka - Dzùùngoo - Danaru - Mid Grand Valley Dani - Danau - Western Dani - Dení - Dom - Dobu - Northern Dong - Doe - Domu - Dong - Dogri (generic) - Dondo - Doso - Toura (Papua New Guinea) - Dongo - Lukpa - Dominican Sign Language - Dori'o - Dogosé - Dass - Dombe - Doyayo - Bussa - Dompo - Dorze - Papar - Dair - Darmiya - Dolpo - Rungus - Darkhat - C'lela - Darling - West Damar - Daro-Matu - Dura - Dororo - Gedeo - Drents - Rukai - Darwazi - Darai - Lower Sorbian - Dutch Sign Language - Daasanach - Disa - Danish Sign Language - Dusner - Desiya Oriya - Tadaksahak - Daur - Labuk-Kinabatangan Kadazan - Tene Kan Dogon - Tomo Kan Dogon - Central Dusun - Lotud - Toro So Dogon - Toro Tegu Dogon - Duala - Dubli - Duna - Hun-Saare - Umiray Dumaget Agta - Dumbea - Duruma - Dungra Bhil - Dumun - Dhuwal - Duduela - Alabat Island Agta - Middle Dutch (ca. 1050-1350) - Dusun Deyah - Dupaninan Agta - Duano' - Dusun Malang - Dii - Dumi - Drung - Duvle - Dusun Witu - Duungooma - Dicamay Agta - Duli - Duau - Diri - Dutton World Speedwords - Dawawa - Dyan - Dyaberdyaber - Dyugun - Villa Viciosa Agta - Djimini Senoufo - Land Dayak - Dyangadi - Jola-Fonyi - Dyula - Dyaabugay - Duguza - Daza - Dazaga - Dzalakha - Dzando - Dzongkha -

ebg-eze[edit]

Ebughu - Teke-Ebo - Ebrié - Embu - Eteocretan - Ecuadorian Sign Language - Eteocypriot - E - Efai - Efe - Efik - Ega - Eggon - Egyptian (Ancient) - Ehueun - Eipomek - Eitiep - Askopan - Ejamat - Ekajuk - Ekit - Ekari - Eki - Elip - Koti - Ekpeye - Yace - Eastern Kayah - Elepi - El Hugeirat - Nding - Elkei - Modern Greek (1453-) - Eleme - El Molo - Elpaputih - Elu - Elamite - Emai-Iuleha-Ora - Embaloh - Emerillon - Eastern Meohang - Mussau-Emira - Eastern Maninkakan - Emiliano-Romagnolo - Mamulique - Eman - Emok - Northern Emberá - Pacific Gulf Yupik - Eastern Muria - Emplawas - Epigraphic Mayan - Apali - Endo - En - Ende - Forest Enets - English - Tundra Enets - Enim - Middle English (1100-1500) - Engenni - Enggano - Enga - Emumu - Enwan (Edu State) - Enwan (Akwa Ibom State) - Beti (Côte d'Ivoire) - Epie - Esperanto - Sie - Eruwa - Ogea - South Efate - Horpa - Erre - Ersu - Eritai - Erokwanas - Ese Ejja - Eshtehardi - North Alaskan Inupiatun - Northwest Alaska Inupiatun - Egypt Sign Language - Esuma - Salvadoran Sign Language - Estonian Sign Language - Esselen - Central Siberian Yupik - Estonian - Central Yupik - Etebi - Etchemin - Ethiopian Sign Language - Eton (Vanuatu) - Eton (Cameroon) - Edolo - Yekhee - Etruscan - Ejagham - Eten - Semimi - Europanto - Basque - Even - Uvbie - Evenki - Ewe - Ewondo - Extremaduran - Eyak - Uzekwe -

faa-fwe[edit]

Fasu - Fa D'ambu - Wagi - Fagani - Finongan - Fali Of Baissa - Faiwol - Faita - Fang (Cameroon) - South Fali - Fam - Fang (Equatorial Guinea) - Faroese - Palor - Fataleka - Persian - Fanti - Fayu - Fala - Southwestern Fars - Northwestern Fars - Quebec Sign Language - Feroge - Maasina Fulfulde - Fongoro - Nobiin - Fyer - Fijian - Filipino - Finnish - Fipa - Firan - Tornedalen Finnish - Fiwaga - Izere - Kven Finnish - Kalispel-Pend d'Oreille - Foau - Fali - North Fali - Falam Chin - Flinders Island - Fuliiru - Tsotsitaal - Fe'fe' - Far Western Muria - Fanagalo - Fania - Foodo - Foi - Foma - Fon - Fore - Siraya - Fernando Po Creole English - Fas - French - Cajun French - Fordata - Frankish - Middle French (ca. 1400-1600) - Old French (842-ca. 1400) - Franco-Provençal - Forak - Northern Frisian - Eastern Frisian - Fortsenal - Western Frisian - Finnish Sign Language - French Sign Language - Finnish-Swedish Sign Language - Adamawa Fulfulde - Pulaar - East Futuna - Borgu Fulfulde - Pular - Western Niger Fulfulde - Bagirmi Fulfulde - Ko - Fulah - Fum - Fulniô - Central-Eastern Niger Fulfulde - Friulian - Futuna-Aniwa - Furu - Nigerian Fulfulde - Fuyug - Fur - Fwâi - Fwe -

gaa-gzn[edit]

Ga - Gabri - Gaddang - Guarequena - Gende - Gagauz - Alekano - Borei - Gadsup - Gamkonora - Galoli - Kandawo - Gan Chinese - Gants - Gal - Gata' - Galeya - Adiwasi Garasia - Kenati - Mudhili Gadaba - Gabutamon - Nobonob - Borana-Arsi-Guji Oromo - Gayo - West Central Oromo - Gbaya (Central African Republic) - Kaytetye - Garawa - Karadjeri - Niksek - Gaikundi - Gbanziri - Defi Gbe - Galela - Bodo Gadaba - Gaddi - Gamit - Garhwali - Mo'da - Northern Grebo - Gbaya-Bossangoa - Gbaya-Bozoum - Gbagyi - Gbesi Gbe - Gagadu - Gbanu - Eastern Xwla Gbe - Gbari - Zoroastrian Dari - Mali - Ganggalida - Galice - Guadeloupean Creole French - Grenadian Creole English - Gaina - Guianese Creole French - Colonia Tovar German - Gade Lohar - Pottangi Ollar Gadaba - Gugu Badhun - Gedaged - Gude - Guduf-Gava - Ga'dang - Gadjerawang - Gundi - Gurdjar - Gadang - Dirasha - Laal - Umanakaina - Ghodoberi - Mehri - Wipi - Gudu - Godwari - Geruma - Kire - Gboloo Grebo - Gade - Gengle - Hutterite German - Gebe - Gen - Yiwom - Kag-Fer-Jiir-Koor-Ror-Us-Zuksun - Geman Deng - Geme - Geser-Gorom - Gera - Garre - Enya - Geez - Patpatar - Gafat - Gao - Gbii - Gugadj - Guragone - Gurgula - Garreh-Ajuran - Kungarakany - Ganglau - Eastern Gurung - Southern Gondi - Aghu Tharnggalu - Gitua - Gagu - Gogodala - Ghadamès - Hiberno-Scottish Gaelic - Southern Ghale - Northern Ghale - Geko Karen - Ghulfan - Ghanongga - Ghomara - Ghera - Guhu-Samane - Kutang Ghale - Kitja - Gibanawa - Gail - Gidar - Goaria - Gilbertese - Gimi (Eastern Highlands) - Hinukh - Gelao - Gimi (West New Britain) - Green Gelao - Red Gelao - North Giziga - Gitxsan - White Gelao - Gilima - Giyug - South Giziga - Geji - Kachi Koli - Gonja - Gujari - Guya - Ndai - Gokana - Guinea Kpelle - Gaelic (Scots) - Bon Gula - Nanai - Irish - Gallegan - Northwest Pashayi - Guliguli - Gula Iro - Gilaki - Galambu - Glaro-Twabo - Gula (Chad) - Manx - Glavda - Gule - Gambera - Gula'alaa - Mághdì - Middle High German (ca. 1050-1500) - Gimnime - Gamo-Gofa-Dawro - Gumalu - Magoma - Mycenaean Greek - Kaansa - Gangte - Guanche - Zulgo-Gemzek - Ngangam - Lere - Gooniyandi - //Gana - Gangulu - Ginuman - Gumatj - Northern Gondi - Gana - Gureng Gureng - Guntai - Gnau - Western Bolivian Guaraní - Ganzi - Guro - Playero - Gorakor - Godié - Gongduk - Gogo - Old High German (ca. 750-1050) - Gobasi - Gowlan - Gowli - Gola - Goanese Konkani - Gondi - Gone Dau - Yeretuar - Gorap - Gorontalo - Gronings - Gothic - Gavar - Gorowa - Gobu - Goundo - Gozarkhani - Gupa-Abawa - Taiap - Ga'anda - Guiqiong - Guana (Brazil) - Gor - Rajput Garasia - Grebo - Ancient Greek (to 1453) - Guruntum-Mbaaru - Madi - Gbiri-Niragu - Ghari - Southern Grebo - Kota Marudu Talantang - Guarani - Groma - Gorovu - Taznatit - Gresi - Garo - Kistane - Central Grebo - Gweda - Guriaso - Barclayville Grebo - Guramalum - Gascon - Ghanaian Sign Language - German Sign Language - Gusilay - Guatemalan Sign Language - Gusan - Wasembo - Greek Sign Language - Alemanic - Guató - Gbati-ri - Shiki - Guajajára - Wayuu - Yocoboué Dida - Gurinji - Gupapuyngu - Paraguayan Guaraní - Guahibo - Eastern Bolivian Guaraní - Gujarati - Gumuz - Sea Island Creole English - Guambiano - Mbyá Guaraní - Guayabero - Gunwinggu - Aché - Farefare - Guinean Sign Language - Maléku Jaíka - Yanomamö - Gey - Gun - Gourmanchéma - Gusii - Guana (Paraguay) - Guanano - Duwet - Golin - Guajá - Gulay - Gurmana - Kuku-Yalanji - Gavião Do Jiparaná - Pará Gavião - Western Gurung - Gumawana - Guyani - Mbato - Gwa - Kalami - Gawwada - Gweno - Gowro - Moo - Gwich'in - /Gwi - Gwandara - Gwere - Gawar-Bati - Guwamu - Kwini - Gua - Wè Southern - Northwest Gbaya - Garus - Kayardild - Gyem - Gungabula - Gbayi - Gyele - Ngäbere - Guyanese Creole English - Guarayu - Gunya - Ganza - Gazi - Gane -

haa-hye[edit]

Han - Hanoi Sign Language - Gurani - Hatam - Eastern Oromo - Haiphong Sign Language - Hanga - Hahon - Haida - Hajong - Hakka Chinese - Halang - Hewa - Hangaza - Hakö - Hupla - Ha - Harari - Haisla - Haitian - Hausa - Havu - Hawaiian - Southern Haida - Haya - Hazaragi - Hamba - Huba - Heiban - Ancient Hebrew - Serbo-Croatian - Habu - Andaman Creole Hindi - Huichol - Northern Haida - Honduras Sign Language - Hadiyya - Northern Qiandong Hmong - Hebrew - Herdé - Helong - Hehe - Heiltsuk - Hemba - Herero - Hai//om - Haigwai - Kerak - Lamang - Hibito - Hidatsa - Fijian Hindustani - Kamwe - Pamosu - Hinduri - Hijuk - Seit-Kaitetu - Hiligaynon - Hindi - Tsoa - Himarimã - Hittite - Hiw - Hixkaryána - Kahe - Hunde - Halia - Halbi - Halang Doan - Nga La - Hieroglyphic Luwian - Southern Mashan Hmong - Humburi Senni Songhay - Central Huishui Hmong - Northeastern Dian Hmong - Eastern Huishui Hmong - Hmong Don - Southwestern Guiyang Hmong - Southwestern Huishui Hmong - Northern Huishui Hmong - Chonganjiang Hmong - Maek - Luopohe Hmong - Central Mashan Hmong - Hmong - Hiri Motu - Northern Mashan Hmong - Eastern Qiandong Hmong - Hmar - Southern Qiandong Hmong - Hamtai - Hamap - Hmong Dô - Western Mashan Hmong - Southern Guiyang Hmong - Hmong Shua - Mina (Cameroon) - Southern Hindko - Chhattisgarhi - //Ani - Hani - Hanunoo - Northern Hindko - Caribbean Hindustani - Hung - Hoava - Mari (Madang Province) - Ho - Holma - Horom - Hobyót - Holikachuk - Harauti - Holu - Homa - Holoholo - Hopi - Horo - Ho Chi Minh City Sign Language - Hote - Hovongan - Honi - Holiya - Hozo - Hpon - Hawai'i Pidgin Sign Language - Hrangkhol - Hre - Haruku - Haroi - Horuru - Hértevin - Hruso - Croatian - Harzani - Upper Sorbian - Southeastern Huastec - Hungarian Sign Language - Hausa Sign Language - Xiang Chinese - Harsusi - Hoti - Minica Huitoto - Hadza - Hitu - Middle Hittite - Huambisa - =/Hua - Huaulu - San Francisco Del Mar Huave - Humene - Huachipaeri - Huilliche - Huli - Northern Guiyang Hmong - Hulung - Hula - Hungana - Hungarian - Hu - Hupa - Tsat - Halkomelem - Veracruz Huastec - Humla - Murui Huitoto - San Mateo Del Mar Huave - Hukumina - Nüpode Huitoto - Hulaulá - Hunzib - San Luís Potosí Huastec - Haitian Vodoun Culture Language - San Dionisio Del Mar Huave - Haveke - Sabu - Santa María Del Mar Huave - Wané - Hawai'i Creole English - Hwana - Hya - Armenian -

iai-izi[edit]

Iaai - Iatmul - Iapama - Purari - Iban - Ibibio - Iwaidja - Akpes - Ibanag - Ibilo - Ibaloi - Agoi - Ibino - Igbo - Ibuoro - Ibu - Ibani - Ede Ica - Etkywan - Icelandic Sign Language - Islander Creole English - Idakho-Isukha-Tiriki - Indo-Portuguese - Idon - Ede Idaca - Idere - Idi - Ido - Indri - Idesa - Idaté - Idoma - Amganad Ifugao - Batad Ifugao - Ifè - Ifo - Tuwali Ifugao - Teke-Fuumu - Mayoyao Ifugao - Keley-I Kallahan - Ebira - Igede - Igana - Igala - Kanggape - Ignaciano - Isebe - Interglossa - Igwe - Iha Based Pidgin - Ihievbe - Iha - Sichuan Yi - Izon - Biseni - Ede Ije - Kalabari - Southeast Ijo - Eastern Canadian Inuktitut - Iko - Ika - Ikulu - Olulumo-Ikom - Ikpeshi - Western Canadian Inuktitut - Inuktitut - Iku-Gora-Ankwa - Ikwere - Ik - Ikizu - Ile Ape - Ila - Interlingue - Garig-Ilgar - Ili Turki - Ilongot - Iranun - Iloko - Ili'uun - Ilue - Talur - Imeraguen - Anamgura - Miluk - Imonda - Imbongu - Imroing - Marsian - Milyan - Interlingua (International Auxiliary Language Association) - Inga - Indonesian - Degexit'an - Ingush - Jungle Inga - Indonesian Sign Language - Minaean - Isinai - Inoke-Yate - Iñapari - Indian Sign Language - Intha - Ineseño - Inor - Tuma-Irumu - Iowa-Oto - Ipili - Inupiaq - Ipiko - Iquito - Iresim - Irarutu - Irigwe - Iraqw - Irántxe - Ir - Irula - Kamberau - Iraya - Isabi - Isconahua - Isnag - Italian Sign Language - Irish Sign Language - Esan - Nkem-Nkum - Icelandic - Masimasi - Isanzu - Isoko - Israeli Sign Language - Istriot - Isu (Menchum Division) - Italian - Binongan Itneg - Itene - Inlaod Itneg - Judeo-Italian - Itelmen - Itu Mbon Uzo - Itonama - Iteri - Isekiri - Maeng Itneg - Itutang - Itawit - Ito - Itik - Moyadan Itneg - Itzá - Iu Mien - Ibatan - Ivatan - I-Wak - Iwam - Iwur - Sepik Iwam - Ixcatec - Nebaj Ixil - Chajul Ixil - San Juan Cotzal Ixil - Iyayu - Mesaka - Yaka (Congo) - Ingrian - Izi-Ezaa-Ikwo-Mgbo -

jaa-jyy[edit]

Jamamadí - Hyam - Eastern Jacalteco - Jahanka - Yabem - Jara - Jah Hut - Western Jacalteco - Zazao - Jakun - Yalahatan - Jamaican Creole English - Yanyuwa - Jaruára - Yaqay - Jarawa (Nigeria) - New Caledonian Javanese - Jakati - Yaur - Javanese - Jambi Malay - Jarnango - Jawe - Judeo-Berber - Arandai - Nafusi - Lojban - Jabutí - Jukun Takum - Jamaican Country Sign Language - Judeo-Crimean Tatar - Jad - Jadgali - Judeo-Tat - Jebero - Jerung - Jeng - Jeh - Yei - Jeri Kuo - Yelmek - Dza - Jere - Manem - Jonkor Bourmataguil - Ngbee - Judeo-Georgian - Ngomba - Jehai - Jina - Jibu - Tol - Bu - Jilbe - Djingili - Shangzhai - Jiiddu - Jilim - Jimi (Cameroon) - Jiamao - Guanyinqiao - Jita - Youle Jinuo - Shuar - Buyuan Jinuo - Kubo - Labir - Ngile - Dima - Zumbun - Machame - Yamdena - Jimi (Nigeria) - Jumli - Kamara - Mashi (Nigeria) - Western Juxtlahuaca Mixtec - Jangshung - Jandavra - Yangman - Janji - Yemsa - Rawat - Jaunsari - Joba - Wojenaka - Jorá - Jordanian Sign Language - Jowulu - Japanese - Judeo-Persian - Jaqaru - Jarai - Judeo-Arabic - Jiru - Jorto - Japrería - Japanese Sign Language - Júma - Wannu - Jurchen - Worodougou - Hõne - Wapan - Jirel - Jumjum - Juang - Jiba - Hupdë - Jurúna - Jutish - Ju - Wãpha - Juray - Caribbean Javanese - Jwira-Pepesa - Jiarong - Judeo-Yemeni Arabic - Jaya -

kaa-kzz[edit]

Kara-Kalpak - Kabyle - Kachin - Kadara - Ketangalan - Kajaman - Kara (Central African Republic) - Karekare - Jju - Kayapa Kallahan - Kalaallisut - Kamba (Kenya) - Kannada - Xaasongaxango - Bezhta - Capanahua - Kashmiri - Georgian - Kanuri - Katukína - Kawi - Kao - Kamayurá - Kazakh - Kalarko - Kaxuiâna - Kadiwéu - Kabardian - Kanju - Kakauhua - Khamba - Camsá - Kari - Grass Koiari - Kanembu - Iwal - Kare (Central African Republic) - Keliko - Kabiyé - Kamano - Kafa - Kande - Abadi - Kabutra - Dera (Indonesia) - Kaiep - Ap Ma - Manga Kanuri - Duhwa - Khanty - Kawacha - Lubila - Ngkâlmpw Kanum - Kaivi - Ukaan - Tyap - Vono - Kamantan - Kobiana - Kalanga - Kela (Papua New Guinea) - Gula (Central African Republic) - Nubi - Kinalakna - Kanga - Kamo - Katla - Koenoem - Kaian - Kami (Tanzania) - Kete - Kabwari - Kachama-Ganjule - Korandje - Konongo - Worimi - Kutu - Yankunytjatjara - Makonde - Mamusi - Seba - Tem - Kumam - Karamojong - Numee - Tsikimba - Kagoma - Kunda - Kaningdon-Nindem - Koch - Karaim - Lahu Shi - Kuy - Kadaru - Kado - Koneraw - Kam - Keder - Kwaja - Kabuverdianu - Kélé - Keiga - Kerewe - Eastern Keres - Kpessi - Tese - Kei - Kadar - Kekchí - Kela (Democratic Republic of Congo) - Kemak - Kenyang - Kakwa - Kaikadi - Kamar - Kera - Kugbo - Ket - Akebu - Kanikkaran - West Kewa - Kukna - Kupia - Kukele - Kodagu - Northwestern Kolami - Konda-Dora - Korra Koraga - Kota (India) - Koya - Kudiya - Kurichiya - Kurumba - Kemiehua - Kinnauri - Kung - Khunsari - Kuk - Koro (Côte d'Ivoire) - Korwa - Korku - Kachchi - Bilaspuri - Kanjari - Katkari - Kurmukar - Kharam Naga - Kullu Pahari - Kumauni - Koromfé - Koyaga - Kawe - Kasseng - Kataang - Komering - Kube - Kusunda - Upper Tanudan Kalinga - Selangor Sign Language - Gamale Kham - Kaiwá - Kunggari - Karipúna - Karingani - Krongo - Kaingáng - Kamoro - Abun - Kumbainggar - Somyev - Kobol - Karas - Karon Dori - Kamaru - Kyerung - Khasi - - Tukang Besi North - Bädi Kanum - Korowai - Khuen - Khams Tibetan - Kehu - Kuturmi - Halh Mongolian - Lusi - Central Khmer - Khandesi - Khotanese - Kapori - Koyra Chiini Songhay - Kharia - Kasua - Khamti - Nkhumbi - Khvarshi - Khowar - Kanu - Kele (Democratic Republic of Congo) - Keapara - Kim - Koalib - Kickapoo - Koshin - Kibet - Eastern Parbate - Kimaama - Kilmeri - Kitsai - Kilivila - Kikuyu - Kariya - Karagas - Kinyarwanda - Kiowa - Sheshi Kham - Kosadle - Kirghiz - Kis - Agob - Kirmanjki - Kimbu - Northeast Kiwai - Kirikiri - Kisi - Mlap - Eastern Kanjobal - Coastal Konjo - Southern Kiwai - Kisar - Khalaj - Khmu - Khakas - Zabana - Khinalugh - Highland Konjo - Western Parbate - Kháng - Kunjen - Harijan Kinnauri - Pwo Eastern Karen - Western Keres - Kurudu - East Kewa - Phrae Pwo Karen - Kashaya - Ramopa - Erave - Bumthangkha - Kakanda - Kwerisa - Odoodee - Kinuku - Kakabe - Mabaka Valley Kalinga - Khün - Kagulu - Kako - Kokota - Kosarek Yale - Kiong - Kon Keu - Karko - Gugubera - Kaiku - Kir-Balar - Giiwo - Koi - Tumi - Kangean - Teke-Kukuya - Kohin - Guguyimidjir - Kaska - Klamath-Modoc - Kiliwa - Kolbila - Gamilaraay - Kulung (Nepal) - Kendeje - Tagakaulu Kalagan - Weliki - Kalumpang - Turkic Khalaj - Kono (Nigeria) - Kagan Kalagan - Kolom - Kalenjin - Kapya - Kamasa - Rumu - Khaling - Kalasha - Nukna - Klao - Maskelynes - Lindu - Koluwawa - Kalao - Kabola - Konni - Kimbundu - Southern Dong - Madukayang Kalinga - Bakole - Kare (Papua New Guinea) - Kâte - Kalam - Kami (Nigeria) - Kumarbhag Paharia - Limos Kalinga - Lower Tanudan Kalinga - Kom (India) - Awtuw - Kwoma - Gimme - Kwama - Northern Kurdish - Kamasau - Kemtuik - Kanite - Karipúna Creole French - Komo (Democratic Republic of Congo) - Waboda - Koma - Khorasani Turkish - Dera (Nigeria) - Lubuagan Kalinga - Central Kanuri - Konda - Kankanaey - Mankanya - Koongo - Kayan River Kenyah - Kanufi - Western Kanjobal - Kuranko - Keninjal - Kanamarí - Konkani (specific) - Kono (Sierra Leone) - Kwanja - Kintaq - Kaningra - Kensiu - Panoan Katukína - Kono (Guinea) - Tabo - Kung-Ekoka - Kendayan - Kanyok - Kalamsé - Konomala - Kohoroxitari - Kpati - Kodi - Kacipo-Balesi - Kubi - Cogui - Koyo - Komi-Permyak - Sara Dunjo - Konkani (generic) - Kol (Papua New Guinea) - Komi - Kongo - Konjo - Kwato - Kota (Gabon) - Korean - Kosraean - Lagwan - Koke - Kudu-Camo - Kugama - Coxima - Koyukon - Korak - Kutto - Mullu Kurumba - Curripaco - Koba - Kpelle - Komba - Kapingamarangi - Kplang - Kofei - Karajá - Kpan - Kpala - Koho - Kepkiriwát - Ikposo - Paku Karen - Korupun-Sela - Korafe - Tehit - Karata - Kafoa - Komi-Zyrian - Kobon - Mountain Koiali - Koryak - Kupsabiny - Mum - Kovai - Doromu - Koy Sanjaq Surat - Kalagan - Kakabai - Khe - Kisankasa - Koitabu - Koromira - Kotafon Gbe - Kyenele - Khisa - Kaonde - Eastern Krahn - Kimré - Krenak - Kimaragang - Northern Kissi - Klias River Kadazan - Seroa - Okolod - Kandas - Mser - Koorete - Korana - Kumhali - Karkin - Karachay-Balkar - Kairui-Midiki - Kreen-Akarore - Koro (Vanuatu) - North Korowai - Kurama - Krio - Kinaray-A - Kerek - Karelian - Krim - Sapo - Korop - Krui - Kru'ng 2 - Gbaya (Sudan) - Tumari Kanuri - Kurukh - Kravet - Western Krahn - Karon - Kryts - Sota Kanum - Shuwa-Zamani - Shambala - Southern Kalinga - Kuanua - Kuni - Bafia - Kusaghe - Kölsch - Krisa - Uare - Kansa - Kumalu - Kumba - Kasiguranin - Kofa - Kaba - Kwaami - Borong - Southern Kisi - Winyé - Khamyang - Kusu - S'gaw Karen - Kedang - Kharia Thar - Koraku - Katua - Kambaata - Kholok - Kokata - Nubri - Kwami - Kalkutung - Karanga - North Muyu - Plapo Krumen - Kaniet - Koroshi - Kurti - Karitiâna - Kuot - Kaduo - Katabaga - Kota Marudu Tinagas - South Muyu - Ketum - Kituba (Democratic Republic of Congo) - Eastern Katu - Kato - Kaxararí - Kango (Bas-Uélé District) - Ju/'hoan - Kuanyama - Kutep - 'Auhelawa - Kuman - Western Katu - Kupa - Kushi - Kuikúro-Kalapálo - Kuria - Kepo' - Kulere - Kumyk - Kunama - Kumukio - Kunimaipa - Karipuná - Kurdish - Kusaal - Kutenai - Upper Kuskokwim - Kur - Kpagua - Kukatja - Kuuku-Ya'u - Kunza - Bagvalal - Kubu - Kove - Kui (Indonesia) - Kalabakan - Kabalai - Kuni-Boazi - Komodo - Kwang - Psikye - Korean Sign Language - Brek Karen - Kendem - Border Kuna - Dobel - Kompane - Geba Karen - Kerinci - Kunggara - Lahta Karen - Yinbaw Karen - Kola - Wersing - Parkari Koli - Yintale Karen - Tsakwambo - Dâw - Kwa - Likwala - Kwaio - Kwerba - Kwara'ae - Kaba Deme - Kowiai - Awa-Cuaiquer - Kwanga - Kwakiutl - Kofyar - Kwambi - Kwangali - Kwomtari - Kodia - Kwak - Kwer - Kwese - Kwesten - Kwakum - Kaba Na - Kwinti - Khirwar - San Salvador Kongo - Kwadi - Kairiru - Krobu - Komso - Brunei - Kakihum - Manumanaw Karen - Katingan - Karo (Ethiopia) - Keningau Murut - Kulfa - Zayein Karen - Nepali Kurux - Northern Khmer - Kanowit - Kanoé - Wadiyara Koli - Smärky Kanum - Koro (Papua New Guinea) - Kangjia - Koiwat - Kui (India) - Kuvi - Konai - Likuba - Kayong - Kerewo - Kwaya - Butbut Kalinga - Kyaka - Karey - Krache - Kouya - Keyagana - Karok - Kiput - Karao - Kamayo - Kalapuya - Kpatili - Karolanos - Kelon - Kang - Kenga - Kuruáya - Baram Kayan - Kayagar - Western Kayah - Kayort - Kudmali - Rapoisi - Kambaira - Kayabí - Western Karaboro - Kaibobo - Bondoukou Kulango - Kadai - Kosena - Da'a Kaili - Kikai - Kenuzi-Dongola - Kelabit - Coastal Kadazan - Kazukuru - Kayeli - Kais - Kokola - Kaningi - Kaidipang - Kaike - Karang - Sugut Dusun - Tambunan Dusun - Kayupulau - Komyandaret - Karirí-Xocó - Kamarian - Kango (Tshopo District) - Kalabra -

laa-lzz[edit]

Lapuyan Subanun - Lacandon - Ladino - Pattani - Lafofa - Langi - Lahnda - Lambya - Lango (Uganda) - Laka (Nigeria) - Lalia - Lamba - Laru - Lao - Laka (Chad) - Qabiao - Larteh - Lama (Togo) - Latin - Laba - Latvian - Lauje - Tiwa - Lama (Myanmar) - Aribwatsa - Lui - Label - Lakkia - Lak - Tinani - Laopang - La'bi - Ladakhi - Lodhi - Lamet - Laven - Wampar - Northern Lorung - Libyan Sign Language - Lachi - Labu - Lavatbura-Lamusong - Tolaki - Lawangan - Lamu-Lamu - Lardil - Legenyem - Lola - Loncong - Lubu - Luchazi - Lisela - Tungag - Western Lawa - Luhu - Lisabata-Nuniali - Idun - Luri - Lenyima - Lamja-Dengsa-Tola - Laari - Lemoro - Leelau - Kaan - Landoma - Láadan - Loo - Tso - Lufu - Lega-Shabunda - Lala-Bisa - Leco - Lendu - Lyélé - Lelemi - Lengua - Lenje - Lemio - Lengola - Leipon - Lele (Democratic Republic of Congo) - Nomaande - Lenca - Leti (Cameroon) - Lepcha - Lembena - Lenkau - Lese - Lesing-Gelimi - Kara (Papua New Guinea) - Lamma - Ledo Kaili - Luang - Lemolang - Lezghian - Lefa - Lungga - Laghu - Lugbara - Laghuu - Lengilu - Lingarak - Wala - Lega-Mwenga - Opuuo - Logba - Lengo - Pahi - Longgu - Ligenza - Laha (Viet Nam) - Laha (Indonesia) - Lahul Lohar - Lhomi - Lahanan - Lhokpu - Mlahsö - Toga - Lahu - West-Central Limba - Likum - Hlai - Nyindrou - Likila - Limbu - Ligbi - Lihir - Lingkhim - Ligurian - Lika - Lillooet - Limburgan - Lingala - Liki - Sekpele - Libido - Liberian English - Lisu - Lithuanian - Logorik - Liv - Lembak - Liabuku - Banda-Bambari - Libinza - Rampi - Laiyolo - Li'o - Lampung - Lakalei - Kenyi - Lakha - Laki - Remun - Laeko-Libuat - Lakona - Päri - Lakota - Lokoya - Lala-Roba - Lolo - Lele (Guinea) - Ladin - Lele (Papua New Guinea) - Hermit - Lole - Teke-Laali - Lelak - Lilau - Lasalimu - Lele (Chad) - Khlor - North Efate - Lolak - Lithuanian Sign Language - Lau - Lauan - East Limba - Merei - Limilngan - Lumun - Pévé - South Lembata - Lamogai - Lambichhong - Lombi - West Lembata - Lamkang - Hano - Lamam - Lambadi - Lombard - Limbum - Lamatuka - Lamalera - Limousin - Lematang - Lamenu - Lomaiviti - Lake Miwok - Laimbue - Lamboya - Lumbee - Langbashe - Mbalanhu - Languedocien - Lundayeh - Langobardic - Lanoh - Lantanai - Leningitij - South Central Banda - Langam - Lorediakarkar - Lango (Sudan) - Lamnso' - Lintang - Longuda - Lonzo - Loloda - Lobi - Inonhan - Berawan - Coastal Saluan - Logol - Logo - Narim - Loma (Côte d'Ivoire) - Lou - Loko - Mongo - Loma (Liberia) - Malawi Lomwe - Lombo - Lopa - Lobala - Téén - Loniu - Otuho - Louisiana Creole French - Lopi - Tampias Lobu - Loun - Lowa - Lozi - Lelepa - Lepki - Lipo - Lopit - Lara' - Northern Luri - Laurentian - Laragia - Loarki - Lari - Lorang - Laro - Southern Lorung - Larevat - Lasgerdi - Lishana Deni - Lusengo - Lyons Sign Language - Lashi - Latvian Sign Language - Laos Sign Language - Aruop - Lasi - Late Middle Chinese - Leti (Indonesia) - Latu - Luxembourgish - Luba-Lulua - Luba-Katanga - Aringa - Ludian - Luvale - Laua - Ganda - Luiseno - Luna - Lunanakha - Olu'bo - Luimbi - Lunda - Luo (Kenya and Tanzania) - Lumbu - Lucumi - Laura - Lushai - Lushootseed - Lumba-Yakkha - Luwati - Luo - Luyia - Southern Luri - Maku'a - Lavukaleve - Levuka - Lwalu - Lewo Eleng - White Lachi - Eastern Lawa - Luwo - Lewotobi - Lewo - Layakha - Luyana - Litzlitz - Laz -

maa-mzz[edit]

San Jerónimo Tecóatl Mazatec - Yutanduchi Mixtec - Madurese - Bo-Rukul - Mafa - Magahi - Marshall - Maithili - Jalapa De Díaz Mazatec - Makasar - Malayalam - Northern Mam - Mandingo - Chiquihuitlán Mazatec - Marathi - Masai - San Francisco Matlatzinca - Huautla Mazatec - Sateré-Mawé - Mampruli - North Moluccan Malay - Mazahua Central - Higaonon - Western Bukidnon Manobo - Macushi - Dibabawon Manobo - Molale - Baba Malay - Northern Nambikuára - Mangseng - Ilianen Manobo - Nadëb - Malol - Maxakalí - Ombamba - Macaguán - Mbo (Cameroon) - Malayo - Maisin - Nukak Makú - Sarangani Manobo - Matigsalug Manobo - Mbula-Bwazza - Mbulungish - Maring - Mari (East Sepik Province) - Memoni - Amoltepec Mixtec - Maca - Machiguenga - Bitur - Sharanahua - Itundujia Mixtec - Matsés - Mapoyo - Maquiritari - Mese - Mvanip - Mbunda - Macaguaje - Malaccan Creole Portuguese - Masana - Coatlán Mixe - Makaa - Ese - Menya - Mambai - Mengisa - Cameroon Mambila - Minanibai - Mawa (Chad) - Mpiemo - South Watut - Mawan - Mada (Nigeria) - Morigi - Male (Papua New Guinea) - Mbum - Maba (Chad) - Moksha - Massalat - Maguindanao - Mamvu - Mangbetu - Mangbutu - Maltese Sign Language - Mayogo - Mbati - Southwest Gbaya - Mbala - Mbole - Mandar - Maria (Papua New Guinea) - Mbere - Mboko - Santa Lucía Monteverde Mixtec - Mbosi - Dizi - Male (Ethiopia) - Suruí Do Pará - Menka - Ikobi-Mena - Mara - Melpa - Mengen - Megam - Mea - Southwestern Tlaxiaco Mixtec - Midob - Meyah - Mekeo - Melanau - Mangala - Mende (Sierra Leone) - Kedah Malay - Miriwung - Merey - Meru - Masmaje - Mato - Motu - Mann - Maaka - Hassaniyya - Menominee - Pattani Malay - Lom - Mba - Mendankwe-Nkwen - Morisyen - Naki - Mixifore - Matal - Wandala - Mefele - North Mofu - Putai - Marghi South - Cross River Mbembe - Mbe - Makassar Malay - Moba - Marithiel - Mexican Sign Language - Mokerang - Mbwela - Mandjak - Mulaha - Melo - Mayo - Mabaan - Middle Irish (900-1200) - Mararit - Morokodo - Moru - Mango - Maklew - Mpongmpong - Makhuwa-Meetto - Lijili - Abureni - Mawes - Maleu-Kilenge - Mambae - Mbangi - Meta' - Eastern Magar - Malila - Mambwe-Lungu - Manda (Tanzania) - Mongol - Mailu - Matengo - Matumbi - Omati - Mbunga - Mbugwe - Manda (India) - Mahongwe - Mocho - Mbugu - Besisi - Mamaa - Margu - Maskoy Pidgin - Ma'di - Mogholi - Mungaka - Mauwake - Makhuwa-Moniga - Mócheno - Mashi (Zambia) - Balinese Malay - Mandan - Eastern Mari - Buru (Indonesia) - Mandahuaca - Digaro-Mishmi - Arakanese - Mbukushu - Maru - Ma'anyan - Mor (Mor Islands) - Miami - Atatláhuca Mixtec - Mi'kmaq - Mandaic - Ocotepec Mixtec - Mofu-Gudur - San Miguel El Grande Mixtec - Chayuco Mixtec - Chigmecatitlán Mixtec - Abar - Mikasuki - Peñoles Mixtec - Alacatlatzala Mixtec - Minangkabau - Pinotepa Nacional Mixtec - Apasco-Apoala Mixtec - Mískito - Isthmus Mixe - Southern Puebla Mixtec - Cacaloxtepec Mixtec - Mimi - Akoye - Mixtepec Mixtec - Ayutla Mixtec - Coatzospan Mixtec - Mahei - San Juan Colorado Mixtec - Northwest Maidu - Muskum - Tu - Mwera (Nyasa) - Kim Mun - Mawak - Matukar - Mandeali - Medebur - Ma (Papua New Guinea) - Malankuravan - Malapandaram - Malaryan - Malavedan - Miship - Sauria Paharia - Manna-Dora - Mannan - Karbi - Mahali - Mahican - Majhi - Mbre - Mal Paharia - Siliput - Macedonian - Mawchi - Miya - Mak (China) - Dhatki - Mokilese - Byep - Mokole - Moklen - Kupang Malay - Mingang Doso - Moikodi - Bay Miwok - Malas - Silacayoapan Mixtec - Vamale - Konyanka Maninka - Mafea - Kituba (Congo) - Cinamiguin Manobo - East Makian - Makasae - Malo - Mbule - Cao Lan - Malakhel - Manambu - Mal - Malagasy - Mape - Malimpung - Miltu - Malakote - Malua Bay - Mulam - Malango - Mlomp - Bargam - Western Maninkakan - Vame - Masalit - Maltese - To'abaita - Motlav - Moloko - Malfaxal - Malay (specific) - Malaynon - Mama - Momina - Michoacán Mazahua - Maonan - Mae - Mundat - North Ambrym - Mehináku - Musar - Majhwar - Mukha-Dora - Man Met - Maii - Mamanwa - Mangga Buang - Musan - Musak - Western Xiangxi Hmong - Southern Mam - Malalamai - Mmaala - Miriti - Emae - Madak - Migaama - Mabaale - Mbula - Muna - Manchu - Mondé - Naba - Mundani - Eastern Mnong - Mono (Democratic Republic of Congo) - Manipuri - Munji - Mandinka - Tiale - Mapena - Southern Mnong - Min Bei Chinese - Minriq - Mono (USA) - Mansi - Maykulan - Mer - Rennell-Belona - Mon - Manikion - Manyawa - Moni - Mwan - Moinba - Mocoví - Mobilian - Montagnais - Mohegan-Montauk-Narragansett - Mongondow - Mohawk - Mboi - Monzombo - Morori - Moldavian - Monimbo - Mongolian - Monom - Mopán Maya - Mor (Bomberai Peninsula) - Moro - Mossi - Barí - Mogum - Mohave - Moi (Congo) - Molima - Shekkacho - Mukulu - Mpoto - Mullukmulluk - Mangarayi - Machinere - Majang - Tajumulco Mam - Marba - Maung - Mpade - Martu Wangka - Mbara (Chad) - Middle Watut - Yosondúa Mixtec - Mindiri - Miu - Migabac - Matís - Vangunu - Dadibi - Mian - Makuráp - Munkip - Mapidian - Misima-Paneati - Mapia - Mpi - Maba (Indonesia) - Mbuko - Mangole - Madang - Matepi - Momuna - Kota Bangun Kutai Malay - Tlazoyaltepec Mixtec - Mariri - Mamasa - Rajah Kabunsuwan Manobo - Mbelime - South Marquesan - Moronene - Modole - Manipa - Minokok - Mander - West Makian - Mok - Mandari - Mosimo - Murupi - Mamuju - Manggarai - Malasanga - Mlabri - Marino - Maricopa - Western Magar - Martha's Vineyard Sign Language - Elseng - Miri - Mara Chin - Maori - Western Mari - Hmwaveke - Mortlockese - Merlav - Cheke Holo - Mru - Morouas - North Marquesan - Maria (India) - Maragus - Marghi Central - Mono (Cameroon) - Mangareva - Maranao - Maremgi - Karaga Mandaya - Marind - Malay (generic) - Masbatenyo - Sankaran Maninka - Yucatec Maya Sign Language - Musey - Mekwei - Moraid - Masikoro Malagasy - Sabah Malay - Ma (Democratic Republic of Congo) - Mansaka - Molof - Agusan Manobo - Mosina - Mombum - Maritsauá - Caac - Mongolian Sign Language - West Masela - Cataelano Mandaya - Musom - Maslam - Mansoanka - Moresada - Aruamu - Momare - Cotabato Manobo - Anyin Morofo - Munit - Mualang - Mono (Solomon Islands) - Murik - Una - Munggui - Maiwa (Papua New Guinea) - Moskona - Mbe' - Montol - Mator - Matagalpa - Totontepec Mixe - Wichí Lhamtés Nocten - Muong - Mewari - Yora - Mota - Tututepec Mixtec - Asaro'o - Magahat - Tidaá Mixtec - Nabi - Tacanec - Mundang - Mubi - Mbu' - Mednyj Aleut - Media Lengua - Musgu - Mündü - Musi - Mabire - Mugom - Multiple languages - Maiwala - Nyong - Malvi - Eastern Xiangxi Hmong - Murle - Creek - Western Muria - Yaaku - Muthuvan - Mundari - Mbo-Ung - Muyang - Mursi - Manam - Mattole - Central Mam - Mamboru - Marwari (Pakistan) - Peripheral Mongolian - Yucuañe Mixtec - Mire - Miyako - Todos Santos Cuchumatán Mam - Mekmek - Mbara (Australia) - Muya - Minaveha - Marovo - Duri - Moere - Marau - Massep - Mpotovoro - Marfa - Tagal Murut - Machinga - Meoswar - Indus Kohistani - Mesqan - Mwatebu - Juwal - Are - Mudbura - Mwera (Chimwera) - Murrinh-Patha - Aiklep - Mouk-Aria - Labo - Maligo - Kita Maninkakan - Mirandese - Sar - Nyamwanga - Central Maewo - Kala Lagaw Ya - Mün Chin - Marwari - Mwimbi-Muthambi - Moken - Mittu - Mentawai - Hmong Daw - Mediak - Mosiro - Moingi - Northwest Oaxaca Mixtec - Tezoatlán Mixtec - Manyika - Modang - Mele-Fila - Malgbe - Mbangala - Mvuba - Mozarabic - Miju-Mishmi - Monumbo - Maxi Gbe - Meramera - Moi (Indonesia) - Mbowe - Tlahuitoltepec Mixe - Juquila Mixe - Murik Kayan - Huitepec Mixtec - Jamiltepec Mixtec - Mada (Cameroon) - Metlatónoc Mixtec - Namo - Mahou - Southeastern Nochixtlán Mixtec - Central Masela - Burmese - Mbay - Mayeka - Maramba - Myene - Bambassi - Manta - Makah - Mina (India) - Mangayat - Mamara Senoufo - Moma - Me'en - Anfillo - Pirahã - Forest Maninka - Muniche - Mesmes - Sangab Mandaya - Mundurukú - Erzya - Muyuw - Masaba - Macuna - Classical Mandaic - Santa María Zacatepec Mixtec - Tumzabt - Madagascar Sign Language - Malimba - Morawa - Aiku - Monastic Sign Language - Wichí Lhamtés Güisnay - Ixcatlán Mazatec - Manya - Nigeria Mambila - Mazatlán Mixe - Mumuye - Mazanderani - Matipuhy - Movima - Mori Atas - Marúbo - Macanese - Mintil - Inapang - Manza - Deg - Mawayana - Mozambican Sign Language - Maiadomu -

nab-nzy[edit]

Southern Nambikuára - Narak - Nijadali - Naka'ela - Nabak - Naga Pidgin - Nalu - Nakanai - Nalik - Nangikurrunggurr - Min Nan Chinese - Naaba - Neapolitan - Nama (Namibia) - Iguta - Naasioi - Hungworo - Nauru - Navajo - Nawuri - Nakwi - Narrinyeri - Coatepec Nahuatl - Nyemba - Ndoe - Chang Naga - Ngbinda - Konyak Naga - Naxi - Nagarchal - Ngamo - Mao Naga - Ngarinman - Nake - South Ndebele - Ngbaka Ma'bo - Kuri - Nkukoli - Nnam - Nggem - Numana-Nunku-Gbantu-Numbu - Namibian Sign Language - Na - Rongmei Naga - Ngamambo - Southern Ngbandi - Ngura - Ningera - Iyo - Central Nicobarese - Ponam - Nachering - Yale - Notsi - Nisga'a - Central Huasteca Nahuatl - Classical Nahuatl - Northern Puebla Nahuatl - Nakara - Michoacán Nahuatl - Nambo - Nauna - Sibe - Ndaktup - Ncane - Nicaraguan Sign Language - Chothe Naga - Chumburung - Central Puebla Nahuatl - Natchez - Ndasa - Kenswei Nsei - Ndau - Nde-Nsele-Nta - North Ndebele - Nadruvian - Ndengereko - Ndali - Samba Leko - Ndamba - Ndaka - Ndolo - Ndam - Ngundi - Ndonga - Ndo - Ndombe - Ndoola - Low German - Ndunga - Dugun - Ndut - Ndobo - Nduga - Lutos - Ndogo - Eastern Ngad'a - Toura (Côte d'Ivoire) - Nedebang - Nde-Gbite - Kumak - Nefamese - Negidal - Nyenkha - Neo-Hittite - Neko - Neku - Nemi - Nengone - Ná-Meo - Nepali - North Central Mixe - Yahadian - Bhoti Kinnauri - Nete - Nyaheun - Newari - Neme - Neyo - Nez Perce - Dhao - Ndun - Nyeng - Shakara - Ayiwo - Nafaanra - Mfumte - Ngbaka - Northern Ngbandi - Ngombe (Democratic Republic of Congo) - Ngando (Central African Republic) - Ngemba - Ngbaka Manza - N/u - Ngizim - Ngie - Ngalkbun - Lomwe - Ngatik Men's Creole - Ngwo - Ngoni - Ngulu - Ngurimi - Nanggu - Gvoko - Ngeq - Guerrero Nahuatl - Nagumi - Ngwaba - Nggwahyi - Tibea - Ngungwel - Beng - Tabasco Nahuatl - Chiripá - Eastern Huasteca Nahuatl - Nhuwala - Tetelcingo Nahuatl - Nahari - Tenango Nahuatl - Tlalitzlipa Nahuatl - Isthmus-Cosoleacaque Nahuatl - Morelos Nahuatl - Central Nahuatl - Takuu - Isthmus-Pajapan Nahuatl - Huaxcaleca Nahuatl - Naro - Southeastern Puebla Nahuatl - Ometepec Nahuatl - Noone - Temascaltepec Nahuatl - Western Huasteca Nahuatl - Isthmus-Mecayapan Nahuatl - Northern Oaxaca Nahuatl - Santa María La Alta Nahuatl - Nias - Nakama - Ngandi - Niellim - Nek - Ngalakan - Nyiha - Nii - Ngaju - Southern Nicobarese - Nila - Nilamba - Ninzo - Nganasan - Nimboran - Nimi - Southeastern Kolami - Niuean - Gilyak - Nimo - Hema - Ngiti - Ningil - Nzanyi - Nocte Naga - Ndonde Hamba - Lotha Naga - Gudanji - Njen - Njalgulgule - Angami Naga - Liangmai Naga - Ao Naga - Njerep - Nisa - Ndyuka-Trio Pidgin - Ngadjunmaya - Kunyi - Njyem - Nkoya - Khoibu Naga - Nkongho - Koireng - Duke - Inpui Naga - Nekgini - Khezha Naga - Thangal Naga - Nakai - Nokuku - Namat - Nkangala - Nkonya - Niuatoputapu - Nukuoro - North Asmat - Bouna Kulango - Nkutu - Nkoroo - Khiamniungan Naga - Nkari - Ngombale - Nalca - Dutch - East Nyala - Gela - Grangali - Nyali - Ninia Yali - Nihali - Durango Nahuatl - Ngul - Ngarla - Nchumbulu - Orizaba Nahuatl - Nahali - Nyamal - Maram Naga - Big Nambas - Ngam - Ndumu - Mzieme Naga - Tangkhul Naga - Ngumba - Monsang Naga - Nyam - Ngombe (Central African Republic) - Namakura - Ndemli - Manangba - !Xóõ - Moyon Naga - Nimanbur - Nambya - Nimbari - Letemboi - Namonuito - Northeast Maidu - Ngamini - Nimoa - Nama (Papua New Guinea) - Namuyi - Nawdm - Nyangumarta - Nande - Nancere - West Ambae - Ngandyera - Ngaing - Maring Naga - Ngiemboon - North Nuaulu - Nyangatom - Nankina - Northern Rengma Naga - Namia - Ngete - Norwegian Nynorsk - Wancho Naga - Ngindo - Narungga - Ningye - Nanticoke - Dwang - Nugunu (Australia) - Southern Nuni - Ngong - Nyangga - Nda'nda' - Woun Meu - Norwegian Bokmål - Nuk - Northern Thai - Nimadi - Nomane - Nogai - Nomu - Noiri - Nooksack - Nocamán - Old Norse - Nootka - Numanggang - Ngongo - Norwegian - Southern Yi - Nomatsiguenga - Ewage-Notu - Novial - Nyambo - Noy - Nayi - Nar Phu - Nupbikha - Phom Naga - Mondropolon - Pochuri Naga - Nipsan - Puimei Naga - Napu - Ede Nago - Kura Ede Nago - Ndom - Nen - N'Ko - Ngom - Nara - Noric - Southern Rengma Naga - Narango - Chokri Naga - Ngarluma - Narom - Norn - North Picene - Norra - Northern Kalapuya - Ngurmbur - Lala - Sangtam Naga - Nshi - Nsenga - Ngasa - Ngoshie - Nigerian Sign Language - Naskapi - Norwegian Sign Language - Sumi Naga - Nehan - Pedi - Nepalese Sign Language - Northern Sierra Miwok - Maritime Sign Language - Nali - Tase Naga - Navut - Nsongo - Nisenan - Nathembo - Natioro - Ngaanyatjarra - Ikoma - Nateni - Ntomba - Northern Tepehuan - Delo - Natagaimas - Nottoway - Mantsi - Natanzi - Yuaga - Nukuini - Ngala - Ngundu - Nusu - Nungali - Ndunda - Ngumbi - Nyole - Nusa Laut - Niuafo'ou - Nung (Myanmar) - Nguôn - Nupe-Nupe-Tako - Nukumanu - Nukuria - Nuer - Nung (Viet Nam) - Ngbundu - Northern Nuni - Nguluwan - Mehek - Nunggubuyu - Tlamacazapa Nahuatl - Nasarian - Namiae - Nawathinehena - Nyabwa - Classical Newari - Ngwe - Southwest Tanna - Nyamusa-Molo - Nawaru - Middle Newar - Nottoway-Meherrin - Nauete - Ngando (Democratic Republic of Congo) - Nage - Ngad'a - Nindi - Nyadu - South Nuaulu - Numidian - Ngawun - Ninggerum - Narau - Nafri - Nyanja - Nyangbo - Nyanga-li - Nyore - Nyengo - Giryama - Nyindu - Nyigina - Ama (Sudan) - Nyanga - Nyaneka - Nyeu - Nyamwezi - Nyankole - Nyoro - Nyang'i - Nayini - Nyunga - Nyawaygi - Nyungwe - Nyulnyul - Nyaw - Nganyaywana - Nyakyusa-Ngonde - Tigon Mbembe - Njebi - Nzima - Nzakara - Zeme Naga - New Zealand Sign Language - Teke-Nzikou - Nzakambay -

oaa-ozm[edit]

Orok - Oroch - Old Aramaic - Old Avar - Obispeño - Oblo - Moabite - Obo Manobo - Old Burmese - Old Breton - Obulom - Ocaina - Occidental - Old Chinese - Occitan (post 1500) - Old Cornish - Atzingo Matlatzinca - Odut - Od - Old Dutch - Odual - Ofo - Old Frisian - Efutop - Ogbia - Ogbah - Old Georgian - Ogbogolo - Ogan - Khana - Ogbronuagum - Old Hittite - Old Hungarian - Oirata - Inebu One - Northwestern Ojibwa - Central Ojibwa - Eastern Ojibwa - Ojibwa - Old Japanese - Severn Ojibwa - Ontong Java - Western Ojibwa - Okanagan - Okobo - Okodia - Okpe (Southwestern Edo) - Koresh-e Rostam - Okiek - Oko-Juwoi - Kwamtim One - Old Kentish Sign Language - Middle Korean (10th - 16th cent.) - Oki-No-Erabu - Old Korean (3rd - 9th cent.) - Kirike - Oko-Eni-Osayen - Oku - Okpe (Northwestern Edo) - Walungge - Mochi - Olekha - Oloma - Livvi - Omaha-Ponca - East Ambae - Mochica - Omejes - Omagua - Omi - Omok - Ombo - Minoan - Utarmbung - Old Manipuri - Old Marathi - Omotik - Omurano - South Tairora - Old Mon - Ona - Lingao - Oneida - Olo - Onin - Onjob - Kabore One - Onobasulu - Onondaga - Northern One - Ono - Ontenu - Unua - Old Nubian - Onin Based Pidgin - Tohono O'odham - Ong - Önge - Oorlams - Old Ossetic - Okpamheri - Old Persian - Kopkaka - Oksapmin - Opao - Opata - Ofayé - Oroha - Orma - Orejón - Oring - Oroqen - Oriya - Orokaiva - Oromo - Orang Kanaq - Orokolo - Oruma - Orang Seletar - Adivasi Oriya - Ormuri - Old Russian - Oro Win - Oro - Ormu - Osage - Oscan - Osing - Ososo - Old Spanish - Ossetian - Osatu - Southern One - Old Saxon - Ottoman Turkish (1500-1928) - Old Tibetan - Dohoi - Mezquital Otomi - Oti - Old Turkish - Tilapa Otomi - Eastern Highland Otomi - Tenango Otomi - Querétaro Otomi - Otoro - Estado de México Otomi - Temoaya Otomi - Otuke - Ottawa - Texcatepec Otomi - Old Tamil - Ixtenco Otomi - Tagargrent - Glio-Oubi - Oune - Old Uighur - Ouma - !O!ung - Owiniga - Old Welsh - Oy - Oyda - Wayampi - Oya'oya - Koonzime -

pab-pyy[edit]

Parecís - Pacoh - Paumarí - Pagibete - Paranawát - Pangasinan - Tenharim - Pe - Ipeka-Tapuia - Parakanã - Pahlavi - Pampanga - Panjabi - Northern Paiute - Papiamento - Parya - Panamint - Papasena - Papitalai - Palauan - Pakaásnovos - Pawnee - Pankararé - Pech - Pankararú - Páez - Patamona - Mezontla Popoloca - Coyotepec Popoloca - Paraujano - Eñepa - Parkwa - Mak (Nigeria) - Kpasam - Papel - Badyara - Pangwa - Central Pame - Southern Pashto - Northern Pashto - Pnar - Pyu - Palu - Santa Inés Ahuatempan Popoloca - Pear - Bouyei - Picard - Pale Palaung - Paliyan - Paniya - Pardhan - Duruwa - Parenga - Paite Chin - Pardhi - Nigerian Pidgin - Piti - Pacahuara - Panang - Pyapun - Anam - Pennsylvania German - Pa Di - Podena - Padoe - Plautdietsch - Kayan - Peranakan Indonesian - Eastern Pomo - Southern Pesisir - Mala (Papua New Guinea) - Taje - Northeastern Pomo - Pengo - Bonan - Chichimeca-Jonaz - Northern Pomo - Penchal - Pekal - Phende - Penesak - Old Persian (ca. 600-400 B.C.) - Kunja - Southern Pomo - Western Farsi - Pémono - Petats - Petjo - Eastern Penan - Pááfang - Peere - Pfaelzisch - Sudanese Creole Arabic - Pangwali - Pagi - Rerep - Paelignian - Pangseng - Pagu - Pongyong - Pa-Hng - Phudagi - Phuong - Phula - Phake - Phalura - Phimbi - Phoenician - Phunoi - Phana' - Pahari-Potwari - Phu Thai - Phuan - Pahlavani - Phangduwali - Pima Bajo - Yine - Pinji - Piaroa - Piro - Pingelapese - Pisabo - Pitcairn-Norfolk - Pini - Pijao - Yom - Powhatan - Piame - Piapoco - Pero - Piratapuyo - Pijin - Pitta Pitta - Pintupi-Luritja - Pileni - Pimbwe - Piu - Piya-Kwonci - Pije - Pitjantjatjara - Upper Pokomo - Paekche - Pak-Tong - Pankhu - Pakanha - Pökoot - Pukapuka - Pakistan Sign Language - Maleng - Paku - Miani - Polonombauk - Central Palawano - Polari - Palu'e - Pilagá - Paulohi - Pali - Polci - Kohistani Shina - Shwe Palaung - Palembang - Palenquero - Oluta Popoluca - Palpa - Palaic - Palaka Senoufo - San Marcos Tlalcoyalco Popoloca - Plateau Malagasy - Palikúr - Southwest Palawano - Brooke's Point Palawano - Bolyu - Paluan - Paama - Pambia - Palumata - Pwaamei - Northern Pumi - Southern Pumi - Pamlico - Lingua Franca - Pomo - Pam - Pom - Northern Pame - Paynamar - Piemontese - Tuamotuan - Mirpur Panjabi - Plains Miwok - Poumei Naga - Southern Pame - Punan Bah-Biau - Western Panjabi - Pannei - Western Penan - Pongu - Penrhyn - Aoheng - Punan Batu 1 - Pinai-Hagahai - Panobo - Pancana - Pana (Burkina Faso) - Panim - Ponosakan - Pontic - Jiongnai Bunu - Pinigura - Panytyima - Phong-Kniang - Pinyin - Pana (Central African Republic) - Eastern Pokomam - Western Pokomchí - Central Pokomam - Ponares - San Juan Atzingo Popoloca - Poke - Potiguára - Eastern Pokomchí - Highland Popoluca - Lower Pokomo - Pokangá - Polish - Southeastern Pomo - Pohnpeian - Central Pomo - Pwapwa - Texistepec Popoluca - Portuguese - Sayula Popoluca - Potawatomi - Southern Pokomam - Upper Guinea Crioulo - San Felipe Otlaltepec Popoloca - Polabian - Pogolo - Pao - Papi - Paipai - Uma - Pipil - Papuma - Papapana - Folopa - Pelende - Pei - Piru - San Luís Temalacayuca Popoloca - Pare - Papora - Papavô - Pa'a - Malecite-Passamaquoddy - Lua' - Parachi - Parsi-Dari - Principense - Prussian - Porohanon - Paicî - Parauk - Peruvian Sign Language - Kibiri - Prasuni - Old Provençal (to 1500) - Parsi - Ashéninka Perené - Puri - Dari - Phai - Puragi - Provençal - Parawen - Purik - Pray 3 - Providencia Sign Language - Asue Awyu - Persian Sign Language - Plains Indian Sign Language - Pasemah - Penang Sign Language - Southwest Pashayi - Southeast Pashayi - Puerto Rican Sign Language - Pauserna - Panasuan - Polish Sign Language - Philippine Sign Language - Pasi - Portuguese Sign Language - Kaulong - Central Pashto - Port Sandwich - Piscataway - Pai Tavytera - Pataxó-Hãhaãi - Pintiini - Patani - Zo'é - Patep - Piamatsina - Enrekang - Bambam - Port Vato - Pentlatch - Western Highland Purepecha - Purum - Punan Merap - Punan Aput - Puelche - Punan Merah - Phuie - Puinave - Punan Tubu - Pu Ko - Puma - Pubian - Puoc - Pulabu - Puquina - Puruborá - Pushto - Putoh - Punu - Puluwatese - Puari - Purisimeño - Purum Naga - Pawaia - Gapapaiwa - Molbog - Paiwan - Pwo Western Karen - Powari - Pwo Northern Karen - Quetzaltepec Mixe - Pye Krumen - Fyam - Poyanáwa - Puyuma - Pyu (Myanmar) - Pyen -

qaa-qtz[edit]

Reserved for local use only.

qua-qya[edit]

Quapaw - Huallaga Huánuco Quechua - Central Quiché - Calderón Highland Quichua - Quechua - Lambayeque Quechua - Chimborazo Highland Quichua - South Bolivian Quechua - Quileute - Joyabaj Quiché - Chachapoyas Quechua - North Bolivian Quechua - Sipacapense - Quinault - Southern Pastaza Quechua - Quinqui - Yanahuanca Pasco Quechua - Santiago del Estero Quichua - West Central Quiché - Eastern Quiché - Sacapulteco - Tena Lowland Quichua - Yauyos Quechua - Ayacucho Quechua - Cusco Quechua - Ambo-Pasco Quechua - Cajamarca Quechua - Eastern Apurímac Quechua - Huamalíes-Dos de Mayo Huánuco Quechua - Imbabura Highland Quichua - Loja Highland Quichua - Cajatambo North Lima Quechua - Margos-Yarowilca-Lauricocha Quechua - North Junín Quechua - Napo Lowland Quechua - Pacaraos Quechua - San Martín Quechua - Huaylla Wanca Quechua - Queyu - Northern Pastaza Quichua - Corongo Ancash Quechua - Classical Quechua - Huaylas Ancash Quechua - Kuman (Russia) - Sihuas Ancash Quechua - Kwalhioqua-Tlatskanai - Chiquián Ancash Quechua - Chincha Quechua - Panao Huánuco Quechua - San Andrés Quiché - Salasaca Highland Quichua - Northern Conchucos Ancash Quechua - Southern Conchucos Ancash Quechua - Puno Quechua - Qashqa'i - Cañar Highland Quichua - Southern Qiang - Santa Ana de Tusi Pasco Quechua - Arequipa-La Unión Quechua - Jauja Wanca Quechua - Quenya -

raa-ryu[edit]

Dungmali - Camling - Rasawa - Rade - Ranau - Western Meohang - Logooli - Rabha - Ramoaaina - Rajasthani - Tulu-Bohuai - Ralte - Canela - Riantana - Rao - Rapanui - Saam - Rarotongan - Tegali - Razajerdi - Raute - Sampang - Rawang - Rang - Rapa - Rahambuu - Rumai Palaung - Réunion Creole French - Rudbari - Rerau - Rembong - Rejang Kayan - Kara (Tanzania) - Reli - Rejang - Rendille - Remo - Rengao - Rer Bare - Reshe - Retta - Reyesano - Roria - Romano-Greek - Rangkas - Resígaro - Southern Roglai - Ringgou - Yahang - Riang (India) - Rien - Tarifit - Riang (Myanmar) - Nyaturu - Nungu - Ribun - Ritarungo - Riung - Rajbanshi - Rajong - Raji - Kraol - Rikbaktsa - Rakahanga-Manihiki - Marka - Rama - Rembarunga - Carpathian Romani - Traveller Danish - Angloromani - Kalo Finnish Romani - Traveller Norwegian - Murkim - Lomavren - Romkun - Baltic Romani - Roma - Balkan Romani - Sinte Romani - Rempi - Caló - Romanian Sign Language - Domari - Tavringer Romani - Romanova - Welsh Romani - Romam - Vlax Romani - Runa - Ruund - Ronga - Roon - Rongpo - Rungwa - Tae' - Cacgia Roglai - Rogo - Ronji - Rombo - Northern Roglai - Romansh - Romblomanon - Romany - Romanian - Rotokas - Kriol - Rongga - Runga - Dela-Oenale - Repanbitip - Rapting - Ririo - Waima - Romano-Serbian - Rennellese Sign Language - Russian Sign Language - Ratahan - Rotuman - Rathawi - Gungu - Ruli - Rusyn - Luguru - Roviana - Ruga - Rufiji - Che - Rundi - Istro Romanian - Macedo Romanian - Megleno Romanian - Russian - Rutul - Lanas Lobu - Mala (Nigeria) - Ruma - Rawo - Rwa - Amba (Uganda) - Rawa - Marwari (India) - Rawas - Northern Amami-Oshima - Yaeyama - Central Okinawan -

saa-szw[edit]

Saba - Buglere - Mesquakie - Sandawe - Sabanês - Safaliba - Sango - Yakut - Sahu - Sake - Samaritan Aramaic - Sanskrit - Sause - Sanapaná - Samburu - Saraveca - Sasak - Santali - Saleman - Saafi-Saafi - Sawi - Sa - Saya - Saurashtra - Ngambay - Simbo - Kele (Papua New Guinea) - Southern Samo - Saliba - Shabo - Seget - Sori-Harengan - Seti - Surbakhal - Safwa - Botolan Sambal - Sagala - Sindhi Bhil - Sabüm - Sangu (Tanzania) - Sileibi - Sembakung Murut - Subiya - Kimki - Stod Bhoti - Sabine - Simba - Seberuang - Soli - Sara Kaba - Sansu - Chut - Dongxiang - San Miguel Creole French - Sanggau - Sakechep - Sri Lankan Creole Malay - Sadri - Shina - Sicilian - Scots - Helambu Sherpa - Sa'och - North Slavey - Shumcho - Sheni - Sha - Sicel - Toraja-Sa'dan - Shabak - Sassarese Sardinian - Semendo - Surubu - Sarli - Savi - Southern Kurdish - Sindang Kelingi - Suundi - Saudi Arabian Sign Language - Semandang - Gallurese Sardinian - Bukar Sadong - Sherdukpen - Oraon Sadri - Sened - Shuadit - Sarudu - Sibu - Sallands - Semai - Shempire Senoufo - Sechelt - Sedang - Seneca - Cebaara Senoufo - Segeju - Sena - Seri - Sene - Sekani - Selkup - Nanerigé Sénoufo - Suarmin - Sìcìté Sénoufo - Senara Sénoufo - Serrano - Koyraboro Senni Songhai - Sentani - Serui-Laut - Nyarafolo Senoufo - Sewa Bay - Secoya - Senthang Chin - South African Sign Language - Sehwi - Old Irish (to 900) - Mag-Anchi Ayta - Segai - Swiss-German Sign Language - Shughni - Suga - Sanglechi-Ishkashimi - Singa - Songa - Singpho - Sangisari - Brokpake - Salas - Sebat Bet Gurage - Sierra Leone Sign Language - Sursurunga - Shall-Zwall - Ninam - Sonde - Sheko - Shua - Shoshoni - Tachelhit - Shatt - Shilluk - Shendu - Shahrudi - Shan - Shanga - Shipibo-Conibo - Sala - Shi - Shuswap - Shasta - Chadian Arabic - Shehri - Shwai - She - Tachawit - Syenara Senoufo - Akkala Sami - Sebob Kenyah - Malinguat - Sidamo - Simaa - Siamou - Paasaal - Zire - Shom Peng - Numbami - Sikiana - Tumulung Sisaala - Mende (Papua New Guinea) - Sinhala - Sikkimese - Sonia - Siri - Siuslaw - Sinagen - Sumariup - Siwai - Sumau - Sivandi - Siwi - Epena - Sajau Basap - Kildin Sami - Pite Sami - Assangori - Kemi Sami - Sajalong - Mapun - Sindarin - Xibe - Surajpuri - Siar-Lak - Senhaja De Srair - Ter Sami - Ume Sami - Shawnee - Skagit - Saek - Sauk - Southern Sierra Miwok - Seke (Vanuatu) - Sakirabiá - Sakalava Malagasy - Sikule - Sika - Seke (Nepal) - Sok - Selako - Sakam - Kolibugan Subanon - Seko Tengah - Sekapan - Sininkere - Seraiki - Maia - Sakata - Sakao - Skou - Skepi Creole Dutch - Seko Padang - Sikaiana - Sekar - Kahumamahon Saluan - Sáliba - Sissala - Sholaga - Swiss-Italian Sign Language - Selungai Murut - Southern Puget Sound Salish - Lower Silesian - Salumá - Slovak - Salt-Yui - Pangutaran Sama - Salinan - Lamaholot - Salchuq - Salar - Singapore Sign Language - Sila - Selaru - Slovenian - Sialum - Salampasu - Selayar - Ma'ya - Southern Sami - Simbari - Som - Sama - Northern Sami - Auwe - Simbali - Samei - Lule Sami - Bolinao - Central Sama - Musasa - Inari Sami - Samoan - Samaritan - Samo - Simeulue - Skolt Sami - Simte - Somray - Samvedi - Sumbawa - Samba - Semnani - Simeku - Shona - Sebuyau - Sinaugoro - Sindhi - Jagoi - Noon - Sanga (Democratic Republic of Congo) - Shinabo - Sensi - Riverain Sango - Soninke - Sangil - Southern Ma'di - Siona - Snohomish - Siane - Sangu (Gabon) - Sihan - South West Bay - Senggi - Sa'ban - Selee - Sam - Saniyo-Hiyewe - Sinsauru - Thai Song - Sobei - So (Democratic Republic of Congo) - Songoora - Songomeno - Sogdian - Aka - Sonha - Soi - Sokoro - Solos - Somali - Songo - Songe - Kanasi - Somrai - Seeku - Southern Sotho - Southern Thai - Sonsorol - Sowanda - So (Cameroon) - Miyobe - Temi - Spanish - Sepa (Indonesia) - Sapé - Saep - Sepa (Papua New Guinea) - Sian - Saponi - Sengo - Selepet - Sepen - Spokane - Supyire Senoufo - Loreto-Ucayali Spanish - Saparua - Saposa - Spiti Bhoti - Sapuan - South Picene - Sabaot - Shama-Sambuga - Shau - Albanian - Suma - Susquehannock - Sorkhei - Sou - Sri Lankan Sign Language - Soqotri - Squamish - Saruga - Sora - Logudorese Sardinian - Sardinian - Sara - Nafi - Sulod - Sarikoli - Siriano - Serawai - Serudung Murut - Isirawa - Saramaccan - Sranan - Campidanese Sardinian - Serbian - Sirionó - Serer - Sarsi - Sauri - Suruí - Waray Sorsogon - Serua - Sirmauri - Sera - Shahmirzadi - Southern Sama - Siroi - Balangingi - Thao - Seimat - Shihhi Arabic - Sansi - Sausi - Sunam - Western Sisaala - Semnam - Sanye - Sissano - Spanish Sign Language - So'a - Swiss-French Sign Language - - Sinasina - Susuami - Shark Bay - Swati - Samberigi - Saho - Sengseng - Settla - Northern Subanen - Santa Cruz - Sentinel - Liana-Seti - Seta - Trieng - Shelta - Bulo Stieng - Matya Samo - Arammba - Stellingwerfs - Setaman - Owa - Stoney - Southeastern Tepehuan - Saterfriesisch - Straits Salish - Shumashti - Budeh Stieng - Samtao - Satawalese - Sulka - Suku - Western Subanon - Suena - Tarpia - Suganga - Suba - Suki - Shubi - Sukuma - Surigaonon - Sumo-Mayangna - Sundanese - Suri - Mwaghavul - Susu - Subtiaba - Sungkai - Sulung - Sumbwa - Sumerian - Suyá - Sunwar - Svan - Ulau-Suain - Vincentian Creole English - Serili - Slovakian Sign Language - Savara - Savosavo - Skalvian - Swahili (generic) - Comorian - Congo Swahili - Swedish - Sere - Swabian - Swahili (specific) - Sui - Sira - Malawi Sena - Swedish Sign Language - Samosa - Sawknah - Suau - Sharwa - Saweru - Seluwasan - Sawila - Suwawa - Shekhawati - Sowa - Suruahá - Sarua - Sicanian - Sighu - Shixing - Southern Kalapuya - Selian - Samre - Sangir - Sorothaptic - Saaroa - Sasaru - Upper Saxon - Saxwe Gbe - Siang - Central Subanen - Classical Syriac - Seki - Sukur - Sylheti - Maya Samo - Senaya - Suoy - Syriac - Sinyar - Kagate - Semelai - Ngalum - Semaq Beri - Seru - Seze - Sengele - Sizaki - Sula - Suabo - Isu (Fako Division) - Sawai -

taa-tzz[edit]

Lower Tanana - Tabassaran - Lowland Tarahumara - Tause - Tariano - Tapirapé - Tagoi - Tahitian - Eastern Tamang - Tala - Tal - Tamil - Tangale - Yami - Taabwa - Tamasheq - Central Tarahumara - Tay Boi - Tatar - Upper Tanana - Tatuyo - Tai - Tamki - Atayal - Tocho - Tubarão - Tapeba - Takia - Kaki Ae - Tanimbili - Mandara - North Tairora - Thurawal - Gaam - Tiang - Calamian Tagbanwa - Tboli - Tagbu - Barro Negro Tunebo - Tawala - Taworta - Tumtum - Tanguat - Tembo (Kitembo) - Tubar - Tobo - Tagbanwa - Kapin - Tabaru - Ditammari - Ticuna - Tanacross - Datooga - Tafi - Southern Tutchone - Malinaltepec Tlapanec - Tamagario - Turks And Caicos Creole English - Wára - Tchitchege - Taman (Myanmar) - Tanahmerah - Tichurong - Taungyo - Tawr Chin - Kaiy - Torres Strait Creole - T'en - Southeastern Tarahumara - Toda - Tulu - Thado Chin - Tagdal - Panchpargania - Emberá-Tadó - Tai Nüa - Talieng - Western Tamang - Thulung - Tomadino - Tajio - Tambas - Sur - Tondano - Teme - Tita - Todrah - Doutai - Tetun Dili - Tempasuk Dusun - Toro - Tandroy-Mahafaly Malagasy - Tadyawan - Temiar - Tetete - Tepo Krumen - Huehuetla Tepehua - Teressa - Teke-Tege - Tehuelche - Torricelli - Ibali Teke - Telugu - Timne - Tama (Colombia) - Teso - Tepecano - Temein - Tereno - Tengger - Tetum - Soo - Teor - Tewa (USA) - Tennet - Tulishi - Tofin Gbe - Tanaina - Tefaro - Teribe - Ternate - Sagalla - Tebilung - Tigak - Ciwogai - Eastern Gorkha Tamang - Chalikha - Tangga - Tobagonian Creole English - Lawunuia - Tajik - Tagalog - Sudest - Tangoa - Tring - Tareng - Nume - Central Tagbanwa - Tanggu - Tingui-Boto - Tagwana Senoufo - Tagish - Togoyo - Thai - Tai Hang Tong - Thayore - Chitwania Tharu - Thangmi - Northern Tarahumara - Tai Long - Tharaka - Dangaura Tharu - Aheu - Thompson - Kochila Tharu - Rana Tharu - Thakali - Tahltan - Thuri - Tahaggart Tamahaq - Thudam - The - Tha - Tayart Tamajeq - Tidikelt Tamazight - Tira - Tidong - Tingal - Tifal - Tigre - Timugon Murut - Tiene - Tilung - Tikar - Tillamook - Timbe - Tindi - Teop - Trimuris - Tiéfo - Tigrinya - Masadiit Itneg - Tinigua - Adasen Itneg - Tiv - Tiwi - Southern Tiwa - Tiruray - Tai Hongjin - Tajuasohn - Tunjung - Northern Tujia - Timucua - Tonjon - Temacine Tamazight - Southern Tujia - Tjurruru - Truká - Buksa - Tukudede - Takwane - Tukumanféd - Takpa - Tokelau - Takelma - Toku-No-Shima - Tikopia - Tee - Tsakhur - Takestani - Kathoriya Tharu - Teanu - Tangko - Takua - Southwestern Tepehuan - Tobelo - Yecuatla Totonac - Talaud - Talai - Telefol - Tofanma - Klingon - Tlingit - Talinga-Bwisi - Taloki - Tetela - Tolomako - Talondo' - Talodi - Filomena Mata-Coahuitlán Totonac - Tai Loi - Talise - Tambotalo - Teluti - Tulehu - Taliabu - South Wemale - Khehek - Talysh - Toala' - Tama (Chad) - Katbol - Tumak - Haruai - Tremembé - Toba-Maskoy - Ternateño - Tamashek - Tutuba - Samarokena - Northwestern Tamang - Tamnim Citak - Tai Thanh - Taman (Indonesia) - Temoq - Tai Mène - Tumleo - Talmudic Aramaic - Tima - Tasmate - Iau - Tembo (Motembo) - Temuan - Tomyang - Tami - Tamanaku - Tacana - Western Tunebo - Tanimuca-Retuarã - Angosturas Tunebo - Tinoc Kallahan - Tangshewi - Tobanga - Maiani - Tandia - Tanjong - Kwamera - Lenakel - Tabla - North Tanna - Toromono - Whitesands - Taino - Budik - Tenis - Tontemboan - Tay Khang - Tangchangya - Tonsawang - Tanema - Tongwe - Tonga (Thailand) - Toba - Coyutla Totonac - Toma - Tomedes - Gizrra - Tonga (Nyasa) - Gitonga - Tonga (Zambia) - Tojolabal - Tolowa - Tombulu - Tonga (Tonga Islands) - Xicotepec De Juárez Totonac - Papantla Totonac - Toposa - Togbo-Vara Banda - Highland Totonac - Patla-Chicontla Totonac - Tho - Upper Taromi - Jemez - Tobian - Topoiyo - To - Taupota - Azoyú Tlapanec - Tippera - Kula - Tok Pisin - Tapieté - Tupinikin - Tlacoapa Tlapanec - Tampulma - Tupinambá - Tai Pao - Pisaflores Tepehua - Tukpa - Tuparí - Tlachichilco Tepehua - Tampuan - Tanapag - Tupí - Acatepec Tlapanec - Trumaí - Tinputz - Tembé - Lehali - Turumsa - Tenino - Toaripi - Tomoip - Tunni - Torona - Ozumatlán Totonac - Touo - Tonkawa - Tirahi - Terebu - Copala Triqui - Turi - East Tarangan - Trinidadian Creole English - Lishán Didán - Turaka - Trió - Toram - Traveller Scottish - Tregami - Trinitario - Tarao Naga - Kok Borok - San Martín Itunyoso Triqui - Taushiro - Chicahuaxtla Triqui - Tunggare - Turoyo - Taroko - Torwali - Tringgus - Turung - Torá - Tsaangi - Tsamai - Tswa - Tsakonian - Tunisian Sign Language - Southwestern Tamang - Tausug - Tsuvan - Tsimshian - Tshangla - Tseku - Ts'ün-Lao - Turkish Sign Language - Tswana - Tsonga - Northern Toussian - Thai Sign Language - Akei - Taiwan Sign Language - Tsou - Tsogo - Tsishingini - Mubami - Purepecha - Tutelo - Gaa - Tektiteko - Tauade - Bwanabwana - Tuotomb - Tutong 2 - Upper Ta'oih - Tobati - Tooro - Totoro - Totela - Northern Tutchone - Towei - Lower Ta'oih - Tombelala - Tawallammat Tamajaq - Tera - Northeastern Thai - Muslim Tat - Torau - Titan - Tutoh Kenyah - Tutong 1 - Sikaritai - Tsum - Wiarumus - Tübatulabal - Mutu - Tuxá - Tuyuca - Central Tunebo - Tunia - Taulil - Tupuri - Tugutil - Turkmen - Tula - Tumbuka - Tunica - Tucano - Tedaga - Turkish - Tuscarora - Tututni - Turkana - Tuxináwa - North Tugen - Turka - Vaghua - Tsuvadi - Te'un - Southeast Ambrym - Tuvalu - Tela-Masbuar - Tavoyan - Tidore - Taveta - Tutsa Naga - Sedoa - Timor Pidgin - Twana - Western Tawbuid - Teshenawa - Twents - Tewa (Indonesia) - Northern Tiwa - Tereweng - Tai Dón - Twi - Tawara - Twendi - Tswapong - Ere - Tasawaq - Southwestern Tarahumara - Turiwára - Termanu - Tuwari - Tewe - Tawoyan - Tombonuwo - Tokharian B - Tsetsaut - Totoli - Tangut - Thracian - Ikpeng - Tomini - West Tarangan - Toto - Tii - Tartessian - Tonsea - Citak - Kayapó - Tatana - Tanosy Malagasy - Tauya - Kyenga - O'du - Teke-Tsaayi - Tai Do - Thu Lao - Kombai - Thaypan - Tai Daeng - Tày Sa Pa - Tày Tac - Kua - Tuvinian - Teke-Tyee - Tày - Tanzanian Sign Language - Bachajón Tzeltal - Chamula Tzotzil - Chenalhó Tzotzil - Oxchuc Tzeltal - Eastern Tzutujil - Central Atlas Tamazight - Tugun - Venustiano Carranza Tzotzil - San Andrés Larrainzar Tzotzil - Western Tzutujil - Huixtán Tzotzil - Tabriak - Zinacantán Tzotzil -

uam-uzs[edit]

Uamué - Kuan - Tairuma - Ubang - Ubi - Upper Baram Kenyah - Ubir - Umbu-Ungu - Ubykh - Uda - Udihe - Udi - Ujir - Wuzlam - Udmurt - Uduk - Kioko - Ufim - Ugaritic - Kuku-Ugbanh - Ughele - Ugandan Sign Language - Ugong - Uruguayan Sign Language - Uhami - Damal - Uighur - Uisai - Iyive - Tanjijili - Kaburi - Ukuriguma - Ukhwejo - Ukrainian Sign Language - Ukpe-Bayobiri - Ukwa - Ukrainian - Urubú-Kaapor Sign Language - Ukue - Ukwuani-Aboh-Ndoni - Fungwa - Ulukwumi - Ulch - Usku - Ulithian - Meriam - Ullatan - Ulumanda' - Unserdeutsch - Umatilla - Umbundu - Marrucinian - Umbindhamu - Umbuygamu - Ukit - Umon - Umotína - Umpila - Umbugarla - Pendau - Munsee - North Watut - Undetermined - Uneme - Ngarinyin - Enawené-Nawé - Unami - Worora - Unde Kaili - Uokha - Umeda - Uripiv-Wala-Rano-Atchin - Urarina - Urubú-Kaapor - Urningangg - Urdu - Uru - Uradhi - Urigina - Urhobo - Urim - Urak Lawoi' - Urali - Urapmin - Uruangnirin - Ura (Papua New Guinea) - Uru-Pa-In - Lehalurup - Urat - Urumi - Uruava - Sop - Urimo - Orya - Uru-Eu-Wau-Wau - Usarufa - Ushojo - Usui - Usaghade - Uspanteco - Uya - Otank - Ute-Southern Paiute - Amba (Solomon Islands) - Etulo - Utu - Urum - Kulon-Pazeh - Ura (Vanuatu) - U - West Uvean - Uri - Lote - Kuku-Uwanh - Doko-Uyanga - Uzbek - Northern Uzbek - Southern Uzbek -

vaa-vut[edit]

Vaagri Booli - Vale - Vafsi - Vagla - Varhadi-Nagpuri - Vai - Vasekela Bushman - Vehes - Vanimo - Valman - Vao - Vaiphei - Huarijio - Vasavi - Vanuma - Varli - Wayu - Southeast Babar - Venetian - Veddah - Veluws - Vemgo-Mabas - Venda - Ventureño - Veps - Mom Jango - Vaghri - Virgin Islands Creole English - Vidunda - Vietnamese - Vili - Viemo - Vilela - Vinza - Vishavan - Viti - Iduna - Kariyarra - Ija-Zuba - Kujarge - Kaur - Kulisusu - Kamakan - Kodeoha - Korlai Creole Portuguese - Tenggarong Kutai Malay - Kurrama - Kayu Agung - Valpei - Vatrata - Vlaams - Martuyhunira - Mbabaram - Juxtlahuaca Mixtec - Mudu Koraga - East Masela - Mainfränkisch - Minigir - Maraghei - Miwa - Ixtayutla Mixtec - Makhuwa-Shirima - Malgana - Mitlatongo Mixtec - Muko-Muko - Soyaltepec Mazatec - Soyaltepec Mixtec - Marenje - Moksela - Muluridyi - Valley Maidu - Makhuwa - Tamazola Mixtec - Ayautla Mazatec - Mazatlán Mazatec - Vano - Vinmavis - Vunapu - Volapük - Voro - Votic - Varisi - Burmbar - Moldova Sign Language - Venezuelan Sign Language - Vumbu - Vunjo - Vute -

waa-wyy[edit]

Walla Walla - Wab - Wasco-Wishram - Wandamen - Walser - Wakoná - Wa'ema - Watubela - Wares - Waffa - Walamo - Wampanoag - Wan - Wappo - Wapishana - Wageman - Waray (Philippines) - Washo - Kaninuwa - Waurá - Waka - Waiwai - Watam - Wayana - Wampur - Warao - Wabo - Waritai - Wara - Wanda - Wanji - Alagwa - Waigali - Wakhi - Wa - Warlpiri - Waddar - Wagdi - Wanman - Wajarri - Woi - Yanomámi - Waci Gbe - Wandji - Wadaginam - Wadjiginy - Wadjigu - Wewaw - Wè Western - Wedau - Weh - Were - Weme Gbe - North Wemale - Westphalien - Weri - Cameroon Pidgin - Perai - Welaung - Wejewa - Yafi - Wagaya - Wangganguru - Wahgi - Waigeo - Wagawaga - Warrgamay - Manusela - North Wahgi - Wahau Kenyah - WahauKayan - Southern Toussian - Wichita - Wik-Epa - Wik-Keyangan - Wik-Ngathana - Wik-Me'anha - Wiaki - Wik-Iiyanh - Wikalkan - Wilawila - Wik-Mungkan - Ho-Chunk - Wiraféd - Wintu - Wiru - Muduapa - Wirangu - Wiyot - Waja - Warji - Kw'adza - Wakde - Wakawaka - Walio - Mwali Comorian - Kunbarlang - Waioli - Wailaki - Wali (Sudan) - Middle Welsh - Walloon - Wolio - Wailapa - Wallisian - Wuliwuli - Wichí Lhamtés Vejoz - Walak - Wali (Ghana) - Waling - Mawa (Nigeria) - Wambaya - Wamas - Wambule - Waima'a - Wamin - Maiwa (Indonesia) - Waamwang - Wom (Papua New Guinea) - Wambon - Walmajarri - Mwani - Wanambre - Wantoat - Wandarang - Waneci - Wanggom - Ndzwani Comorian - Wanukaka - Wanggamala - Wano - Wanap - Usan - Tyaraity - Wè Northern - Wogeo - Wolani - Woleaian - Gambian Wolof - Wogamusin - Kamang - Longto - Wolof - Wom (Nigeria) - Wongo - Manombai - Woria - Hanga Hundi - Wawonii - Weyto - Maco - Warapu - Warluwara - Warduji - Ware - Warungu - Wiradhuri - Wariyangga - Warlmanpa - Warumungu - Warnang - Waropen - Wardaman - Waris - Waru - Waruna - Gugu Warra - Wae Rana - Merwari - Waray (Australia) - Warembori - Wusi - Waskia - Owenia - Wasa - Wasu - Wotapuri-Katarqalai - Dumpu - Berta - Watakataui - Mewati - Wotu - Wikngenchera - Wunambal - Wudu - Wutunhua - Silimo - Wumbvu - Bungu - Wurrugu - Wutung - Wu Chinese - Wuvulu-Aua - Wulna - Wauyai - Waama - Wetamut - Warrwa - Wawa - Waxianghua - Wyandot - Wangaaybuwan-Ngiyambaa - Wayoró - Western Fijian -

xac-xzm[edit]

Kachari - Adai - Aequian - Aghwan - Kahayan - Kaimbé - Kalmyk - /Xam - Xamtanga - Khao - Apalachee - Aquitanian - Karami - Kamas - Katawixi - Kauwera - Xavánte - Kawaiisu - Kayan Mahakam - Kamba (Brazil) - Bactrian - Kombio - Middle Breton - Bolgarian - Kambera - Kambiwá - Kabixí - Cumbric - Camunic - Celtiberian - Cisalpine Gaulish - Chemakum - Classical Armenian - Comecrudo - Cotoname - Chorasmian - Carian - Classical Tibetan - Curonian - Chuvantsy - Coahuilteco - Cayuse - Dacian - Edomite - Malayic Dayak - Eblan - Hdi - //Xegwi - Kelo - Kembayan - Epi-Olmec - Xerénte - Kesawai - Xetá - Keuru - Faliscan - Galatian - Gabrielino-Fernandeño - Galindan - Garza - Harami - Hunnic - Hadrami - Khetrani - Xhosa - Hernican - Hattic - Hurrian - Khua - Xiandao - Iberian - Xiri - Illyrian - Xinca - Xipináwa - Xiriâna - Indus Valley Language - Xipaya - Kalkoti - Manigri-Kambolé Ede Nago - Kho'ini - Mendalam Kayan - Kereho-Uheng - Khengkha - Kagoro - Karahawyana - Kenyan Sign Language - Kajali - Kaco' - Kelinyau Kenyah - Mahakam Kenyah - Kayan River Kayan - Kiorr - Kabatei - Koroni - Xakriabá - Kumbewaha - Kantosi - Kaamba - Kgalagadi - Kembra - Karore - Western Kenyah - Kurtokha - Kamula - Loup B - Lycian - Lydian - Lemnian - Ligurian (Ancient) - Liburnian - Alanic - Loup A - Lepontic - Lusitanian - Cuneiform Luwian - Elymian - Mushungulu - Mbonga - Makhuwa-Marrevone - Mbedam - Median - Mingrelian - Mengaka - Kuku-Muminh - Miarrã - Majera - Ancient Macedonian - Malaysian Sign Language - Manado Malay - Morerebi - Kuku-Mu'inh - Kuku-Mangk - Meroitic - Moroccan Sign Language - Matbat - Kamu - Antankarana Malagasy - Tsimihety Malagasy - Maden - Mayaguduna - Mori Bawah - Ancient North Arabian - Kanakanabu - Middle Mongolian - Kuanhua - Northern Kankanay - Anglo-Norman - Kangri - Kanashi - Kokoda - Soga - Kominimung - Xokleng - Komo (Sudan) - Konkomba - Xukurú - Kopar - Korubo - Kowaki - Pecheneg - Liberia Kpelle - Phrygian - Pictish - Pumpokol - Kapinawá - Pochutec - Puyo-Paekche - Parthian - Pisidian - Punic - Puyo - Qatabanian - Krahô - Eastern Karaboro - Kreye - Krikati-Timbira - Armazic - Arin - Raetic - Aranama-Tamique - Karawa - Sabaean - Tinà Sambal - Scythian - Sidetic - Sempan - Shamang - Sio - Subi - Sakan - South Slavey - Kasem - Sanga (Nigeria) - Solano - Silopi - Makhuwa-Saka - Sherpa - Assan - Silt'e - Sanumá - Sudovian - Saisiyat - Alcozauca Mixtec - Chazumba Mixtec - Katcha-Kadugli-Miri - Diuxi-Tilantongo Mixtec - Ketengban - Transalpine Gaulish - Sinicahua Mixtec - San Juan Teita Mixtec - Tijaltepec Mixtec - Magdalena Peñasco Mixtec - Northern Tlaxiaco Mixtec - Tokharian A - San Miguel Piedras Mixtec - Early Tripuri - Sindihui Mixtec - Tacahua Mixtec - Cuyamecalco Mixtec - Yoloxochitl Mixtec - Tasmanian - Alu Kurumba - Betta Kurumba - Kunfal - Kunigami - Jennu Kurumba - Umbrian - Kuo - Upper Umpqua - Urartian - Kuthant - Kxoe - Venetic - Kamviri - Vandalic - Volscian - Vestinian - Woccon - Xwela Gbe - Kwegu - Western Xwla Gbe - Written Oirat - Kwerba Mamberamo - Ke'o - Zhang-Zhung - Zemgalian -

yaa-yyu[edit]

Yaminahua - Yuhup - Pass Valley Yali - Yagua - Pumé - Yaka (Democratic Republic of Congo) - Yámana - Yazgulyam - Yagnobi - Banda-Yangere - Yakima - Yalunka - Yamba - Yao - Yapese - Yaqui - Yabarana - Nugunu (Cameroon) - Yambeta - Yuwana - Yangben - Yawalapití - Yauma - Agwagwune - Lokaa - Yala - Yemba - Yangbye - West Yugur - Yakha - Yamphu - Hasha - Yukuben - Yaben - Yabaâna - Yabong - Yawiyo - Yaweyuha - Central Yi - Yucuna - Eastern Yiddish - Yidgha - Yoidik - Yiddish Sign Language - Ravula - Yeniche - Yimas - Yeni - Yevanic - Yela - Yendang - Tarok - Yeskwa - Yetfa - Yerukula - Yapunda - Yeyi - Yagomi - Yagaria - Yagwoia - Judeo-Iraqi Arabic - Yinggarda - Yinglish - Yiddish - Ache Yi - Guizhou Yi - Western Yiddish - Yidiny - Yindjibarndi - Xishan Lalu Yi - Yindjilandji - Yimchungru Naga - Yinchia - Dayao Yi - Poluo Yi - Miqie Yi - North Awyu - Yis - Eastern Lalu Yi - Awu Yi - Eshan-Xinping Yi - Axi Yi - Yir Yoront - Azhe Yi - Yakan - Northern Yukaghir - Yoke - Yakaikeke - Yakamul - Yasa - Yekora - Yakoma - Yaul - Yele - Yelogu - Angguruk Yali - Yil - Limi Yi - Naluo Yi - Yalarnnga - Aribwaung - Nyâlayu - Yamphe - Yambes - Yameo - Yamongeri - Mili Yi - Muji Yi - Makwe - Iamalele - Maay - Yamna - Yamap - Mysian - Mator-Taygi-Karagas - Yandruwandha - Yango - Yangho - Naukan Yupik - Yangulam - Yana - Yong - Yansi - Yahuna - Yoba - Yogad - Yonaguni - Yokuts - Yombe - Yonggom - Yoruba - Yos - Yoron - Yoy - Pula Yi - Puwa Yi - Yerakai - Yareba - Yaouré - Yarí - Nenets - Nhengatu - Yerong - Yarsun - Yarawata - Yassic - Yugoslavian Sign Language - Sani Yi - Southeastern Lolo Yi - Southern Lolopho Yi - Sirenik Yupik - Yessan-Mayo - Yucatán Maya - Yugambal - Yuchi - Judeo-Tripolitanian Arabic - Yue Chinese - Havasupai-Walapai-Yavapai - Yug - Yurutí - Karkar-Yuri - Yuki - Yulu - Quechan - Bena (Nigeria) - Yukpa - Yuqui - Yurok - Chan Santa Cruz Maya - Yopno - Yugh - Yau (Morobe Province) - Southern Yukaghir - East Yugur - Yuracare - Yawa - Yavitero - Kalou - Western Lalu Yi - Wumeng Yi - Yawanawa - Wuding-Luquan Yi - Yawuru - Western Yi - Wusa Yi - Yawarawarga - Yuanjiang-Mojiang Yi - Yau (Sandaun Province) -

zaa-zza[edit]

Sierra de Juárez Zapotec - San Juan Guelavía Zapotec - Ocotlán Zapotec - Cajonos Zapotec - Yareni Zapotec - Ayoquesco Zapotec - Zaghawa - Zangwal - Isthmus Zapotec - Zaramo - Zanaki - Zauzou - Miahuatlán Zapotec - Ozolotepec Zapotec - Zapotec - Aloápam Zapotec - Rincón Zapotec - Santo Domingo Albarradas Zapotec - Tabaa Zapotec - Zangskari - Yatzachi Zapotec - Mitla Zapotec - Xadani Zapotec - Zayse-Zergulla - Zari - Coatecas Altas Zapotec - Ngazidja Comorian - Zeeuws - Zenag - Zenaga - Kinga - Magori - Zhuang - Zhaba - Zhire - Chinese - Zhoa - Zia - Zimbabwe Sign Language - Zimakani - Mesme - Zinza - Ziriya - Zigula - Zizilivakan - Kaimbulawa - Koibal - Koguryo - Khorezmian - Karankawa - Kott - São Paulo Kaingáng - Zakhring - Kitan - Kaurna - Krevinian - Khazar - Manda (Australia) - Zimba - Margany - Maridan - Mangerr - Mfinu - Marti Ke - Makolkol - Negeri Sembilan Malay - Maridjabin - Mandandanyi - Madngele - Marimanindji - Mbangwe - Molo - Mpuono - Mituku - Maranunggu - Mbesa - Maringarr - Muruwari - Mbariman-Gudhinma - Mbo (Democratic Republic of Congo) - Bomitaba - Mariyedi - Mbandja - Zan Gula - Zande (specific) - Mang - Manangkari - Mangas - Copainalá Zoque - Chimalapa Zoque - Zome - Asunción Mixtepec Zapotec - Tabasco Zoque - Rayón Zoque - Francisco León Zoque - Lachiguiri Zapotec - Yautepec Zapotec - Choapan Zapotec - Southeastern Ixtlán Zapotec - Petapa Zapotec - San Pedro Quiatoni Zapotec - Guevea De Humboldt Zapotec - Totomachapan Zapotec - Santa María Quiegolani Zapotec - Quiavicuzas Zapotec - Tlacolulita Zapotec - Lachixío Zapotec - Mixtepec Zapotec - Santa Inés Yatzechi Zapotec - Amatlán Zapotec - El Alto Zapotec - Zoogocho Zapotec - Santiago Xanica Zapotec - Coatlán Zapotec - San Vicente Coatlán Zapotec - Yalálag Zapotec - Chichicapan Zapotec - Zaniza Zapotec - San Baltazar Loxicha Zapotec - Mazaltepec Zapotec - Texmelucan Zapotec - Kara (Korea) - Mirgan - Zirenkel - Záparo - Zarphatic - Mairasi - Kaskean - Zambian Sign Language - Southern Rincon Zapotec - Lachirioag Zapotec - Elotepec Zapotec - Xanaguía Zapotec - Santiago Lapaguía Zapotec - San Agustín Mixtepec Zapotec - Santa Catarina Albarradas Zapotec - Loxicha Zapotec - Quioquitani-Quierí Zapotec - Tilquiapan Zapotec - Tejalapan Zapotec - Güilá Zapotec - Zaachila Zapotec - Yatee Zapotec - Zeem - Tokano - Zulu - Kumzari - Zuni - Zumaya - Zay - No linguistic content - Zyphe - Zaza