As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

Help:Language/nl

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search

Template:Language/Translations

De tabel Language in de database bevat de talen waarin Expressies toegevoegd kunnen worden. Zonder aanwezigheid in deze tabel is het niet mogelijk woorden in die taal of dat dialect toe te voegen. Het toevoegen van een Language verschilt van het toevoegen van een Babelsjabloon of Portalen. Alleen bureaucraten kunnen talen toevoegen.

OmegaWiki volgt in principe de standaard ISO-639-3. Dit contrasteert met de projectcodes die door MediaWiki gebruikt worden. Met de 7602 talen die in deze standaard benoemd worden hebben we niet de fijnmazigheid die nodig is om specifieke verschillen tussen tussen Amerikaans en Brits Engels (en ook andere gevallen).

We maken ook gebruik van de qaa met behulp van qtz-codes die zijn gereserveerd voor lokaal gebruik. Dat is binnen de standaard mogelijk voor specifieke informatie. Hierdoor is het mogelijk expressies te behandelen die een "grammatica" hebben, maar niet per se een taal die in de algemene communicatie wordt gebruikt. Voor chemische codes zoals H2O gaan we de code mul of zxx gebruiken; dit zijn codes voor dingen die niet taalspecifiek zijn.