As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

Help:Language/sk

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search

Template:Language/Translations

Jazyk je tabuľka v databáze OmegaWiki, ktorá obsahuje jazyky, v ktorých je možné pridávať Expression/slk/Výrazy. Bez záznamu v tejto tabuľke nie je možné pridávať slová pre daný jazyk či dialekt. Pridanie jazyka je odlišné od pridania šablóny Babylonu alebo Portálu. Jazyky v súčasnosti môže pridávať iba vývojár.

OmegaWiki sa principiálne riadi štandardom ISO-639-3, na rozdiel od kódov projektov, ktoré používa MediaWiki. Pri 7 602 položkách uvedených v tomto štandarde nebudeme mať potrebnú granularitu na to, aby sme sa zaoberali špecifikami ako americká a britská angličtina (a podobne ostatné).

Tiež používame kódy qaaqtz, ktoré sú vyhradené pre lokálne použitie, ktoré štandard umožňuje pre špecifické informácie. To nám pomáha vysporiadať sa s výrazmi, ktoré majú "gramatiku", ale nepatria nutne do konkrétneho jazyka používaného vo všeobecnej komunikácii. Napríklad chemické značky ako H2O budú používať kód portálu mul alebo zxx; toto je kód pre veci, ktoré nie sú špecifické pre jazyk.