As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

Help:Part of speech/ksh

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search
Wood-Aate


Woot_Aate sin Eijndeijlunge, di mer bruch, wäm_mer en Shprooch beschriive well. Dä Atikkel, dat Houpwoot, dat Zahlwoot, sin zem Beijspell jede för sesch_en Wootaat. De Woodaate wäde en de Jrammatik jebruch.

This page is outdated.


Zoh wat för Woodaate Wööter jehüüre, kammer em OmejaWikki övver Aanmärkonge endraare.

Doför moß mer eeds_ens weße, wat för en Wootaate di Schprohch övverhoup kännt, weil lang nit alle Schprooche alle Wootaate han. Doför ändert mer de Klaße-Eijeschaff vun däm lëxekalesche Ellemënt, en eije Bedüggdeneß vum OmejaWikki.
Onger dä Övverschreff ...

Hee fingkß_De en aanjefangen Leßß med Woodaate föör_et Kölsche. Mansch_eijn Wootaat hät mieh wi eijne Name. Öm de Shprooche fojliische ze kümme, ham_mer noch de Översezzong en paa ando Schrooche do beij jedonn.

En komplätter Leßß ham_mer ald förr_et Holländesche: Part of speech/nld.

Hölp[edit]