As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

Help:Part of speech/sv

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search

En ordklass (engelska:part of speech) är en kategori som används vid beskrivning av ett språk för att gruppera ord och uttryck som fungerar syntaktiskt på liknande sätt; till exempel substantiv, verb och adjektiv. Inom OmegaWiki används samma funktion för att kategorisera fraser, till exempel nominalfras, verbfras och adjektivfras.

För att ange ordklass på OmegaWiki används funktionen not (Annotation). För varje språk måste först definieras vilka ordklasser som språket använder sig av. Detta görs genom att redaktören lägger till de ordklasser som förekommer i språket genom att sätta tillval (option) på attributet (class attribute) ordklass på posten uppslagsord (en speciell DefinedMeaning som används inom OmegaWiki). För varje tillval/ordklass som tillfogas anges språk, och så fort som posten sparats är denna ordklass tillgänglig som en möjlig not till en SynTrans.

Klassattributavsnittet av uppslagsord
OBS! Den ordklass som först läggs till blir förval för noten, så skapa allra först den vanligaste ordklassen. För de flesta indoeuropeiska språk är detta substantiv.


Svenskans ordklasser[edit]

Nominala ordklasser[edit]

Övriga[edit]

Källor[edit]

  • Hultman, Tor G.. Svenska Akademiens språklära. Svenska Akademien, Stockholm 2003. ISBN 91-7227-351