As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

Help:Semantic drift/tr

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search

Bir kavram A dilinden B diline, sonra B dilinden C diline, vb. çevirilirse Semantik kayma meydana gelir. Bu çeviriler zincirinde A dilindenile D, E veya M diline ilerledikçe o kavramın anlamında farklılıklar oluşacak ve bunlar büyüyecektir. Bu anlam kaymasının bir nedeni, her çevirmenin yaptığı çevirisinin çevirdiği kavrama iyi uymasını istemesidir.

OmegaWiki'de, semantik kaymanın önüne geçmek için TanımlıAnlam kavramını kullanıyoruz. Hem terimin hem de tanımın çevirisini mümkün olduğunca doğrudan çevirerek semantik kaymaya engel olmayı amaçlıyoruz. Eğer terim aynen çevrilemiyorsa, o mümkün olduğunca iyi bir şekilde ifade edilmeli ve anlamın tam aynı olmadığı belirtilmedir. Bakınız Tam aynı olmayan anlam sayfası.