As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

MediaWiki:Alllogstext/vi

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search

Hiển thị các nhật trình truyền lên, xóa, khóa, cấm, di chuyển, mở tài khoản, phong cấp thành viên và bot, và đổi tên thành viên. Bạn có thể xem tỉ mỉ hơn bằng cách chọn loại nhật trình, tên thành viên và trang bị ảnh hưởng.