As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

MediaWiki:Blockipsuccesstext/vi

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search

Địa chỉ IP “$1” (thảo luận | đóng góp) đã bị cấm.
Xem danh sách IP cấm để xem lại những địa chỉ đang bị cấm, hoặc nhật trình cấm để xem những hành động liên quan. Xin hãy nhớ nhắn tin vào trang thảo luận của người bị cấm để giải thích lý do họ bị cấm.