As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

MediaWiki:Copyrightwarning/sv

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search

Observera att alla bidrag till OmegaWiki är att betrakta som utgivna under $2 (se $1 för detaljer). Om du inte vill att din text ska redigeras eller kopieras efter andras gottfinnande skall du inte skriva något här.
Du lovar oss också att du skrev texten själv, eller kopierade från kulturellt allmängods som inte skyddas av upphovsrätt, eller liknande källor. LÄGG INTE UT UPPHOVSRÄTTSSKYDDAT MATERIAL HÄR UTAN TILLÅTELSE!