As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

Meta talk:SpecialDays/IMLD-2019/tur

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search

Copy/Paste-Text I received[edit]

Useless Plastic Az plastik kullanalım.

BeTheChange Değişim senle başlar.

WeCanAllHelp Hepimiz yardımlaşabiliriz.

quote

MotherEarth Dünya Ana.

ProtectNature Doğayı koru.

ProtectLife Yaşamı koru.

Messages Mesajlar.

Use less plastic! Az plastik kullanalım.

Use cloth bags for shopping! Alışveriş için bez torba kullan.

Protect Mother Earth! Doğa anayı koru!

Did your grandparents use plastics? Atalarınız da mı plastik poşet kullandılar acaba?

Be the change you want to see in the world. Değişim seninle başlar, dünyayı degistirmek istiyorsan eğer.

(Mahatma Gandhi)

Forward this message! Bu mesajı yayalım.

Tell people around you! Çevrendekilere anlat.

Teach people to use less plastic! İnsanlara daha az plastik kullanmaları gerektiğini anlat ve öğret.

We are the ones we’ve been waiting for. (from the Hopi Elders' Prophecy)

Değişim için beklediğimiz kişiler bizleriz. (from the Hopi Elders' Prophecy)

We do not inherit the Earth from our ancestors—we borrow it from our children. ("Chief Seattle" chief of the Duwamish)

Dünya bize atalarımızdan bir miras değil, bilakis çocuklarımız için aldığımız bir emanettir. ("Chief Seattle" chief of the Duwamish)


And again: use less plastic! Ve tekrar: Az plastik kullanalım.

Please share! Lütfen paylaşınız!

There is so much that needs to be done. Let's start here. Yapacak çok şeyimiz var. Bu başlangıç noktamız olsun. Sefantie Shtesrha