As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

Portal:CG

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search
Ethnologue Country code: CG

Republic of Congo. République du Congo.[edit]

Living languages of Republic of Congo[edit]

Aka -  Akwa -  Bangandu -  Beembe -  Bekwil -  Bobangi -  Bomitaba -  Bomwali -  Bongili -  Bonjo -  Bwisi -  Dibole -  Doondo -  Fang -  French -  Gbaya -  Kaamba -  Kako -  Kituba -  Koongo -  Kota -  Koyo -  Kunyi -  Laari -  Likuba -  Likwala -  Lingala -  Lumbu -  Mbandja -  Mbangwe -  Mbere -  Mboko -  Mbosi -  Moi -  Monzombo -  Mpyemo -  Ndasa -  Ngbaka -  Ngbaka Ma'bo -  Ngom -  Ngundi -  Ngungwel -  Njebi -  Njyem -  Ombamba -  Pomo -  Punu -  Suundi -  Teke-Eboo -  Teke-Fuumu -  Teke-Ibali -  Teke-Kukuya -  Teke-Laali -  Teke-Nzikou -  Teke-Tege -  Teke-Tsaayi -  Teke-Tyee -  Tsaangi -  Vili -  Wumbvu -  Yaka -  Yombe