As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

Portal:ksh/ Jrammatik / 4th gender

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search

Retuur noh Portal:ksh/ Jrammatik

Mer möße domet ömjonn, dat mer Wööt han, dänne ier jrammatesch Jeschlääach zwesche sääschlesch un femininum wääßele kann.

Op dä Klaafsigg heh_zoh, steiht mieh doh drövver. Doh künne mer uns explezeere, he op dä Sigg lohmer bloß faßhallde, wat ald sescher es.


→ Retuur noh Portal:ksh/ Jrammatik