As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

Portal:nan

From OmegaWiki
(Redirected from Portal:nan-Hant)
Jump to: navigation, search
Ethnologue ISO-639-1 -
ISO-639-3 nan
Babel user information
nan-N Chit-ê iōng-chiá tùi sè-hàn tō kóng Bân-lâm-gú.
nan-5 Cī ciáh ê̤ṳng-hô tĕ̤k-siā Bân-lâm-gú gì nèng-lĭk iā ciŏng-ngiĕk.
茲隻用戶讀寫Bân-lâm-gú其能力嘢專業
nan-4 Chit-ê iōng-chiá tha̍k-siá Bân-lâm-gú ē lêng-le̍k sī chiap-kīn bó-gú.
nan-3 Chit-ê iōng-chiá tha̍k-siá Bân-lâm-gú ê lêng-le̍k sī ko-kip.
nan-2 Chit-ê iōng-chiá tha̍k-siá Bân-lâm-gú ê lêng-le̍k sī tiong-kip.
nan-1 Chit-ê iōng-chiá tha̍k-siá Bân-lâm-gú ê lêng-le̍k sī chho·-kip.
Users by language
Search user languages

Min Nan[edit]

Hoan-gêng lâi Omegawiki ê Bân-lâm-gú pán-pún.

Countries[edit]

Incomplete

Negara Brunei Darussalam -  中华人民共和国 -  Republik Indonesia -  مليسيا -  Republika ng Pilipinas/Republic of the Philippines -  Republik Singapura/新加坡共和国/சிங்கப்பூர் குடியரசு/Republic of Singapore -  ราชอาณาจักรไทย -  中華民國