As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

Portal:tur/En sık kullanılan 1000 Türkçe sözcük

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search

Bu liste [1] sayfasından aynen kopyalanmış ve vikileştirilmiştir.

birveolmakbuiçinobendemekçokyapmaknegibidahaalmakvarkendigelmekilevermekamasonrakadaryereninsandeğilheristemekyılçıkmakgörmekgünbizgitmekşeyarakibilmekelzamanyaçocukikibakmakçalışmakiçindebüyükyokbaşlamakyolkalmaknedensizkonuyapılmakiyikadınevisediyebulunmaksöylemekgözgerekmekdünyabaşdurumyangeçmeksenonlaryeniöncebaşkahâlortasugirmekülkeyemekhiçbilenasılbütünkarşıbulmakböyleyaşamakdüşünmekaynıancakkişibunlarveyailkgöreönsonbirişekilönemliyüzhemgöstermeketmekaltgetirmekkullanmakçünkütarafşimdiadamonundiğerartıküzerindeseshepdoğrudurmakkıztümçekmekkonuşmakparaanlamakanneazbazıbabahayatsadeceküçükfazlabilgiansormakbununöyleyinesağlamaksonuçkullanılmakdışadyanisüredönmekaçmakoturmakanlatmakbırakmakhemensaatyaşsorundevletsahipsırayazmakyüzdeayatmaktutmakbunuolaydüşmekduymaksözgüzelsevmekbirazzorçıkarmakşukoymakteksistembirlikteverilmekkimalınmakgençkapıkitapüzerineburadagecealanbirbiriiştebeklemekuzunhiçbirbugündönemarkadaşürünaileüçokumakerkekherkesgüçbelkigerçektamilgiliilişkiçevreeskiaramakyaşamhalkyakınsokakbeytarihözellikbölümözelakılkimsepekeğergereközellikleanlamyüksekbankakezayaktaşımakgeritoplumaraçmaddetürkarargörülmekhavasayıfarklıgrupodabiçimoluşmakhaberAllahayrıcagelenbirkaçsoruarkakazanmakyazıokulaçıköğrenmeksürmekdilşirketkaynakbitmekprogramdevam etmekhareketrenkaçılmakhakinanmakçalışmaaçıparçagazeteoluşturmaktabideğertanımakyapıdoktorgelirgörevamaçbölgefilmüzeremüşterizatentelefoneğitimdenizikincikalkmakhattaetkigelişmekgeçenvücutdüşüncemilyonoynamakdeğişmektemelyaratmakulaşmaksanmakgeçirmekkültürkurmakfakatbunaresimışıkiçmekhanımhizmetihtiyaçnoktayönevetoyunartmakyenidenişlemkısakolayhangioranaslındakabul etmekoradadikkatuzakbilgisayargelecekgörünmekörneğinoğuldinlemekuygunliraüretimdakikaunutmakyürümekböylecekötüarabaağızduyguuygulamakhâlâörnekbirçokizlemekderecemümkünşöyleduvaronsanatanahastalıköğrencitelevizyonyöntemmasaölmektakımüstkafamüzikayrılmakenerjiüniversitesportürlücanrağmenkısımölümsüreklisağlıkçeşitlibundanhissetmekoysasabahinternetteknikdışarımerkezortamyerinedüzeyköyyönetimaşağıcevapyatmaktoprakisimakşamaraştırmagötürmekkatılmakyoksakurulmaködemeksankikanhastaşehirinmeksunmakbilinmekhaftatrafikhesapotomobilyabancıdavranışmutfakkentbazenbelliayrıfiyathakkındakaldırmakkolyalnızhazırlamakcamsonundayavaşgerekliönemkocayanlışvarlıkartilgisanasatışiçeridoğalsahip olmakekonomikacıhayırkorumakkatekonomigenelbelirtmekfotoğrafhayvansavaşmalsaçkaybetmekkalandeğiştirmekdörtgerçektensayfateknolojikurumbeşsektörgenişkağıtkokusağsıcakyüzyılcaddepazarsürdürmekkullanımsınıfaşkdoğmakağırtekrargüneşsigaraağaçkelimebinakaçmakpartiyatakyazarkulaköğretmensebepsolpekiyağyüzdenanlaşılmakvarmakgülmekkuralsatmakşiirgöndermekbaşarıfirmahükümetkalpkesmekprojeşarthızköşevurmakmodelbalıkpiyasagörüşburahazırlanmakmiktarbirincimeydanölçüseçmekuygulanmakbahçesevgiekmekboyuncakoşmakdolukuruluşsayekorkmakyardımkarşılaşmakmalzemehoşköpekünlübüyümekdolaşmakoldukçaüstelikyaşanmakbeyazistekötedenmekkardeşçekilmekneredeçalmakizinkorkumeslekpolisyalnızcaaçıklamakfikirhızlıpencereuğraşmaktaşateşfarkyetmekçoğukimikoşulmahallemutlakataneüretmeküstünedayanmakincekaçortaktipgörüntüberidersbaşkankarşılıkkurtulmaknumaradefaedilmekbatıfark etmekherhangi birsinemadeğişikhedefuyumakdostyanmakanlayışasılbasmakkenarkontrolçevirmekdingüçlühenüzplanbeyinelektrikkarıüstündeetsağlanmaksöylenmekçizgiüyeciltruhsevgiliyaklaşmaksüreçbakışbilimileriifadebedenhatırlamakkazaiyicedağkapatmakadımciddiçözümetkilemekbelediyegelişmeseçimağlamakbağlıkavramartırmakfaaliyetzararderinsalonçeşitkesilmekseyretmekbirdeniçermeksayılmaktoplamakaşmakbağırmaksorumlulukdavranmakmektupsoğukcanlıidimakineyararlanmakyaşlıboşacabamaçyöneticigetirilmekmetretutulmakkalitebitkideğişiklikilaçkrediyasabaşarılıbirerimkancezaher şeyincelemektopuzmandoldurmakkanalmekânuymakyıllıkdolayısıylayazılmakaitparmaksaymakatılmakbelirlemeknormalheleilkekırmızırolşarkıelemanhazırbenzemekbir şeyhocaboygünlükpolitikasuçniyesahnesokmakadetkoltukkurtarmaksanatçıtercih etmekuzanmakaşamaeklemekormanayırmakdüzenfaizgenellikleher zamanhikayehücreoraromanvergiyakmakağabeybasındestekgiymekhatasınırbirlikeserkarşılamakyarıyeterlibireykaranlıkotobüssanayibebekvatandaşbakankeremilletreklamyükselmekboyutdergienflasyonsosyalbirisigeçmişhastahaneolmatoplantıgazeteciiçerisiinançniteliküzeribitirmekgerçekleşmekgirişrahattoplamberaberdükkangizlibenzerderidönüşmekmücadeleproblemservistedaviyeşilbakanlıkbaskıtepkicümledilemeközgürlükgenekimlikmeseleüçüncübelirlenmekdeğerlendirmekilginçsürücüsütyakalamakeşyauluslararasıadayağırlıkmilyarsağlılklısıkıntıTanrıtavırtoplumsalyayındikkat etmekson derecetoplanmakyatırımhafifkarışmaktehlikevakitdairefırsatişlemekkarıştırmakkatkıöykütamamenuçakyanıtdoğaevlenmekburunçıkarelbetteişçiişletmekısacamağazamedyayüzündenartışçıkarılmakkamusigortayazyürekbelgeçabaher günifade etmekrisksöz etmeksözcükdemokrasituzcamiçağdüşüketrafhızlaolanakorganöldürmekötekisenebozulmakilgilenmekmeyvetakılmaktatlıbacakdeğişimkanunrüzgarcumhuriyetgeliştirmektarzyediazalmakbağlamakcep telefonuiletişimmüdürotelyayımlanmakzevkbinmekgüvenlikhukukkılmakmodernokursilahtalepyıldızyoğunaskerbasitdenilmekgazuygulamaüretilmekbeyanbesindüngörüşmekyaklaşıkalışverişbilinççerçevelazımmevcuttüketiciuzatmakyönelikatbağlanmakmeselaneredeysesiteyardımcı olmakablaçiçekhepsisaygıücretyetenekkilopaylaşmaksertyanı sıraçaygiderkesinzenginaslalaförgütticaretyaptırmakboyuncihazdengegidereksırtdolayıkahvekasmeclisötekiuğraşmakadresbelirtilmekpaşasıcaklıktamamgüvenmarkayaprakyararyayılmakakmakçizmekdüşünülmekgönülhayalilerlemekşarapyukarıdaaltındüzenlemeksatın almaksunulmaktemizvitaminekgeçhareket etmekyumurtaaşırıeylemistenmekkesimkrizbirimkapanmak