As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

Portal:yor

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search
Ethnologue ISO-639-1 yo
ISO-639-3 yor
Babel user information
yo-N Oníṣe yìí èdè abínibí rẹ̀ ni Yorùbá.
yo-5 Oníṣe yìí mọ èdè Yorùbá dáadáa tó láti fi ṣe iṣẹ́.
yo-4 Oníṣe yìí bíi pé abínibí ni ìmọ̀ rẹ̀ nínú èdè Yorùbà.
yo-3 Oníṣe yìí dáradára ni ìmọ̀ rẹ̀ nínú èdè Yorùbá.
yo-2 Oníṣe yìí àbọ̀ ni ìmọ̀ rẹ̀ nínú èdè Yorùbá.
yo-1 Oníṣe yìí bíntín ní ìmọ̀ rẹ̀ nínú èdè Yorùbá.
Users by language
Search user languages

Yoruba[edit]

Welcome to what is to become the language portal for Yoruba. Please replace this text with what is appropriate in Yoruba and help complete the missing templates.

Countries[edit]

République du Bénin - Federal Republic of Nigeria

Yoruba characters[edit]

A a À à Á á B b D d E e È è É é Ẹ ẹ Ẹ̀ ẹ̀ Ẹ́ ẹ́ F f G g Gb gb Ì ì Í í H h J j K k L l M m N n Ò ò Ó ó Ọ ọ Ọ̀ ọ̀ Ọ́ ọ́ P p R r S s Ṣ ṣ T t Ù ù Ú ú W w Y y