As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

Portal:cdo

From OmegaWiki
(Redirected from Portal:zh-min-dong)
Jump to: navigation, search
Ethnologue ISO-639-1 -
ISO-639-3 cdo
Babel user information
cdo-N Cī ciáh ê̤ṳng-hô gì mū-ngṳ̄Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄.
茲隻用戶其母語閩東語
cdo-5 Cī ciáh ê̤ṳng-hô tĕ̤k-siā Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ gì nèng-lĭk iā ciŏng-ngiĕk.
茲隻用戶讀寫Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄其能力嘢專業
cdo-4 Cī ciáh ê̤ṳng-hô tĕ̤k-siā Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ gì nèng-lĭk ciék-gê̤ṳng mū-ngṳ̄.
茲隻用戶讀寫閩東語其能力接近母語
cdo-3 Cī ciáh ê̤ṳng-hô tĕ̤k-siā Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ gì nèng-lĭk gŏ̤-gék.
茲隻用戶讀寫閩東語其能力高級
cdo-2 Cī ciáh ê̤ṳng-hô tĕ̤k-siā Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ gì nèng-lĭk dṳ̆ng-dēng.
茲隻用戶讀寫閩東語其能力中等
cdo-1 Cī ciáh ê̤ṳng-hô tĕ̤k-siā Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ gì nèng-lĭk sê chĕ̤-gék.
茲隻用戶讀寫閩東語其能力是初級
Users by language
Search user languages

閩東[edit]

歡迎來遘閩東語頁面。請汝共茲蜀篇文章翻譯成閩東有仂靠其话,再幫助補上拍掉其模板。

國家[edit]

Negara Brunei Darussalam -  中华人民共和国 -  Republik Indonesia -  مليسيا -  Republik Singapura/新加坡共和国/சிங்கப்பூர் குடியரசு/Republic of Singapore -  ราชอาณาจักรไทย