As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

Swadesh lists for Slavic languages

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search

Copied from wikt:Wiktionary:Swadesh lists for Slavic languages

English Polish Russian Czech Serbo-Croatian Slovio Bulgarian Belarusian Ukrainian
1 I ja я ja ja аз я я
2 thou
(singular)
ty ты ty ti ti ти ты ти
3 he on он on on on, to той ён він
4 we my мы my mi mi ние мы ми
5 you
(plural)
wy вы vy vi vi вие вы ви
6 they oni, one они oni oni, one, ona oni те яны вони
7 this ten, ta, to этот, эта, это tento, tato, toto ovaj, ova, ovo tut, taktor, tuktor този, тази, това;
тоя, тая, туй
гэты, гэта цей, ця, це
8 that tamten, tamta, tamto тот, та, то tamten, tamta, tamto taj, ta, to tot онзи, онази, онова;
оня, оная, онуй
той, гэны той, та, те
9 here tutaj, tu здесь, тут zde, tady, tu, sem ovde tugde тук тут тут
10 there tam там tam tamo, onde tamgde там там там
11 who kto кто kdo ko, tko kto кой хто хто
12 what co что co šta, što sxto какво, какъв, що што що
13 where gdzie где kde gdje, gde, kuda gde къде, где дзе де
14 when kiedy когда kdy kad gda кога калі коли
15 how jak как jak kako kak как як як
16 not nie не ne ne ne не не не
17 all wszystko весь, всё, все vše, všechno sve vse всичко, всички, цял усё, усе увесь, (ввесь), все (усе), всі (усі)
18 many wiele много mnoho mnogo, puno mnogju, mnog, mnoguo много шмат багато
19 some kilka несколько několik, pár, trocha nekoliko nekolk, nektor няколко некалькі декілька, кілька
20 few parę, mało, niewiele немного málo, nemnoho malo maluo малко, малцина мала, няшмат мало, небагато
21 other inny другой, иной jiný, druhý drugi inju друг іншы інший
22 one jeden один jeden jedan din един адзін один
23 two dwa два dva dva dva две два два
24 three trzy три tři tri tri три тры три
25 four cztery четыре čtyři četiri cxtir четири чатыры чотири
26 five pięć пять pět pet piat пет пяць п'ять
27 big duży, wielki большой, великий velký veliki, golem velju голям вялікі великий
28 long długi длинный, долгий dlouhý dugi dolgju дълъг доўгі довгий
29 wide szeroki широкий široký široki sxirju широк шырокі широкий
30 thick gruby, tłusty толстый tlustý, hrubý debeli tolstju дебел тоўсты товстий
31 heavy ciężki тяжёлый těžký teški tezxkju тежък цяжкі важкий
32 small mały маленький malý mali malju малък маленькі маленький
33 short krótki короткий krátký kratki kratju къс кароткі короткий
34 narrow wąski узкий úzký uski uzkju тесен вузкі вузький
35 thin cienki тонкий tenký tanki tonkju тънък тонкі тонкий
36 woman kobieta женщина žena žena zxen, ludica жена жанчына жінка
37 man
(adult male)
mężczyzna мужчина muž čovijek, čovek, muž muzx, ludic мъж мужчына чоловік
38 man
(human being)
człowiek человек člověk čovijek, čovek cxlovek човек чалавек людина
39 child
(a youth)
dziecko ребёнок, дитя dítě dijete, dete dete дете дзіця дитина, дитя
40 wife żona жена žena,
manželka, choť
žena svadzxen съпруга жонка дружина, жінка
41 husband mąż муж muž,
manžel, choť
muž, suprug svadmuzx съпруг муж чоловік
42 mother matka мать matka, máma, arch. mateř majka mama майка маці мати
43 father ojciec отец otec otac otec баща бацька батько
44 animal zwierzę зверь, животное zvíře životinja zver животно жывёла, жывёліна, зьвер тварина
45 fish ryba рыба ryba riba riba риба рыба риба
46 bird ptak птица pták ptica ptak птица птушка птиця, птах
47 dog pies собака, пёс pes pas sobak куче, пес сабака, пёс собака, пес
48 louse wesz вошь veš vaš, vosx въшка вош воша
49 snake wąż змея had zmija gad, zmia змия зьмяя гадюка, змія
50 worm robak червь červ glista cxerv червей чарвяк черв'як, хробак
51 tree drzewo дерево strom drvo drev дърво дрэва дерево
52 forest las лес les šuma les гора лес ліс
53 stick
(of wood)
patyk, pręt, pałka палка hůl, klacek, prut, kůl, pálka štap, prut, drška palka палка, пръчка, бастун кій, палка палиця
54 fruit owoc плод, фрукт ovoce, plod voće, plod plod плод, овошка садавіна плід, фрукт
55 seed nasienie, nasionko семя, семена semeno, arch. sémě sjeme, seme seme семе насеньне насіння
56 leaf liść лист list list list лист ліст листок
57 root korzeń корень kořen korijen, koren koren корен корань корінь
58 bark
(of tree)
kora кора kůra kora kora кора кара кора
59 flower kwiat цветок květ cvijet, cvet kvet цвете кветка квітка
60 grass trawa трава tráva trava trava трева трава трава
61 rope lina, sznur верёвка lano, provaz, šňůra uže, kanap, šnjura sxnur въже вяроўка, шнур мотузка
62 skin
(of a person)
skóra кожа, шкура kůže koža kozxa кожа скура шкіра
63 meat
(as in flesh)
mięso мясо maso meso miaso месо мяса м'ясо
64 blood krew кровь krev krv krov кръв кроў кров
65 bone kość кость kost kost kost кост, кокал костка кістка
66 fat
(noun)
tłuszcz, sadło жир tuk, sádlo, maz debljina, salo sadlo мазнина тлушч жир, сало
67 egg jajko яйцо vejce jaje jaico яйце яйка яйце
68 horn róg рог roh rog rog рог рог ріг
69 tail ogon хвост ocas, ohon, chvost rep hvost опашка хвост хвіст
70 feather
(rather not down)
pióro перо pero pero, perka pero перо пяро перо
71 hair włosy волосы vlasy kosa vlosis, sxerst коса, косъм валасы волосся
72 head głowa голова hlava glava glov глава галава голова
73 ear ucho ухо ucho uvo, uho usx ухо вуха вухо
74 eye oko глаз oko oko ocx око вока око
75 nose nos нос nos nos nos нос нос ніс
76 mouth usta рот ústa, pusa usta usta уста рот, вусны рот
77 tooth
(rather not molar)
ząb зуб zub zub zub зъб зуб зуб
78 tongue język язык jazyk jezik jazik език язык язик
79 fingernail paznokieć ноготь nehet nogot нокът nokat пазногаць ніготь
80 foot stopa стопа noha, chodidlo, stopa stopa, stopalo nog, stopa крак, стъпало ступня стопа
81 leg noga нога noha noga noga крак нага нога
82 knee kolano колено koleno koljeno kolen коляно калена коліно
83 hand dłoń, ręka рука, ладонь ruka, dlaň šaka, ruka ruk ръка далонь, рука долоня, рука
84 wing skrzydło крыло křídlo krilo krilo крило крыло крило
85 belly brzuch живот břicho stomak, trbuh bruho корем жывот живіт
86 guts wnętrzności внутренности, кишки vnitřnosti, útroby crijeva, creva smelost вътрешности вантробы нутрощі
87 neck szyja шея krk, šíje vrat sxia врат, шия шыя шия
88 back plecy спина záda, hřbet leđa hrebet гръб сьпіна спина
89 breast pierś грудь prs, hruď, ňadro grudi, prsa grud, sisk гръд грудзі груди
90 heart serce сердце srdce srce serdce сърце сэрца серце
91 liver wątroba печень játra jetra, džigerica pecxen черен дроб печань печінка
92 to drink pić пить pít piti pitit пия піць пити
93 to eat jeść есть, кушать jíst jesti edat храня се, ям есьці їсти
94 to bite gryźć грызть, кусать kousat, hryzat ujesti, gristi kusit хапя кусаць, грызьці кусати, гризти
95 to suck ssać сосать sát, cucat sisati sosat суча ссаць, смактаць смоктати, ссати
96 to spit pluć плевать plivat pljuvati pluvat плюя пляваць плювати
97 to vomit wymiotować рвать, блевать zvracet, blít, dávit povraćati, bljuvati bluvat повръщам ванітаваць блювати
98 to blow
(as wind)
dąć, wiać дуть foukat, vanout, vít duvati, puhati viatit духам дзьмуць дмухати
99 to breathe oddychać дышать dýchat disati dihat дишам дыхаць дихати
100 to laugh śmiać się смеяться smát se smejati, smijati smehit смея се сьмяяцца сміятися
101 to see widzieć видеть vidět videti, vidjeti vidit виждам бачыць бачити
102 to hear słyszeć слышать slyšet slušati slisxit чувам чуць чути
103 to know
(a fact)
wiedzieć знать vědět, znát znati znat зная ведаць знати
104 to think myśleć думать myslet, dumat misliti mislit, dumat мисля думаць думати
105 to smell
(sense odor)
wąchać нюхать, чуять čichat, cítit mirisati niuhat помирисвам нюхаць нюхати
106 to fear bać się бояться bát se, strachovat se bojati, strahovati boiat боя се, страхувам се баяцца боятися
107 to sleep spać спать spát spavati spatit спя спаць спати
108 to live żyć жить žít živeti, živijeti zxiznit, domovit живея жыць жити
109 to die umierać умирать umírat umreti, umrijeti umirat умирам паміраць помирати
110 to kill zabijać убивать zabít, usmrtit ubiti smertit, ubit убивам забіваць убивати
111 to fight walczyć бороться bojovat, válčit tući, boriti borbat, borit бия се біцца, змагацца боротися, битися
112 to hunt
(transitive)
polować охотиться lovit loviti lovit ловувам паляваць полювати
113 to hit uderzać ударить udeřit udarati udarit удрям ударыць ударити
114 to cut ciąć резать, рубить řezat, tít/tnout, sekat rezati rezit режа рэзаць різати
115 to split rozdzielać разделить rozdělit deliti, dijeliti razsxtepit цепя разьдзяляць розділяти
116 to stab
(or stick)
dźgnąć, pchnąć кольнуть bodnout, píchnout ubosti zakolit промушвам калоць колоти
117 to scratch
(an itch)
drapać царапать škrábat češati skrebit чеша драпаць дряпати
118 to dig kopać копать, рыть kopat kopati kopat копая капаць, рыць копати
119 to swim pływać плавать plavat plivati plavat плувам плаваць плавати, пливти
120 to fly latać летать letět leteti, letjeti letit летя лятаць, ляцець, лётаць летіти, літати
121 to walk iść ходить, идти jít, kráčet, chodit hodati hodit вървя ісьці, хадзіць йти, ходити
122 to come przychodzić приходить, прийти přijít dolaziti pridit идвам прыйсьці, прыходзіць приходити
123 to lie
(as on one's side)
leżeć лежать ležet ležati lezxat лежа ляжаць лежати
124 to sit siedzieć сидеть sedět sedeti, sjediti sidit седя сядзець сидіти
125 to stand stać стоять stát stojati, stajati staiat стоя стаяць стояти
126 to turn
(change direction)
obracać вращать, вертеть obrátit skrenuti vrotit завивам паварочвацца повертати
127 to fall
(as in drop)
upadać падать padat, upadnout padati padat падам упасьці падати
128 to give dawać давать dát dati podat давам даваць давати
129 to hold
(in one's hand)
trzymać держать držet držati derzxit държа трымаць тримати
130 to squeeze ściskać, zgniatać сжимать stlačit, zmáčknout, stisknout stisnuti, stegnuti zximat стискам, изцеждам сьціскаць стискати
131 to rub trzeć тереть třít trljati tirat трия церці терти
132 to wash myć мыть, умывать mýt, umývat prati umivat мия мыць мити
133 to wipe wycierać вытирать utírat brisati utirat бърша выціраць витирати
134 to pull ciągnąć тянуть tahat vući tiagat дърпам цягнуць тягнути
135 to push pchać толкать, пихать tlačit gurati tiskit натискам штурхаць штовхати
136 to throw rzucać бросать, кидать házet bacati kidat хвърлям кідаць кидати
137 to tie wiązać вязать, связывать vázat vezati viazat връзвам вязаць, зьвязваць в'язати
138 to sew szyć шить šít šiti sxitit шия шыць шити
139 to count liczyć считать počítat brojati scxitat броя лічыць рахувати, лічити
140 to say mówić говорить, сказать mluvit, říkat reći, govoriti, kazati molvit, gvorit, skazat казвам казаць, сказаць казати, говорити
141 to sing śpiewać петь zpívat pevati, pjevati pesnat пея сьпяваць співати
142 to play grać играть hrát igrati igrat играя гуляць грати
143 to float unosić się плыть plout ploviti plovit плувам, плавам плыць, плысьці пливти, триматися на поверхні
144 to flow płynąć, przepływać течь téci teći tecxit тека цячы тікти
145 to freeze zamarzać замёрзнуть mrznout, zmrznout zalediti, smrznuti mrozit замръзвам замерзнуць змерзнути
146 to swell puchnąć пухнуть otékat oteći opuhit подувам се пухнуць пухнути, набухати
147 sun słońce солнце slunce sunce solnce слънце сонца сонце
148 moon księżyc луна, месяц měsíc mesec, mjesec luna луна месяц місяць
149 star gwiazda звезда hvězda zvezda, zvijezda zvezd звезда зорка зоря
150 water woda вода voda voda voda вода вада вода
151 rain deszcz дождь déšť kiša dozxd дъжд дождж дощ
152 river rzeka река řeka reka, rijeka reka река рака ріка
153 lake jezioro озеро jezero jezero ozero езеро возера озеро
154 sea
(as in ocean)
morze море moře more morie море мора море
155 salt sól соль sůl so, sol sol сол соль сіль
156 stone kamień камень kámen kamen, stena, stijena kamen камък камень камінь
157 sand piasek песок písek pesak, pijesak pesok пясък пясок пісок
158 dust kurz пыль prach prašina prah прах пыл пил
159 earth
(as in soil)
ziemia земля země zemlja zemla земя зямля земля
160 cloud chmura туча, облако mrak oblak oblak облак хмара, воблака хмара
161 fog mgła туман mlha magla tuman мъгла імгла, туман туман, імла
162 sky niebo небо nebe nebo nebo небе неба небо
163 wind
(as in breeze)
wiatr ветер vítr vetar, vjetar veter вятър вецер вітер
164 snow śnieg снег sníh sneg, snijeg sneg сняг сьнег сніг
165 ice lód лёд led led led лед лёд лід
166 smoke dym дым kouř, dým dim dim пушек, дим дым дим
167 fire ogień огонь oheň vatra, oganj ogon огън агонь вогонь
168 ashes popiół зола, пепел popel pepeo pepel пепел попел попіл
169 to burn
(intransitive)
palić жечь hořet goreti, gorjeti palit, goret горя гарэць палити
170 road droga дорога, путь silnice, cesta ulica, put dorog път, шосе дарога, шлях дорога, шлях
171 mountain góra гора hora planina gora планина гара гора
172 red czerwony красный červený crveni cxervenju червен чырвоны червоний
173 green zielony зелёный zelený zeleni zelenju зелен зялёны зелений
174 yellow żółty жёлтый žlutý žuti zxoltju жълт жоўты жовтий
175 white biały белый bílý beli, bijeli belju бял белы білий
176 black czarny чёрный černý crni cxernju черен чорны чорний
177 night noc ночь noc noć nocx нощ ноч ніч
178 day
(daytime)
dzień день den dan den ден дзень день
179 year rok год rok godina rok година год рік
180 warm
(as in weather)
ciepły тёплый teplý topao toplju топъл цёплы теплий
181 cold
(as in weather)
zimny холодный studený, chladný zima, studen, hladnoća holodju, zimju студен, хладен халодны, сьцюдзёны холодний, зимний
182 full pełny полный plný pun polnju пълен поўны повний
183 new nowy новый nový novi novju нов новы новий
184 old stary старый starý stari starju стар стары старий
185 good dobry хороший;
добрый
dobrý dobar dobrju добър добры гарний, добрий
186 bad zły злой, плохой špatný, zlý loš bezdobrju, zloju лош, зъл дрэнны, кепскі, благі поганий
187 rotten
(as, a log)
zgniły гнилой shnilý truo, gnjio gnilju гнил гнілы гнилий
188 dirty brudny грязный špinavý prljav bezcxistju, grazju мръсен, нечист брудны брудний
189 straight prosty прямой přímý prav pramju прав прамы, просты прямий
190 round okrągły круглый kulatý ogrugao krugju, kulaju кръгъл круглы круглий
191 sharp
(as a knife)
ostry острый ostrý oštar ostrju остър востры гострий
192 dull
(as a knife)
tępy тупой tupý tup tupju тъп тупы тупий
193 smooth gładki гладкий, ровный hladký glatki gladju гладък гладкі гладенький
194 wet mokry мокрый mokrý mokar mokrju мокър мокры, вільготны мокрий
195 dry
(adjective)
suchy сухой suchý suv, suh suhju сух сухі сухий
196 right
(correct)
poprawny,
prawidłowy
правильный správný tačan pravilnju правилен правільны, слушны правильний
197 near bliski близкий blízký bliski blizju, nedalkju близък блізкі близький
198 far daleki далёкий, дальний daleký daleki dalkuo, dalkju далечен далёкі далекий
199 right
(side)
prawy правый pravý desni prav десен правы правий
200 left
(side)
lewy левый levý levi, lijevi lav ляв левы лівий
201 at przy при, у, возле u, při u u в, на, при, до каля, ля, пры коло, біля, при, у, в
202 in w в v u in в у, ў в, у, ув, уві
203 with
(accompanying)
z с s s, sa so с з з, зі, із
204 and i и a,i i i и і, ды та, і, й
205 if jeśli если jestliže, jestli ako esli ако калі якщо
206 because bo, ponieważ потому что protože zato, pošto, jer bo, tapocx защото бо, таму што бо, тому що
207 name imię, nazwa имя jméno ime imen име імя, назва ім'я, назва