As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

Template:Mainpage/Contributing/ksh

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search

Do häs Schpaß draan un wells metmaache? Versöhg et ens. Jeeder_ein kaan jät ändere un Övversäzonge un jenoue Bedüggdeneße derbeidonn. Öm Sigge neu aanzelääje, moß De Desch em Wikki aanmällde. Dernoh donn op Dinge Metmaachersigg met Babel aanjävve, wat De för Schprooche wi jood kanns. Do kriß dann et Rääsch zom Ändere un zom mieh Dobeidonn, udder frooch dernoh, wann et Der ze lang doohrt. Wann de Froore häs, jangk op di Sigg mem International Beer Parlour udder op der Tschädd em IRC, un doh wees De Minsche fenge, di Der Antwoot jävve künne.

Kännß De Desch met PHP, Java, SQL un esu uß, un wells beim Projrammeere metdonn? De Projramme vum OmejaWikki sin ene Zohsaz zom Projramm MedijaWikki un di schtonn alle onger dä Lizänz GPL. Di Sigg övver et Äntwekele säät, wi mer sesch sing eije OmejaWikki enschtalleere deiht. Wann De bei esu jät Ongerschtözong bruchs, frooch dä Metmaacher Kipcool doh dröm.