As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

Template:Mainpage/Contributing/swe

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search

När du känner att du vill hjälpa oss att utöka och förbättra våra data, så är det första du behöver göra att skapa dig ett konto och lägga till Babel-mallar på din användarsida. Detta hjälper oss att förstå vilka språk du kan tänka dig att arbeta med och hur bra du förstår dessa. För att förstå grunderna i hur OmegaWiki är uppbyggt, så ber vi att du läser artikeln om definierad betydelse. Du kommer då att ges redigeringsrättigheter (det hjälper om du begär dem - på engelska tack!). Du kommer säkert att ha frågor; ställ dem på wikins engelskspråkiga mötesplats, wikins svenskspråkiga mötesplats eller på IRC.

Vi är alltid på jakt efter människor som är intresserade i att hjälp oss att utveckla vår funktionalitet. OmegaWikis programvara är ett tillägg till MediaWikis programvara och är tillgänglig under GPL-licens.