As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

Template:Mainpage/Introduction/swe

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search

Välkommen till OmegaWiki. Detta projekt är många olika saker för många olika människor. Vårt primära mål är tillhandahålla information om alla ord i alla språk. Ett resultat av OmegaWikis ursprung är att både lexikal, terminologisk och ontologisk information finns i projektet. Vår data finns i form av en relationsdatabas och därför kan man använda denna data för många skilda syften.

Vår information är tillgänglig för dig på det språk som du väljer med dina användarinställningar. Om informationen inte finns tillgänglig på ditt språk, så ger vi den först på engelska, och om även engelska saknas på vilket språk som helst som den finns tillgänglig på. Data från den gemensamma databasen är tillgänglig under både GFDL- och CC-by-licens. Du väljer vilken licens som bäst passar dig. OmegaWiki är en samling av fakta och fakta som sådana kan inte täckas av copyright. Samlingar kan. Genom att tillhandahålla våra data på detta sätt så kräver vi att du tillhandahåller en hänvisning till våra data. Detta kommer att ge folk information om att de kan komma till oss och utöka och förbättra de data vi tillhandahåller.