As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

Template:Mainpage/Introduction/th

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ OmegaWiki! จุดมุ่งหมายของโครงการของเราคือการสร้างพจนานุกรมสำหรับคำทั้งหมดในทุกภาษา รวมทั้งเกี่ยวกับคำ การใช้คำ และข้อมูลภววิทยา ข้อมูลของเรามีอยู่ในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ดังนั้นจึงสามารถที่จะใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆมากมาย

ข้อมูลชุมชนของพวกเราสามารถใช้ได้ทั้งภายใต้ใบอนุญาต GFDL และ CC-by ขึ้นอยู่กับคุณเลือกว่าใบอนุญาติอะไรเหมาะสมกับคุณมากที่สุด

สำหรับข้อมูลอื่นๆ คุณสามารถดูได้ที่หน้าช่วยเหลือ