As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

Template:Mainpage/Introduction/vie

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search

Hoan nghênh bạn đã đến với OmegaWiki. Dự án này có nhiều vai trò đối với nhiều người. Mục đích đầu tiên là cung cấp thông tin về các từ trong các ngôn ngữ. Do nguồn gốc của OmegaWiki, nó bao gồm thông tin từ vựng học, ngữ nghĩa, và bản thể học. Thông tin này được giữ trong một cơ sở dữ liệu quan hệ, nên có nhiều cách sử dụng dữ liệu này.

Thông tin được cung cấp trong những ngôn ngữ mà bạn chọn ở trang tùy chọn (cần đăng nhập). Hễ chưa dịch mục từ ra ngôn ngữ của bạn, chúng ta cố gắng hiển thị nó trong tiếng Anh, không có thì trong một ngôn ngữ khác.

Khi nào mà bạn cảm thấy muốn giúp chúng ta mở rộng và cải tiến dữ liệu ở đây, xin đăng ký rồi gắn tiêu bản “Babel” vào trang cá nhân của bạn, để cho chúng ta biết được bạn nói ngôn ngữ nào. Để tìm hiểu những căn bản về OmegaWiki, mời đọc trang giải thích về khái niệm DefinedMeaning. Mời ghé vào diễn đàn hay IRC nếu còn thắc mắc.

Chúng ta lúc nào cũng tìm kiếm những người muốn giúp phát triển phần mềm ở đây. Bộ phần mềm của OmegaWiki dựa trên MediaWiki (phần mềm chạy Wikipedia, Wiktionary...) và cả hai bộ phần mềm được phát hành theo Giấy phép Công cộng GNU (GPL).

Khác với phần mềm ở đây, dữ liệu của chúng ta được phát hành dưới các Giấy phép Tài liệu Tự do GNU (GFDL) và Creative Commons Attribution (CC-by) – hãy chọn giấy phép mà bạn nghĩ hợp nhất đối với mục đích của bạn. Cả hai giấy phép này cho phép bạn sử dụng dữ liệu cho mục đích nào, miễn là bạn ghi công dự án này; ngoài ra, GFDL bắt phải cho phép người khác cũng được sử dụng dữ liệu thoải mái. OmegaWiki chủ yếu là bộ sưu tập sự thật, nên không thể cho là những sự thật này dưới bản quyền ai. Tuy nhiên, OmegaWiki là một bộ sưu tập sự thật dưới bản quyền của cộng đồng. Chúng ta xin bạn ghi công chúng ta để cho thêm người biết đến OmegaWiki và giúp cải tiến dự án.