As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

Template:Mainpage/OWandUI/bul

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search

ОмегаУики и нейният интерфейс

В настройки (my preferences) могат да се избират различни езици на интерфейса, включително и български. Важно е да изберете български за език на интерфейса, защото така определенята се появават на този език. Понастоящем в Многоезична МедияУики се работи, за да се създадат интерфейси и на повече езици. Вие също можете да помогнете с локализирането на софтуера на МедияУики в ТестУики.
Pix.gif


Pix.gif