As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

Template:Mainpage/OWandUI/slk

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search

OmegaWiki a jej užívateľské prostredie

Momentálne má OmegaWiki anglické prostredie. Začalo sa pracovať na Mnohojazyčnej MediaWiki. toto nám pomôže poskytnúť každému prostredie v rodnom jazyku. Ku lokalizácii MediaWiki softvéru môžete prispieť na TestWiki.


Pix.gif