As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

Template:Mainpage/OWandUI/swe

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search

OmegaWiki och användargränssnitt

För närvarande har OmegaWiki huvudsakligen ett engelskspråkigt användargränssnitt. Arbetet med flerspråkig MediaWiki pågår och detta kommer att hjälpa oss att tillhandahålla ett användargränssnitt på ditt språk. Du kan också hjälpa till med översättningen av MediaWiki-mjukvaran på testwikin.


Pix.gif