As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

User:Klaas van Buiten/nl/Kopieerbeleid

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search

Kopieerbeleid (Vertaling van Copying Policy dd. 26 februari 2004) Donderdag 2 januari 2014 13:35 - 14:30 - Nederlandse vertaling licensed CC-by-SA 2.5: 2014, Klaas `Z4us` van B. V Onplezierig doch noodzakelijk juridisch geneuzel: het auteursrecht van de Engelstalige webstek is in handen van Eric S. Raymond. Behalve de toestemming hieronder en expliciet door licenties op afzonderlijke documenten zijn alle rechten voorbehouden conform het auteursrecht in de Verenigde Staten en de Berner Conventie (voor zover van toepassing). Ik ontvang veel brieven van mensen die vragen of ze naar pagina's op mijn site kunnen linken, ze klonen, vertalen, enz. Hier volgt nijn beleid:

  • U mag naar believen linken naar elk deel van deze site.
  • U mag desgewenst een kloon maken van enig onderdeel van de site.
  • U mag geen statische kopieën (hetzij in druk danwel online) maken noch herverspreiden zonder mijn uitdrukkelijke toestemming.

In z'n algemeenheid wil ik dat veel mensen mijn werk zien en als u mij daarbij wil helpen laat ik u met plezier uw gang gaan. Ik ben echter niet gelukkig met elders rondzwervende oude, verlopen versies van mijn inhoud. Deze regels zijn voornamelijk opgesteld in een poging er zeker van te zijn dat wanneer een derde mijn naam op een document ziet, de inhoud van al mijn bewerkingen eraan weergeeft. Daarom weiger ik verzoeken van mensen die een van mijn documenten oppikken, het aanpassen voor een bepaalde doelgroep en wederom verspreiden. Doe geen moeite het te vragen, want ik zal nee zeggen. In plaats daarvan, schrijf uw document als discussiestuk of commentaar op het mijne, en voeg een link naar de bronlocatie of een lokale mirrorversie.

Vertalingen zijn een geval apart. Zie hier de regels:

  • Als u wil vertalen, ga uw gang, ik sta het toe. Ik zal ernaar linken mits u me een URL stuurt.
  • Ik wens dat u, niet ik, de vertaling onderhoudt. Ik plaats geen vertalingen op mijn site, omdat ze dan nooit geactualiseerd worden.
  • Bestook me niet met vragen of ik weet van een vertaling in een bepaalde taal; indien mij bekend, zal deze samen met andere vertaallinks in het document komen te staan.
  • U dient een link naar de oorspronkelijke tekst aan te geven op een manier die goed in het oog springt.
  • U moet uw vertaling van datum en tijd voorzien. Zodoende kunnen de lezers zien of deze achterloopt op de bijgewerkte Engelstalige versie.
Deze vertaling is voor 't laatst geactualiseerd door  Klaas `Z4␟` V
 15:52, 17 October 2020 (CEST)
  • N.B. Deze vertaling niet 'duaal' — uitsluitend Creative Commons Attribution 2.5 Licensing