As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

User:Stars Soft/addsynt0003.csv

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search

"சொறி",164,359295 "பத்திரம்",164,39 "செய்து",164,39 "எச்சரிக்கை",164,126 "ஒதுக்கீடு",164,141 "இராணுவ",164,250 "நுண்ணுயிரி",164,302 "நடத்துகிறது",164,327 "சலவைச்செய்",164,408 "ஆடை",164,621 "கடற்கரையோரம்",164,633 "நிறம்",164,661 "கரைப்பு",164,766 "ஏட்டிற்பதிதல்",164,815 "கோளாறு",164,941 "உடல்நலக்குறைவு",164,941 "எழுத்து",164,962 "வரண்ட",164,994 "மேலோடு",164,1018 "இடம்",164,1331 "திரைப்படம்",164,1431 "நிறுவனம்",164,1453 "நிறுவனம்",164,1453 "அக்கறை",164,1453 "பங்காண்மை",164,1453 "பூ",164,1487 "அரும்பு",164,1487 "மருந்தகம்",164,1782 "ஆய்வுகூடம்",164,2048 "கொசுறுதல்",164,2074 "தீவிரம்",164,2210 "மனித",164,2234 "மனிதனேயம்",164,2234 "இணைவு",164,2308 "நிலைப்பாடு",164,2657 "நிரல்",164,2814 "பயன்பாடு",164,3047 "வண்டி",164,3096 "மழைக்காடு",164,3101 "குறைத்தல்",164,3136 "கழிவுநீர்குழாய்",164,3399 "கொல்களம்",164,3433 "வேகம்",164,3586 "புயல்",164,3635 "அடைபடுதல்",164,3828 "வெறு",164,3882 "பள்ளத்தாக்கு",164,3938 "உதவி",164,4268 "விடுதி",164,4380 "செயல்முறை",164,4848 "தொழிற்படை",164,5037 "பராமரிப்பு",164,5045 "வழிந்தோடு",164,5049 "இரகசியமாக",164,5080 "தலைப்பு",164,5098 "மின்னஞ்சல்",164,5117 "கடவுள்",164,5472 "ஊறுகாய்",164,5473 "மாற்று",164,5547 "மாற்று",164,5547 "இல்லை",164,5568 "சந்தோஷப்படுத்து",164,5589 "பதில்",164,5610 "வாந்தி",164,5617 "பின்புலம்",164,5646 "வெற்று",164,5653 "அரசிதழ்",164,5668 "அவ்வாறே",164,5725 "கோழை",164,5779 "நேசநாடுகள்",164,5794 "காக்க",164,5818 "தொல்லையின்மை",164,5838 "தேர்வு",164,5852 "வரவேற்பு",164,5890 "வளைவு",164,5902 "இடைவேளை",164,5934 "தப்பான",164,5971 "ஆவி",164,5978 "சாய",164,5990 "வைப்பு",164,6011 "அலறுதல்",164,6035 "அன்பே",164,6036 "பிரிக்க",164,6048 "முட்டாள்",164,6049 "சொல்ல",164,6075 "சோம்பித்திரி",164,6083 "பாத்திரம்",164,6086 "நாசமாக்கு",164,6098 "சரியாக",164,6134 "பட்டறை",164,6136 "புனையப்பட்டுதல்",164,6136 "கைக்கடிகாரம்",164,6178 "கைக் கடிகாரம்",164,6178 "வெளியேற",164,6245 "மகிழ்ச்சி",164,6246 "சேவல்",164,6308 "எண்ணு",164,6309 "கற்பனை",164,6309 "கணக்கிடு",164,6309 "கேளிக்கை",164,6344 "உதாரணமாக",164,6346 "மூல",164,6362 "துன்புறுத்து",164,6384 "தோராயமாக",164,6421 "கட்டு",164,6431 "வெறுமனே",164,6485 "வெறுமனே",164,6485 "சூத்திரதாரி",164,6505 "நறுமணும்",164,6522 "துர்நாற்றம்",164,6523 "கழுத்துக்குட்டை",164,6529 "பரீட்சை",164,6540 "எழுப்பு",164,6557 "கண்விழி",164,6557 "உள்துறை",164,6571 "கவனி",164,6576 "மாநிலங்கள்",164,6578 "தக்க",164,6651 "நகைச்சுவையான",164,6676 "கூட்டு",164,6683 "சாராயம்",164,6715 "வறு",164,6729 "வாழ்த்துக்கூறு",164,6730 "செவிலி",164,6755 "கண்ணீர்",164,6805 "அப்படி",164,6816 "தொடர்ந்து",164,6902 "இடையறாது",164,6902 "ஒருமை",164,6955 "கடைசியில்",164,6958 "ஐக்கியப்பட",164,7069 "பங்களி",164,7070 "அனுப்பு",164,7083 "வழிகாட்டும்",164,7083 "தேர்ந்தெடு",164,7084 "அனுமானம்",164,7089 "மூத்த",164,7143 "பதிப்பு",164,7176 "செல்லவும்",164,7195 "உயர்த்து",164,7230 "ஊக்குவி",164,7230 "மேலும்",164,7231 "தேனி",164,7256 "அச்சம்",164,7257 "துன்பம்",164,7257 "தளிர்",164,7413 "வரிசை",164,7417 "காவுகொடு",164,7525 "பெருக்கு",164,7566 "மேற்கொள்ளல்",164,7570 "உதைக்க",164,7576 "சீராட்டு",164,7588 "அளவு",164,7589 "அருந்தகம்",164,7599 "விண்ணப்பிக்க",164,7619 "பயன்படுத்தி",164,7619 "சேகரிக்க",164,7643 "ஒடுக்கு",164,7662 "தவிர்",164,7662 "அனுமதி",164,7668 "அழு",164,7709 "கோப்பு",164,7804 "கட்டடம்",164,7846 "குடைமிளகாய்",164,7896 "கோமாளி",164,7977 "உண்மையிலே",164,8162 "திடமான",164,8173 "மலிவான",164,8184 "பார்க்கவும்",164,8231 "சாமான்",164,8254 "காட்டுவாசி",164,8269 "விண்மீன்",164,8322 "உள்ளடக்கம்",164,8326 "மகிழ்ச்சி",164,8326 "மடாதிபதி",164,8390 "பெரும்பாலும்",164,8410 "பெரும்பாலும்",164,8410 "அறியாமை",164,8415 "பரிமாற்றம்",164,8454 "உருக்கு",164,8465 "மங்கு",164,8468 "விநியோகம்",164,8469 "பொதுவான",164,8505 "புள்ளி",164,8543 "விண்வெளியூர்தி",164,153723 "நிலை",164,154527 "மெழுகு",164,154737 "பிடி",164,155110 "நம்பத்தகாத",164,155790 "அழகான",164,155790 "வியப்பா",164,155790 "அருமையான",164,155790 "குணப்படுத்த",164,156671 "கொடூரமான",164,156727 "நியமனம்",164,157107 "கையகப்படுத்த",164,157124 "சுமத்து",164,157213 "பெற்றோர்",164,157257 "நிச்சயமான",164,157395 "சதை",164,157963 "ஆசிரியர்",164,158386 "சுட்டி",164,158386 "விதமான",164,159058 "வர்ணனையாளர்",164,159443 "உறை",164,161851 "மலம்",164,332125 "பைத்தியகாரதனம்",164,332125 "குப்பை",164,332177 "கருது",164,332649 "தனிப்பட்ட",164,333730 "தீர்மானிக்க",164,333851 "ஜாக்கிரதையான",164,335242 "வெகுவிரைவாக",164,335437 "அசௌகரியம்",164,335957 "சுறுசுறுப்பான",164,336030 "சந்திப்பதில்லை",164,336790 "அதிர்ஷ்டம்",164,336810 "நிலைமை",164,337267 "இருப்பிடம்",164,337267 "திறந்து",164,338189 "காலத்தில்",164,338592 "வைகறை",164,338616 "அல்லது",164,339067 "மற்றபடி",164,339067 "ஊகித்து",164,339947 "வளர்",164,340030 "இருந்தாலும்",164,340776 "இருப்பினும்",164,340776 "இன்பம்",164,341440 "சார்ந்திருப்பது",164,341672 "ஏற்படும்",164,341850 "வெளிந்ிலங்கள்",164,342558 "உதவும்",164,343208 "உதவியாளர்",164,343223 "மீண்டும்",164,344391 "பூர்த்தி",164,345396 "திறன்மிகு",164,345510 "தவறற்ற",164,345890 "பாலினம்",164,346514 "பரு",164,347037 "முதுகெலும்பு",164,348411 "பழக்கமுள்ள",164,348581 "உதாரணமாக",164,349551 "வழக்கறிஞர்",164,350379 "வழக்குரைஞர்",164,350379 "தீர்க்க",164,353767 "தோற்றம்",164,353835 "இயக்கம்",164,354022 "கோட்டை",164,355034 "கணக்கிடு",164,355136 "கலைக்கழகம்",164,355808 "வழக்கப்படுத்து",164,356012 "துண்டு",164,356569 "தற்கொலை",164,359371 "கூடுதல்",164,359449 "கட்டணம்",164,359502 "உடனே",164,359528 "தாகம்",164,359542 "அத்திப்பழம்",164,359558 "தாகமெடுக்கிறது",164,359725 "ஞானஸ்நானம்",164,360210 "பாதிபியார்",164,360303 "அம்மா",164,360828 "பணவீக்கம்",164,361080 "பணச்சுருக்கம்",164,361132 "சட்டம்",164,362497 "பறிமுதல்",164,362509 "வேலைக்கு",164,362921 "உயர்வான",164,363291 "தோற்கடி",164,363386 "உணவு",164,363842 "நிரலர்",164,364108 "பெருந்திட்டம்",164,364114 "பகீரங்கமாக",164,364118 "ஏற்படுத்தும்",164,364159 "வெளிவாங்கல்",164,364426 "வேறுபாடு",164,364594 "செயல்திறன்",164,364780 "கச்சேரி",164,364780 "ஓத்துக்கொள்ளாமை",164,364926 "உணர்திறன்",164,364940 "நீதிபதி",164,365034 "வெறுப்பு",164,365344 "சீழ்க்கட்டு",164,365580 "இல்லாத",164,365658 "விண்கல்",164,366079 "விண்கற்கள்",164,366201 "பேரிகை",164,366299 "பதிவகம்",164,366376 "விளிம்பு",164,366425 "விளிம்பு",164,366432 "இயற்கை",164,366495 "பொதி",164,366646 "உயரும்",164,366679 "பரங்கி",164,366683 "நாட்குறிப்பு",164,366733 "கடவுள்",164,367026 "பரவளையம்",164,367111 "பிரிவு",164,367345 "புகழ்",164,367378 "அபரிமிதம்",164,367681 "உடந்தை",164,367853 "தன்னலமற்ற",164,367973 "கணக்கு",164,368213 "பெருக்கல்",164,368260 "கழித்தல்",164,368286 "சராசரி",164,368429 "சதவீதம்",164,368698 "கையுறை",164,369021 "வாழை",164,369665 "எல்லை",164,369984 "கத்தி",164,370359 "சுவாசம்",164,370371 "தரம்",164,370433 "முடியும்",164,371323 "தோட்டக்காரர்",164,371567 "சந்நியாசி",164,371794 "மீண்டும்",164,371819 "ஒற்றை",164,371826 "மணமாகாத",164,371833 "மிட்டாய்",164,371969 "சிகிச்சை",164,371973 "வளைவு",164,372193 "நரகத்தில்",164,372550 "தகுதி",164,373487 "மனப்பாங்கு",164,373514 "அச்சுப்பொறி",164,373579 "அடிக்கடி",164,373662 "தானியங்கி",164,373667 "இருமல்",164,373675 "போலான",164,373681 "நகலெடுக்க",164,373692 "இரட்டையான",164,373746 "நடைமுறையியல்",164,373972 "ஸ்கொட்லாந்து",164,374042 "மஞ்சள்",164,374106 "வழங்கும்",164,374367 "தருதல்",164,374367 "கிளி",164,374495 "அகற்றல்",164,374556 "பங்கு",164,374589 "மொழியியல்",164,375148 "இலக்கணம்",164,375172 "இடைச்சொல்",164,375534 "ஒலியன்",164,375783 "கள்ளக்கடத்தல்",164,375981 "பதில்",164,376013 "பித்தளை",164,376094 "செழிப்பான",164,376118 "சுடர்",164,376152 "செயற்குழு",164,376293 "திரவம்",164,376310 "ரத்து",164,376762 "எலும்புக்கூடு",164,377112 "தொங்கு",164,377283 "சுருக்கு",164,377314 "கோவேறுகழுதை",164,377499 "பிரதான",164,377574 "கற்பற்ற",164,377935 "மாலுமி",164,378897 "குளித்தல்",164,379369 "சபை",164,380381 "புத்திமதி",164,380388 "வருடாந்திர",164,380563 "நூற்றாண்டு",164,380617 "விற்பனை",164,381004 "பித்தன்",164,381567 "தலைவர்",164,381596 "சுக்கிரன்",164,382618 "குரு",164,382626 "சனி",164,382630 "ராகு",164,382634 "கேது",164,382638 "சுருக்கமான",164,383165 "கோணம்",164,383175 "தேவதூதன்",164,384012 "பத்தி",164,384115 "தலையங்கம்",164,384122 "நங்கூரம்",164,384165 "பூசல்",164,384339 "உணர்ச்சி",164,384493 "தந்தை",164,384926 "அப்பா",164,384926 "அதிர்ஷ்டவசமாக",164,384964 "வகுப்பறை",164,385089 "அலுப்பு",164,385276 "சட்டகம்",164,385321 "மருத்துவச்சி",164,385578 "தொழிற்சாலை",164,385818 "வளைவு",164,386307 "பகுதி",164,386311 "புத்தக்குறி",164,386600 "அறிவியல்",164,387148 "மறுத்தல்",164,387223 "இறப்பு",164,387598 "அளவுகோல்",164,388254 "ஐங்கோண",164,388282 "காக்கை",164,388727 "முந்து",164,388927 "ஈர்ப்பு",164,389081 "நாரிழைத்துணி",164,389134 "வளாகம்",164,389174 "எண்கோணம்",164,389365 "ஐங்கோணி",164,389729 "நாற்கரம்",164,389793 "பருந்து",164,389831 "ஆறுதல்",164,390303 "சாய்சதுரம்",164,390688 "கடவுச்சொல்",164,390769 "மேம்படுத்தும்",164,391906 "பேக்கு",164,391951 "ஆபரணம்",164,391971 "போக்கு",164,392007 "ஜாதிக்காய்",164,392484 "சிங்களவன்",164,393027 "வரையறை",164,393493 "எலுமிச்சை",164,393592 "திராட்சை",164,393668 "கும்பல்",164,394087 "தட்டான்",164,395209 "பொருளியலாளர்",164,395371 "மாங்கனி",164,395775 "லைச்சி",164,395866 "தழுவுதல்",164,395892 "அணைத்து",164,395892 "வன்பொருள்",164,396033 "கீவிப்பறவை",164,396656 "கீவிப்பழம்",164,396656 "அளவு",164,397057 "நெல்லிக்காய்",164,397181 "நத்தார்",164,397467 "ஒருவேளை",164,397559 "அநேகமாய்",164,397559 "பொறாமைமிக்க",164,397595 "பொறாமைப்படுகிற",164,397595 "தானியங்கள்",164,397763 "கறபனை",164,397800 "உலாவி",164,397823 "பேரார்வம்",164,397837 "கொள்ளையடி",164,397837 "கதிர்வீச்சியல்",164,397916 "வாற்கோதுமை",164,398106 "பேரரளி",164,398166 "வலைப்பதிவு",164,398312 "தடை",164,398827 "சேலாப்பழம்",164,398842 "எருமை",164,398978 "கட்டுரை",164,399106 "குறிக்க",164,399546 "ஆணி",164,399759 "மூழ்கடிக்கிறது",164,400104 "சுழற்காற்று",164,400506 "வற்புறுத்து",164,400672 "ஜவலிக்கிற",164,400694 "இசைக்கலைஞர்",164,401479 "காட்டேரி",164,401906 "துளையிடு",164,401942 "பங்கு",164,401950 "நள்ளிரவு",164,402939 "சேமக்கலம்",164,403096 "வாணவேடிக்கை",164,403529 "உயிரெழுத்து",164,403769 "மெய்யெழுத்து",164,403779 "சட்டம்",164,404080 "கொல்லுகிற",164,404168 "தேன்",164,404630 "யூத",164,404899 "யூதர்",164,404904 "மொழிபெயர்",164,405405 "மாற்ற",164,405532 "எடு",164,405566 "ஊக்குவிக்க",164,405650 "பேராசிரியர்",164,405769 "துரிதப்படுத்து",164,405846 "புகைப்படக்கருவி",164,405874 "கொண்டாட்டம்",164,406120 "பாகுநிலையிலுள்ள",164,406199 "வண்டி",164,406703 "விளக்கு",164,406777 "விளக்குகளுக்கு",164,406777 "தாளம்மை",164,407785 "நோக்கங்களிலும்",164,408463 "அராஜகவாதி",164,408604 "அரக்கு",164,408626 "ஈட்டி",164,408915 "பலியாகு",164,409058 "எண்ணுக்குரிய",164,409772 "அனுபந்தம்",164,409832 "ஆவி",164,411075 "கவலை",164,411203 "அணை",164,411203 "சௌகரியமின்மை",164,411203 "திருப்பித்திருப்பி",164,411485 "மணமாகாதவர்",164,411811 "பூனைக்குட்டி",164,412693 "ஆய்விதல்தாளிகை",164,413594 "பத்திரிகை",164,413594 "அத்துமீறல்",164,413697 "எதிரி",164,413888 "சரி",164,414634 "பிணை",164,414682 "நீடித்த",164,414785 "சொற்பொருளியல்",164,414911 "தொகுதி",164,415092 "குறும்பு",164,415528 "நிலைவட்டு",164,415548 "இயக்கவும்",164,415806 "ஒலியியல",164,415848 "வஞ்சனை",164,416521 "வைரம்",164,416537 "இன்னிசை",164,417054 "சுருதி",164,417054 "குதிகால்",164,417477 "குஷிப்படுத்து",164,418673 "தேர்தல்",164,418784 "சேவை",164,419175 "சேமிக்க",164,419288 "சிகரட்",164,419443 "உரையாடல்",164,419546 "வீடற்ற",164,419581 "தேங்காய்",164,419639 "தர்க்கம்",164,419725 "நிதி",164,419801 "முட்டாள்",164,419869 "சுருட்டு",164,420273 "அணிய",164,420726 "சுவை",164,420792 "அம்பு",164,420887 "கத்தரிக்காய்",164,420897 "கத்தரிக்காய்",164,420897 "கத்தரிக்காய்",164,420897 "கற்றை",164,421039 "அலை",164,421112 "கன்னிமாடம்",164,421586 "மேலே",164,421998 "முழங்கை",164,422180 "குழப்பு",164,422576 "குற்றவாளி",164,422708 "பெண்மைக்குரிய",164,423228 "ஆணுக்குரிய",164,423245 "தக்காளி",164,423688 "இரு",164,423795 "இருக்கும்",164,423795 "இரட்டையான",164,424673 "மும்மை",164,424713 "பன்மை",164,424737 "தைரியம்",164,424986 "வறுக்கவும்",164,425934 "உருவாக்கு",164,426003 "கண்காணிக்க",164,427724 "விலகச்செய்",164,427744 "நடத்துநர்",164,427771 "கீற்றோன்",164,427852 "அடக்கமாக",164,428057 "செவிடான",164,428203 "கருங்கல்",164,428528 "சிறந்த",164,429036 "அபாரம்",164,429036 "சமஸ்கிருதம்",164,429470 "வைத்து",164,429615 "இடுகின்றன",164,429615 "தோரணை",164,429615 "நிதி",164,429740 "பயணப்படகு",164,429844 "பொருந்தச்செய்",164,430085 "சரி",164,430085 "வழக்கு",164,430085 "பற்று",164,430105 "புதுப்பி",164,430161 "ஏமாற்று",164,430227 "தவிர்க்க",164,430227 "மேற்கோள்",164,430235 "நோக்கம்",164,430264 "கவலை",164,430287 "உருகுகிற",164,430361 "புதைத்தல்",164,430650 "சமகால",164,430671 "தொகுப்பு",164,430742 "சிலைகள்",164,430779 "கூடுதல்",164,430819 "கூடுதல்",164,430819 "சுருக்கம்",164,430881 "வழக்கறிஞர்",164,431016 "உபதேசி",164,431016 "இணைப்பு",164,431162 "முகவர்",164,431299 "அனுமதி",164,431335 "நாம்",164,431335 "தசை",164,431414 "மத்தியஸ்தம்",164,431503 "தீர்ப்பு",164,431636 "கெளரவிக்க",164,431636 "மரியாதை",164,431636 "இரட்டையர்",164,431713 "புராதன",164,431824 "ஒப்பு",164,431894 "உறுதி",164,431894 "நம்பிக்கை",164,431921 "ஊகம்",164,431921 "நம்பிக்கை",164,431924 "சுயநலம்",164,431924 "சிக்கலான",164,431939 "பளுவான",164,431939 "மாடு",164,431953 "காளை",164,432142 "தூதர்",164,432512 "துஷ்பிரயோகம்",164,432651 "துல்லியம்",164,432680 "ஏலம்",164,432802 "எல்லை",164,432931 "தாயத்து",164,433020 "தாயத்து",164,433020 "பொன்",164,433116 "அசைவூட்டம்",164,433137 "முன்காட்சி",164,433158 "விண்ணப்பம்",164,433170 "மோசடி",164,433309 "தாழ்",164,433601 "பார்வையாளர்கள்",164,433609 "விலாங்குமீன்",164,433736 "உரு",164,433784 "வடிவமைப்பு",164,433784 "மாதிரி",164,433784 "பிரதிநிதி",164,433830 "போதுமான",164,434074 "சேர்க்கை",164,434103 "தூறல்",164,434291 "பூண்டு",164,434345 "பயங்கரமாக",164,434385 "பசிவெறியுடன்",164,434385 "கேட்டுக்கொள்",164,434628 "வாய்ப்பளித்தல்",164,434694 "தொகுப்பு",164,434836 "வெளிப்படையான",164,435078 "தெளிவான",164,435078 "தெளிவான",164,435078 "தோராயம்",164,435216 "பகர்ச்சேற்றம்",164,435282 "பொருந்தவில்லை",164,435357 "சமாளித்தல்",164,435357 "நினைவகம்",164,435393 "ஒத்தியங்கா",164,435440 "சொத்து",164,435478 "சொத்து",164,435478 "எதிர்பார்த்தல்",164,435764 "வெளிநாட்டில்",164,435859 "பனிப்பொழிவு",164,435930 "சொத்துகள்",164,436071 "அனுபவம்",164,436097 "ஆனந்தம்",164,436247 "செய்ற்பாடு",164,436253 "நன்மை",164,436263 "கைக்குட்டை",164,436343 "யாராவது",164,436578 "கடுமையான",164,436590 "அணுக",164,436863 "பாதை",164,436863 "கட்டு",164,437008 "இறுக்கு",164,437008 "கணக்கர்",164,437099 "கட்டுப்பாடு",164,437099 "ஒப்புதல்",164,437229 "செயல்",164,437235 "கொள்ளை",164,437280 "மாதிரி",164,437288 "ஏற்பாடு",164,437307 "வெளிப்படையாக",164,437334 "வெளிப்பார்வையில்",164,437334 "உதவி",164,437368 "ஆக்கிரமிப்பு",164,437530 "அடிமைத்தனம்",164,437821 "சண்டையிடு",164,437905 "கலக்கு",164,438028 "வெளிப்பாடு",164,438055 "நாள்காட்டி",164,438072 "பிணைக்க",164,438234 "தற்கொலை",164,438360 "வேட்பாளர்",164,438441 "பிரச்சாரம்",164,438481 "சிறப்பியல்பு",164,438514 "பணம்",164,438576 "வாடிக்கையாளர்",164,438767 "கேலி",164,438803 "தலைவர்",164,438838 "பாத்திரம்",164,439341 "ஒப்பு",164,439423 "இடமாற்றம்",164,439672 "முறை",164,439693 "உள்ளடக்கியது",164,439744 "பாராட்டுகிறோம்",164,439771 "வெறு",164,439906 "விளக்கப்படம்",164,439990 "ஆர்ப்பாட்டம்",164,440053 "ஜனநாயக",164,440157 "கண்டுபிடிப்பு",164,440198 "பிரதிநிதி",164,440341 "ஊதல்",164,440355 "பாதகம்",164,441276 "ஆபரணம்",164,441479 "பொக்கிஷம்",164,441491 "மாணிக்கம்",164,441499 "இரத்தினக்கல்",164,441499 "தேவையான",164,441514 "அத்தியாவசிய",164,441514 "கட்டாயம்",164,441514 "முக்கியமான",164,441514 "உணர்வுள்ள",164,441575 "விழிப்புடன்",164,441578 "நிலப்பரப்பு",164,441661 "வேறுபட்ட",164,441725 "நிரூபணம்",164,441736 "நிரூபிக்க",164,441760 "தள்ளுபடி",164,441795 "பெயரெச்சம்",164,441863 "நசுக்க",164,441888 "வடிவமைப்பு",164,442073 "செயல்படுத்த",164,442117 "எழுத்ததிகாரம்",164,442168 "தினசரி",164,442299 "அடைவு",164,442537 "கோப்புறை",164,442540 "கூற்று",164,442577 "விவரிக்க",164,442695 "தரவு",164,442730 "வரையறை",164,442761 "முன்னிருப்பு",164,442785 "பற்றாக்குறை",164,442808 "சேருமிடம்",164,442849 "மனம்",164,443585 "உபசரணை",164,443628 "தீர்மானம்",164,443676 "குற்றச்சாட்டு",164,443763 "பொறுத்தல்",164,443832 "உரிமையாளர்",164,443850 "முனையம்",164,443933 "வணிக",164,443967 "எதிரி",164,444107 "வளர்ச்சி",164,444179 "கழி",164,444308 "கழி",164,444308 "குறைய",164,444308 "அறிவிக்கும்",164,444338 "ஒலிப்பெருக்கி",164,444351 "போட்டிகள்",164,444568 "வார்ப்புரு",164,444606 "செயல்வீதம்",164,444669 "பொருளாதாரர்",164,444890 "காரியதரிசி",164,445028 "கால",164,445190 "தொழில்நுட்ப",164,445342 "திரிபு",164,445519 "பயங்கரவாதம்",164,445558 "தானம்",164,445727 "உண்மை",164,445976 "நிறைவேற்று",164,445984 "அமுல்படுத்த",164,445984 "வினைத்திரன்",164,446008 "நிறுவனம்",164,446040 "காட்ட",164,446072 "வெளிப்படுத்த",164,446099 "குறிப்பிடுகின்றன",164,446099 "வாயாடி",164,446206 "பூக்காரர்",164,447036 "அணை",164,447357 "தனிப்படுத்திக்காட்டு",164,447365 "செயலிழப்பு",164,447392 "தலையணை",164,447708 "வீச்சு",164,447904 "தலைமுறை",164,447916 "ஆவலுள்ள",164,448081 "சுமத்த",164,448286 "வளர்கிற",164,448333 "காரணமாக",164,448373 "அமிழ்த்து",164,448387 "ஒருங்கிணைப்பு",164,448540 "கவிஞன்",164,448577 "தரகர்",164,448763 "இடைத்தரகர்",164,448763 "விண்ணப்பம்",164,448797 "நெம்புகோல்",164,448835 "குழு",164,448852 "பூப்பந்தாட்டம்",164,449022 "ஆவியிலான",164,449259 "நியமி",164,449353 "வாக்குறுதி",164,449372 "பண்ணை",164,450524 "சுமப்பவன்",164,450554 "தாற்காலிகமான",164,450563 "இடைக்கால",164,450563 "இயக்கம்",164,450716 "ரோஜா",164,450895 "நொடிப்பொழுதில்",164,451020 "குறையில்லாதவர்",164,451424 "பாரம்பரியம்",164,451503 "நடவடிக்கை",164,451545 "கோட்பாட்டு",164,451652 "சிகிச்சை",164,452647 "குறிபார்",164,452797 "நேரடி",164,452797 "தகுதி",164,452854 "வேடர்",164,453168 "பெரியம்மை",164,453618 "சித்திரக்குள்ளன்",164,453782 "அஞ்சல்",164,454253 "திரட்டு",164,454455 "சேவை",164,454830 "முயற்சி",164,454855 "பக்கசார்பு",164,455080 "தப்பெண்ணம்",164,455080 "வருமானம்",164,455630 "வசப்படுத்து",164,455679 "குறிப்பு",164,455693 "சாத்தியமான",164,455703 "பூர்த்தி",164,455762 "சவால்",164,455766 "போட்டி",164,455766 "போட்டியிட",164,455766 "இருமொழி",164,455991 "ஆக்கபூர்வமாயிருத்தல்",164,456061 "கூறுகின்றனர்",164,456195 "கவசம்",164,456348 "நுண்ணோக்கி",164,456420 "தொலைநோக்கி",164,456461 "முன்னுரிமை",164,456845 "பொதுவான",164,457199 "பட்டதாரி",164,457276 "படிப்படியாக",164,457294 "கூடம்",164,457343 "கணவாய்",164,458038 "கடற்படை",164,458647 "தர்பூசணி",164,458943 "மாறிலி",164,460026 "ஒருபடித்தான",164,460055 "துன்புறுத்தல்",164,460084 "தூண்டில்",164,461013 "கைதி",164,461201 "பயணம்",164,461234 "பிராயணம்",164,461234 "மதிப்பிடு",164,463607 "கடல்நாகம்",164,463788 "பொறி",164,464297 "கையேடு",164,464310 "கடற்கன்னி",164,464503 "மொட்டு",164,465010 "கஞ்சா",164,465010 "நுழைவு",164,465160 "ஐயா",164,465294 "மாறாக",164,465341 "ஒப்புகொள்",164,465386 "புரவலன்",164,465513 "தடுப்பு",164,465636 "திருவாட்டி",164,466112 "பிணைய",164,466437 "கோதுமை",164,466721 "பிரதான",164,467005 "முக்கிய",164,467005 "இழிந்த",164,467490 "வெறுப்பூட்டுகிற",164,467490 "மேலாளர்",164,467783 "இறுக்கமான",164,467809 "பெரிய",164,468130 "இணைப்பு",164,468335 "சம்மந்தம்",164,468335 "பங்கு",164,468463 "ரசீது",164,468867 "கவுண்டர்",164,469307 "பராமரிக்க",164,469369 "அசலான",164,469539 "விற்பனை",164,469735 "காந்த",164,470144 "மருத்துவ",164,470175 "கூட்டம்",164,470200 "உறுப்புரிமை",164,470517 "மண்ணிரல்",164,470569 "பெண்ணியம்",164,470610 "பட்டியல்",164,470664 "அளவு",164,470738 "ஏற்ற",164,470790 "மதிப்பு",164,470790 "மதிப்பு",164,470790 "செய்தி",164,470814 "தொடர்பு",164,470814 "பெரிய",164,470839 "முக்கியத்துவம்",164,470877 "முக்கியம்",164,470877 "தேர்ந்தெடு",164,470975 "அடங்கும்",164,471012 "பின்பற்றவும்",164,471020 "அகற்று",164,471047 "நீக்கு",164,471047 "துவக்கவும்",164,471070 "முன்னாள்",164,471094 "முந்தைய",164,471102 "பிந்தைய",164,471122 "ஊடகம்",164,471848 "மாற்றுவதற்கு",164,472066 "நிறுவனம்",164,472573 "உருப்படி",164,472803 "சொல்லழுத்தம்",164,473235 "தகுதியுள்ள",164,473267 "வெளிப்பாடு",164,473376 "வெளியான",164,473479 "கிழக்கத்திய",164,473525 "சமநிலை",164,473754 "தனிப்பட்ட",164,473898 "செலவு",164,473928 "கருக்கலைப்பு",164,474087 "கருத்தரி",164,474203 "சமாதானப்படுத்த",164,474253 "மதிப்பிடுவதற்கு",164,474266 "வேதக்கரர்",164,474343 "குடியேற",164,474485 "நின்றுபோதல்",164,474485 "உயரடுக்கு",164,474837 "பங்கு",164,474870 "உணர",164,474999 "பின்னர்",164,475341 "மின்னழுத்தம்",164,475458 "சமாளி",164,475563 "பார்வையாளர்",164,475663 "தொடர்",164,475754 "வரிசைமுறை",164,475754 "வகை",164,475796 "தளர்த்து",164,475832 "கட்டற்ற",164,475832 "அடையாளம்",164,475884 "இசைக்குழு",164,476082 "ஊஞ்சல்",164,476099 "விடுவித்தல்",164,476248 "விடுவி",164,476248 "ஒன்றுசேர்த்தல்",164,476325 "வளர்ச்சி",164,476357 "பாட்டு",164,476597 "அழித்துவிடு",164,476968 "சிகரம்",164,477014 "ஊழியர்",164,477152 "உறை",164,477201 "ஆசிரியர்",164,477253 "அவசர",164,477270 "உணர்வுபெருக்கோடு",164,477402 "சமன்பாடு",164,477547 "வெப்பவலய",164,478016 "தூதரகம்",164,478064 "கைவிடு",164,478269 "நீட்டிப்பு",164,478300 "நீட்டிக்க",164,478387 "பிச்சை",164,478449 "ஏங்கு",164,478449 "உறை",164,478515 "சமையல்வகை",164,478613 "பொறியாளர்",164,478809 "பயனுள்ள",164,478854 "சமையல்",164,479078 "மிகுதியான",164,479129 "துரு",164,479311 "செயற்கையான",164,479319 "சமீபம்",164,479536 "சொந்த",164,479555 "உள்நாட்டு",164,479555 "பேரம்",164,479559 "வெட்டு",164,479932 "பொத்தல்",164,480389 "வெளிக்காட்டு",164,480525 "தாடியுள்ள",164,480560 "தருக்க",164,480580 "தாராளவாத",164,480620 "உண்மையில்",164,480630 "இலாபமளிக்கின்ற",164,480641 "விதிவிலக்கு",164,480661 "அசாதாரண",164,480763 "போன்மம்",164,480798 "பணிதாள்",164,480899 "காயம்",164,480931 "சுறாமீன்",164,481253 "செல்வாக்கு",164,481381 "விதந்தேற்றம்",164,481634 "பின்பற்று",164,482063 "அடிப்படை",164,482077 "இடமான",164,482077 "திருவிழா",164,482127 "கிளைகள்",164,482391 "ஓய்வு",164,482507 "சமூகமளி",164,482638 "அரசியல்",164,482725 "அறிகுறி",164,482794 "சுதந்திரம்",164,482803 "பங்கு",164,482966 "மடிக்க",164,483089 "சூதாட்டம்",164,483110 "உக்கதொகை",164,483294 "எதிர்க்கட்சி",164,483753 "உண்மையில்",164,484350 "இரசீது",164,484658 "ரீங்காரம்",164,484790 "கருவிழி",164,484856 "தாழ்பாள்",164,484869 "அறிவு",164,484884 "நன்றி",164,485242 "பற்றாக்குறையான",164,485501 "ஒழுங்கற்ற",164,485600