As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

User:Stars Soft/addsynt0004.csv

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search

"அர்ப்பணி",164,485794 "வழிகாட்டுதல்",164,485823 "குருட்டுத்தன்மை",164,485830 "சொந்தம்",164,485948 "உதைப்பு",164,486193 "வற்புறுத்து",164,486204 "கொண்டாடு",164,486267 "மெழுகுதல்",164,486377 "வீராங்கனை",164,486469 "படிநிலை",164,486663 "நேர்மையான",164,486712 "தீங்கு",164,486752 "இரகசிய",164,486825 "நிமிர்ந்த",164,486979 "செங்குத்தான",164,486979 "நுழைவி",164,487029 "அரசியல்",164,487309 "துறை",164,487391 "கணு",164,487452 "கண்டிப்பான",164,487556 "தாய்பலகை",164,487812 "அதிகாரி",164,488138 "புறநிலை",164,488154 "ராஜிநாமா",164,488189 "செயலி",164,488342 "பாதுகாப்பு",164,488424 "வாய்வழி",164,488684 "வெளிப்புறம்",164,488711 "தலைநாட்டுக்குரிய",164,488836 "கர்ப்பமாக",164,489482 "அடிமைத்தனம்",164,489660 "வழுக்கை",164,490061 "கணேடியர்",164,491116 "பிசியின்மை",164,491529 "காசாளர்",164,491877 "ஈடுகொடு",164,491892 "பரையேற்றம்",164,492055 "மூலக்கூறு",164,492389 "காசநோய்",164,492868 "இயற்று",164,492923 "ஒழுக்கம்செய்",164,492953 "கையெழுத்திட",164,493054 "எழுத்துப்பதி",164,493227 "செதுக்கு",164,493227 "நாடா",164,493259 "காலிபண்ணு",164,493386 "விட்டுகொடு",164,493386 "சுட்டிக்காட்டு",164,493424 "ஓய்வு",164,493464 "உள்ளடக்கு",164,493647 "உள்ளடக்கியிரு",164,493647 "தொடர்புடையது",164,493798 "பாணி",164,494229 "வெற்றி",164,494368 "பட்டியல்",164,494386 "எண்ணற்ற",164,495137 "ஊட்டச்சத்து",164,495247 "திருத்த",164,495263 "சுத்தஞ்செய்",164,495263 "இரத்தமற்ற",164,496177 "கடுமையான",164,496678 "மின்னணு",164,497167 "உலாவுதல்",164,497260 "மின்தடை",164,497305 "வெளித்தள்ளு",164,497329 "பிடுங்கிக்கொள்",164,497825 "அவநம்பிக்கை",164,499025 "கௌரவம்",164,499033 "வெளிராதவப்பூ",164,499605 "விவாகரத்து",164,499844 "நகர்ப்புற",164,500040 "பாரம்பரியம்",164,500301 "ரசீது",164,500535 "இலாபகரமான",164,500625 "சாதகமான",164,500625 "அடித்தளம்",164,500695 "முன்னோக்கி",164,500804 "தலைமையகம்",164,500850 "கவர்னர்",164,501021 "முயல்",164,501465 "கிரகணம்",164,501600 "விமோசனம்",164,502116 "மீட்சி",164,502116 "தளத்தகை",164,502194 "விடுதலை",164,502409 "தசைநார்",164,502587 "மறைந்திருக்கிற",164,502646 "உத்வேகம்",164,502851 "சிற்றெழுத்து",164,502855 "தேவதை",164,502976 "பிரமை",164,503189 "சோர்வு",164,503432 "தத்தூவபடியான",164,503594 "பட்டம்",164,503873 "ஓபியம்",164,504320 "பழத்தோட்டம்",164,504423 "இராசி",164,504527 "வளைந்த",164,504617 "ஒன்றுருமம்",164,504638 "ஒருமைப்படுத்துதல்",164,504778 "சிறுநீர்",164,504787 "பாத்திரம்",164,504887 "தவளைக்குஞ்சு",164,505289 "நம்பிக்கைக்குரியவரா",164,505340 "இடத்தியல்",164,505496 "பக்க",164,505693 "தோற்றம்",164,505693 "மோகம்",164,505890 "கன்னித்திரை",164,505967 "சாட்சி",164,506244 "துணிமணிகள்",164,506281 "நிறைவடையாத",164,506372 "மாற",164,506398 "அடையாளம்",164,506523 "அடைகாப்புக்குருவி",164,506593 "துரதிர்ஷ்டவசமான",164,507917 "ஏராளமாக",164,507964 "நாஸ்திகன்",164,508009 "சணல்",164,508200 "என்ன",164,508438 "கடமைப்பட்டுள்ள",164,508725 "ஒளிர்வு",164,508868 "கொலைகாரன்",164,509014 "கொலைகாரன்",164,509014 "அணி",164,509228 "எண்ணெழுத்து",164,509368 "மாற்றல்",164,509393 "சுத்தமான",164,509493 "கருத்துக்களம்",164,509704 "இடி",164,509787 "உபயோகிக்கக்கூடிய",164,510057 "முகத்திரை",164,510127 "பாதிக்கும்",164,510227 "நண்டு",164,510370 "உருவாக்க",164,510379 "பல்லுருவாக்கம்",164,510491 "அலைச்சல்",164,510595 "மாறுபாடு",164,510661 "வெளிப்படுத்த்",164,510901 "எதிர்மறை",164,511230 "விரிவுரையாளர்",164,512027 "நன்று",164,512035 "கண்டிப்பான",164,512423 "ஒலீவ்",164,512617 "வேறுபடும்",164,513035 "மாறி",164,513072 "கோரைப்பாய்",164,513087 "நான்மடங்கு",164,513173 "ஈடுபடுதல்",164,514016 "தப்படி",164,514209 "சாய்",164,514747 "சீம்பால்",164,515027 "வரையறை",164,515094 "விசை",164,515161 "உரை",164,515503 "திருடன்",164,515549 "பயிற்றுனர்",164,515609 "எண்ணம்",164,516310 "கலகம்",164,516425 "நாய்க்கூண்டு",164,516437 "கராத்தே",164,516466 "லஞ்சம்",164,517028 "மரவட்டை",164,517032 "ஊழல்",164,517065 "மீசை",164,517265 "உருவாக்கு",164,517445 "பரவசம்",164,517866 "முன்னெச்சரிக்கை",164,518187 "மிகப்பெரிய",164,518521 "பிரம்மாண்டமான",164,518521 "எருது",164,518768 "எருது",164,518788 "விசாரணை",164,518831 "பேராசை",164,518903 "வக்கிர",164,519332 "இதழ்",164,519348 "எதிர்பாராத",164,519413 "ஆவியாக்கு",164,519515 "தள்ளிப்போடு",164,519752 "ஒத்திப்போடு",164,519752 "பிரகடனம்",164,520055 "முயற்சி",164,520089 "பிரயத்தனம்",164,520089 "வேறாக",164,520618 "சமமான",164,521262 "தொழில்",164,522195 "தோற்கடி",164,522388 "போராட்டம்",164,522405 "நீக்கு",164,522752 "புருவம்",164,523726 "எரியக்கூடிய",164,523957 "அணைத்தும்",164,524173 "உள்ளூர்",164,524966 "வெந்நீர்ஊற்று",164,525230 "ஆவி",164,525317 "மண்வெட்டி",164,525509 "நிகழ்நேரம்",164,525943 "சேணம்",164,526272 "சாய்வாக",164,526672 "வயிற்றுப்போக்கு",164,527082 "வயிற்றோட்டம்",164,527082 "பணி",164,527605 "தரகு",164,527605 "வெல்லப்பாகு",164,527738 "தாய்மை",164,527793 "நீக்கிவிடுதல்",164,529615 "அத்தியாயம்",164,529843 "சிக்கல்",164,530113 "அணுகுகோடு",164,530117 "வரைபடம்",164,530181 "வெறுமையாக்கு",164,530300 "செலவழி",164,530300 "பெருக்கு",164,530519 "அரக்கன்",164,531029 "கருப்பை",164,531314 "போலியான",164,531505 "குறை",164,531532 "நெருப்புக்கோழி",164,531568 "கழுகு",164,531741 "கல்வி",164,532193 "கல்விகற்ற",164,532193 "மதிப்புமிக்க",164,532587 "சாத்தியம்",164,532681 "கப்பற்படை",164,532899 "கடற்குதிரை",164,533376 "வலை",164,533478 "பங்கு",164,533863 "வாத்து",164,534216 "தன்னாள்வியல்",164,534696 "உணர்ச்சி",164,534748 "முயல்",164,535092 "குள்ளநரி",164,535138 "ஒட்டுக்குறி",164,535379 "சார்ந்திருப்பது",164,535927 "ஆட்சி",164,536022 "உண்மையாக",164,536216 "கம்பியில்லா",164,536250 "கைவிடு",164,536315 "வசதி",164,536808 "பாரம்பரியப்பண்பு",164,537084 "நிறுவ",164,537503 "தேர்தெடு",164,537544 "விரும்பினால்",164,537544 "தியானம்",164,537647 "வளாகம்",164,537882 "சிறிதளவு",164,538108 "கைப்பிடி",164,538133 "சாதம்",164,538459 "வழிபாடு",164,538824 "மிரட்டல்",164,539320 "மரியாதை",164,539713 "சூதாட்டம்",164,540213 "குளவி",164,541072 "கறுப்புப்பறவை",164,541807 "நிறுத்து",164,542997 "சின்னம்மை",164,543324 "மீக்கடத்தி",164,543814 "சுற்றித்திரி",164,544354 "இரக்கமான",164,544508 "முதன்மை",164,544595 "முகடு",164,544888 "திரும்ப",164,545011 "வாக்காளர்",164,545066 "நிறமி",164,547286 "தொங்க",164,551703 "வெறும்",164,569297 "செயல்படவில்லை",164,570744 "பண்ணையாளர்",164,571768 "சகதி",164,571834 "மந்தை",164,572395 "முடமான",164,572441 "வரம்",164,577108 "செய்த",164,578502 "நாரத்தை",164,594016 "உறவினர்",164,594387 "சுருள்",164,600071 "அடுக்குமாடி",164,614297 "தடுத்தல்",164,615193 "கைமுட்டி",164,615259 "காப்பாற்று",164,615573 "ஆரம்",164,615626 "உறிஞ்சி",164,616539 "திருத்திஅமை",164,616723 "கண்டுபிடி",164,620277 "ஊற்று",164,621011 "கிராமிய",164,622773 "தோண்டி",164,622801 "பாதுகாப்பு",164,623632 "நிபுணர்",164,623662 "ஊமை",164,623922 "லெட்டர்",164,624227 "மோதல்",164,624836 "முரட்டுத்துணி",164,625688 "ஈர்ப்பதற்காக",164,626213 "குவிமாடம்",164,626281 "சுழற்று",164,626942 "ஏழையாகு",164,628457 "திருப்பு",164,628473 "கொசு",164,630453 "தூண்டி",164,630832 "தூண்டிவிடு",164,630832 "திருட்டு",164,631463 "திருட்டு",164,631463 "தட்டுதல்",164,633535 "அநாகரிகமான",164,634333 "உடற்பயிற்சி",164,634936 "உயிர்வளியற்ற",164,634955 "சக்தி",164,636473 "தேள்",164,636601 "அழி",164,637001 "முடிவு",164,637861 "நேரிடக்கூடிய",164,637893 "வாய்ப்பு",164,637896 "பயிரிடு",164,638225 "துணை",164,638652 "பெரிதாக்கு",164,638681 "நத்தை",164,638694 "விரிவாக்க",164,638706 "வம்சம்",164,638783 "ஒத்துழை",164,638817 "பச்சோந்தி",164,640095 "மலர்களினாலான",164,640616 "மலைப்பாம்பு",164,642111 "ஒப்படை",164,646886 "மெச்சு",164,647078 "யோசனை",164,647275 "காண்க",164,647275 "மரியாதை",164,649248 "அச்சுக்கள்",164,649277 "சாதிக்க",164,651736 "ஒதுக்கு",164,651804 "பெயரளி",164,651804 "தலையற்ற",164,656675 "நண்பர்",164,656726 "சிக்கலான",164,658518 "தெளிவான",164,661365 "சரிப்படுத்து",164,661570 "மென்பொருள் பொறியியல்",164,662384 "வினவு மொழி",164,662488 "பயன்பாட்டுக் கணிதம்",164,662575 "பொறி கற்றல்",164,662669 "மங்கல் ஏரணம்",164,662698 "நம்பகத்தன்மை",164,662942 "கோளரங்கம்",164,663072 "கணிப்பொறி வரைவியல்",164,663779 "ஒளித்தோற்ற விளையாட்டு",164,664098 "முடுப்பு",164,664621 "கடன்கொடுத்தவர்",164,664637 "வானுயிரியல்",164,665173 "எரிமலைவாய்",164,665429 "எரிமலைக்குழம்பு",164,665807 "சுழற்சி",164,666056 "உணர்திறன்",164,666073 "சுழர்ச்சி",164,666118 "அளவுமாற்றம்",164,666301 "நீள்வட்டம்",164,666318 "கூக்குரல்",164,666327 "செவ்வகம்",164,666386 "சுடர்",164,666574 "அணில்",164,666598 "வெள்ளெலி",164,666605 "வெப்பமண்டல",164,667405 "தடிப்பு",164,668345 "அறை",164,668359 "மயிரற்ற",164,669576 "சாய்வு",164,670101 "இளமையான",164,670721 "பகல்",164,670782 "சீரற்ற",164,671218 "ஆத்திகம்",164,671915 "கச்சிதமாக",164,671924 "இடைமுகம்",164,671982 "கருத்தியல்",164,672006 "வரியறை",164,672028 "பேணுதிறன்",164,672047 "கணிப்பொறி வழி வடிவமைப்பு",164,672332 "பின்வாங்கு",164,672346 "கவனம்",164,672778 "புதவோலைகள்",164,673343 "பட்டு",164,673408 "நைலோன்",164,673437 "செழிப்பு",164,673658 "பித்தம்",164,674697 "சூட்டிகை அட்டை",164,676329 "பட்டினியிரு",164,676977 "ஒளி ஆண்டு",164,679482 "புற ஊதா",164,681900 "சுருள்",164,681978 "இனிமேல்",164,682224 "மார்ப்பின்",164,682409 "அடர்நிழல்",164,682660 "அரிநிழல்",164,682672 "அகச்சிவப்பு",164,682697 "முழுமை",164,682808 "மனிதாபிமானம்",164,683278 "தீபகற்பம்",164,683922 "நிலமுனை",164,684108 "தற்போதைய",164,684673 "போக்கு",164,684866 "குணகம்",164,685273 "கூம்பு",164,685282 "மழுங்கிய",164,685359 "வாய்ப்பு",164,685368 "பற்சிதைவு",164,686292 "வேகமாக",164,686508 "இடுகாடு",164,686534 "பிசாசு",164,687075 "இயற்கைக்காட்சி",164,687426 "குறிப்பிட்ட",164,687469 "சாந்தமிக்க",164,687483 "பட்டறிவுசார்",164,687634 "உகப்பாக்கம்",164,687670 "எண்ணம்",164,687714 "மேம்படுத்தவும்",164,687871 "உபரிகை",164,687890 "நுகர்வோர்",164,688171 "சுற்று",164,688187 "இயங்காற்றல்",164,688242 "ஆற்றல்",164,688397 "உடுமண்டலம்",164,688481 "தேள்",164,688680 "மேஷம்",164,688698 "இரட்டை",164,688706 "சிம்மம்",164,688710 "துலாம்",164,688714 "பேராசையுள்ள",164,689553 "மாயத் தோற்றம்",164,689916 "இணக்கம்",164,690142 "வண்ணக்களம்",164,690368 "பெருந்தன்மை",164,691230 "திறன்",164,691340 "தலைக்கவசம்",164,691679 "இடை",164,692019 "செலுத்து",164,692073 "சர்வாதிகாரம்",164,692115 "அளவிடமுடியாத",164,692166 "குற்றமுள்ள",164,692374 "சிலிக்கன் பள்ளத்தாக்கு",164,692607 "வீழல்",164,692645 "பிரபலமாக்கு",164,693385 "அருவருப்பூட்டுகிற",164,693447 "வேண்டுமென்றில்லாமல்",164,693669 "ஏற்றமான",164,694714 "வெற்றி",164,695323 "வாங்கக்கூடிய",164,695338 "புகழ்",164,695465 "வரலாற்று",164,695580 "பொதுப்படுத்தல்",164,695603 "புராணக்கதை",164,695617 "விதி",164,695947 "தலைவிதி",164,695947 "விட்டம்",164,696016 "கரையத்தக்க",164,696571 "வசதி",164,696970 "பரவசமான",164,696985 "கரையாத",164,697115 "சீடன்",164,697366 "வேலை",164,697447 "பிரதிபலி",164,698395 "வேலி",164,698499 "கட்டளை",164,698572 "படியெடு",164,698595 "உள்ளே",164,699091 "வாரிசு",164,699113 "விநியோகம்",164,699169 "ஆசை",164,699467 "கருது",164,699533 "புதுப்பி",164,699565 "தெரியாத",164,699718 "நம்பிக்கையாளர்",164,699835 "புனித",164,700133 "கொள்ளை",164,700229 "உளி",164,700382 "திரை",164,700448 "மதிப்பீடு",164,701143 "மேலேற்று",164,701308 "ஒருங்கிணை",164,701321 "படிகம்",164,701484 "சமூகம்",164,701964 "புதை",164,702018 "நிறுவல்",164,702189 "நிர்ணயம்",164,702234 "கிடத்து",164,702248 "சுரண்ட",164,702305 "ஆகு",164,702511 "சேர்",164,702583 "உண்மையில்",164,702770 "இழு",164,702973 "பொருள்",164,703091 "இடைப்பின்னல்",164,703126 "கல்வெட்டு",164,703389 "தரவு வடிவமாற்றம்",164,703435 "தரவு நெருக்கம்",164,703451 "வலியுறுத்து",164,703559 "உறவுகள்",164,703756 "போக்கிரி",164,703945 "சீறிப்பாய்",164,704400 "சாய்வான",164,704923 "இயங்குகின்றன",164,705033 "அலங்கரி",164,705105 "அலங்கரி",164,705105 "அழகுபடுத்த",164,705105 "கண்ணியமான",164,705105 "கூடாரம்",164,705130 "மாத்திரை",164,705167 "இறுக்கமான",164,705201 "அன்பே",164,705254 "திருப்தியடைந்துள்ள",164,705418 "பெருத்த",164,706415 "குழப்பு",164,706589 "ஒருமைப்பாடு",164,706629 "நன்மை",164,706641 "அடையாளம்",164,706752 "பலம்",164,706794 "இடுப்பு",164,707216 "காட்சி",164,707260 "மெல்லியபை",164,707432 "வழக்கம்",164,707480 "பழக்கம்",164,707480 "தொட்டில்",164,707496 "முடிப்பான்",164,709052 "தலைமை",164,709258 "தொகுத்தல்",164,709768 "பின்செல்",164,709905 "தேவாங்கு",164,710705 "பெருந்தன்மையுள்ள",164,711438 "விதவை",164,711582 "சுரப்பி",164,711962 "புரட்சி",164,712661 "நுகவுரு",164,713658 "தீண்டத்தகாதவர்",164,713950 "சங்கம்",164,713958 "தண்டம்",164,713958 "அடிக்குறிப்பு",164,715670 "இளமை",164,715850 "குறைக்க",164,716168 "கட்டம்",164,716304 "அபிப்பிராயம்",164,716483 "இசைவு",164,716599 "உறுதிப்படுத்து",164,717063 "உற்பத்தியாளர்",164,717086 "வேலைநீக்கம்",164,717115 "இழைவு",164,717182 "மல்யுத்தம்",164,717225 "நர்மின்வாய்",164,717429 "பயில்வான்",164,717495 "பக்கவாட்டான",164,717649 "தணிக்கையாளர்",164,717970 "காந்தம்",164,718226 "அறிவாற்றல்",164,718448 "தங்கமீன்",164,718489 "முறையான கல்வி",164,718526 "ஏழ்மையான",164,719375 "பல்லில்",164,720517 "விடுகதை",164,720892 "புதிர்",164,720892 "கிட்டிய",164,721097 "பாதரசம்",164,721129 "குடியிருப்பான்",164,721549 "தேற்றம்",164,721810 "வறுமைக்கோடு",164,721866 "முன்பதிவுசெய்",164,721894 "மாற்று",164,722178 "முறை",164,722358 "வழக்கமான",164,722364 "தைரியம்",164,722783 "இணைத்துக்கொள்",164,723465 "அலைவு",164,724429 "இஞ்சி",164,724470 "வடி",164,725206 "ஒட்டு",164,729286 "நிரந்தரமான",164,729673 "இறுக்கமாக்கு",164,729982 "தடுப்புக்காவல்",164,730062 "கற்பலகை",164,730494 "நண்பர்",164,730536 "பட்டி",164,730536 "தாளம்",164,730588 "குறிக்கோள்",164,731236 "தள்ளுபடி",164,732829 "கடத்தல்",164,733147 "கடத்தற்காரன்",164,733953 "வில்லாளன்",164,736011 "கசாப்புக்காரன்",164,736105 "வெதுப்பகம்",164,736184 "மதச்சார்பற்ற",164,737177 "குழப்பு",164,737348 "சிறிய",164,738074 "பயனற்ற",164,739567 "சிங்கப்பல்",164,740921 "ஒலிபெயர்த்தல்",164,742220 "நிச்சயிக்கப்பட்டவர்",164,745771 "அடைபெறமுடியுமா",164,747213 "இணங்க",164,748420 "முன்னேற்றம்",164,748838 "கவனியாதிரு",164,748913 "அதற்கிணங்க",164,749030 "பொறுப்புடைய",164,749320 "சரியான",164,749643 "சரியான",164,749643 "குற்றம்",164,751478 "வலி",164,751578 "அடை",164,751839 "ஒலிப்புலன்",164,752133 "துவக்கவிழா",164,752413 "அறிவி",164,752548 "தெரிவி",164,752548 "அறிவி",164,752548 "பக்கத்தில்",164,752575 "படபடன்னுபேசு",164,752976 "செயல்படுத்துதல்",164,753502 "தொண்டர்",164,754342 "அருகிலுள்ள",164,754599 "தீர்மானி",164,754657 "சரிப்படுத்தக்கூடிய",164,755084 "நிர்வகி",164,755188 "அனுமதிப்பத்திரம்",164,755328 "உட்கூறு",164,755772 "பிரியமான",164,756778 "வணங்கு",164,756800 "அலங்காரம்",164,756816 "கலப்படம்",164,757107 "முற்றிய",164,757181 "இலட்சியம்",164,757265 "வருகை",164,757930 "திருப்தியற்ற",164,758192 "குறையுள்ள",164,758192 "சாதனை",164,758825 "தீரர்",164,758955 "ஆலோசகர்",164,760490 "உணர்கம்பி",164,760630 "விவகாரம்",164,761840 "இணைத்தல்",164,762485 "உறுதிப்படுத்தல்",164,763189 "வலுப்படுத்துதல்",164,763189 "தேன்கூடு",164,763206 "தேன்கூடு",164,763206 "அவமரியாதை",164,763340 "மறுபடியும்",164,763477 "பின்னர்",164,763970 "அதன்பிறகு",164,763970 "தீங்கிழைக்கப்பட்ட",164,765818 "புகைப்படப்பிடிப்பாளர்",164,770637 "தூண்டம்",164,771150 "வேதனை",164,771176 "பகுத்தறிவில்லாத",164,771850 "முரண்பாடான",164,771850 "பகுத்தறிவு",164,771867 "வானெல்லை",164,772847 "பென்குயின்",164,774532 "மறுபெயர்",164,782225 "சூட்டுப்புண்",164,785684 "பழவூற்றியலாளர்",164,789894 "வேறான",164,790203 "அன்னியப்படுத்தப்படல்",164,790873 "இறங்கு",164,791056 "மீக்குளிர்வியல்",164,795630 "வேதவியல்",164,795652 "குறிப்பாக",164,795878 "சீரமை",164,795939 "முன்னுரை",164,797706 "ஓத்துக்கொள்ளாமை",164,798515 "விலங்கியளாளர்",164,798722 "முஸ்லிம்",164,799106 "முத்து",164,799152 "கொக்கோ",164,799280 "சார்ந்த",164,799570 "பங்கீடு",164,799641 "வசீகரிக்கும்",164,799842 "எண்ணிக்கையிடு",164,800974 "பஞ்சாங்கம்",164,801119 "தோழன்",164,802699 "கஞ்சிரா",164,802903 "வியப்படையச்செய்",164,803106 "அற்புதம்",164,803106 "சூழல்",164,803271 "சுற்றுப்புறம்",164,803285 "எட்டுத்தூரம்",164,803546 "தள்ளாடி",164,803670 "உம்மைக்குறி",164,804433 "ஏராளமான",164,804918 "அதிகம்",164,804918 "அண்மைக்காலத்துக்குரிய",164,806407 "தேய்",164,807494 "கருப்புமான்",164,808314 "சிறுத்தை",164,808385 "அடித்தளம்",164,808880 "கருத்து",164,808950 "எதிரிடை",164,809475 "இனி",164,809980 "மன்னிப்பு",164,810926 "பக்கவாதம்",164,810965 "கைதட்டு",164,811921 "கைகொட்டு",164,811921 "கரகோஷம்",164,811968 "சாதனம்",164,812263 "விண்ணப்பதாரர்",164,812356 "மதிப்பிடு",164,812599 "கணிசமான",164,812668 "பேராயர்",164,813242 "அக்குள்",164,818235 "கீல்வாதம்",164,820333 "துங்கிக்கொண்டு",164,824605 "அபாண்டம்",164,825675 "மதிப்புக்குறை",164,825675 "நிலக்கீல்",164,825787 "மாசு",164,826431 "திரட்டு",164,827459 "உதவி",164,830463 "வகைப்படுத்து",164,830993 "பின்னோக்கி",164,831707 "தந்திரம்மிக்க",164,832406 "தந்திரம்",164,832406 "கொள்கை",164,833677 "பைத்தியம்",164,833779 "மிகவும்",164,834566 "புத்திநுட்பம்",164,834913 "சமச்சீரற்ற",164,835143 "சமச்சீர்",164,835216 "தடை",164,837812 "காட்டிக்கொடு",164,837820 "ஏமாற்றிவிடு",164,837839 "ஏமாற்று",164,837839 "பார்த்துக்கொள்",164,837893 "கழுகு",164,838154 "கூர்மை",164,838202 "புளிப்பான",164,838324 "முழுமையான",164,838639 "வருகை",164,838695 "அகத்துறிஞ்சப்பட்டது",164,838738 "வலுவிழக்க",164,839501 "முகவர்",164,839822 "உபகரணம்",164,840288 "எழுகின்றன",164,840564 "உபயத்தார்",164,840993 "பிரதினிதி",164,841860 "மதிப்பு",164,842168 "கற்றல்",164,842461 "பயம்",164,842506 "கேலிக்கிடமான",164,843338 "நடைபாதை",164,843424 "கேட்கத்தக்க",164,843475 "ஜோடி",164,843536 "மண்டபம்",164,843808 "மீன்செவுள்",164,844061 "இனிப்புக்கூழ்",164,844133 "நட்புத்தன்மை",164,844167 "இணைக்க",164,844574 "ஊக்கம்",164,844642 "உழு",164,844804 "கலைகள்",164,845280 "நல்லநேரம்",164,845728 "போலி",164,845934 "பீரங்கிப்படை",164,845965 "சுருக்கம்",164,846475 "மடி",164,846491 "கரடுமுரடான",164,846773 "மவுசு",164,847002 "எச்சரிக்கவும்",164,847785 "குங்குமப்பூ",164,847814 "மூங்கில்",164,848903 "விருந்து",164,849126 "நிறுத்து",164,849510 "எழுத்துரிமை",164,850089 "தேன்மெழுகு",164,851017 "தன்னிச்சையான",164,851640 "பின்ஆய்வு",164,851872 "பயன்படு",164,853034 "கட்டவிழ்",164,853143 "கடுமையான",164,853403 "கிடைக்கக்கூடிய",164,853494 "பழிவாங்குபவர்",164,853580 "இஷ்டமில்லாத",164,853930 "விலக்கு",164,854797 "பதிப்புரிமை",164,855298 "பங்குதாரார்",164,855377 "உறுதிமொழி",164,855908 "பிறழ்ச்சி",164,857145 "ஒருச்சாய்ந்து",164,857957 "பின்னுறுத்தல்",164,858253 "அணு",164,858509 "கரு",164,858509 "தனிமையாக்கு",164,859102 "மின்காப்பு",164,859102 "உப்புகண்டம்",164,859210 "கொள்ளைக்காரன்",164,859318 "அகலம்",164,859722 "அகலம்",164,859722 "மரக்கலம்",164,861836 "குறுந்தட்டு",164,862432 "பொருலாதாரகனிதபுல்லியல்",164,862563 "நாரத்தம்பழம்",164,863026 "ஏகாதிபத்தியம்",164,863779 "தளர்வாக",164,863973 "வெற்றியாளர்",164,864075 "சட்டபூர்வமான",164,865034 "ஏய்க்கப்பார்க்கிறாய்",164,865152 "பருவகாலம்",164,865305 "ஈவுத்தொகை",164,865377 "வேலைநாட்கள்",164,865908 "சரிபார்க்க",164,866158 "உயர்நிலை",164,866403 "படிகள்",164,866464 "பலூன்",164,867095 "முதலியன",164,867340 "தூரம்",164,867698 "கூட்டாட்சி",164,867967 "வடிவம்",164,868134 "சூத்திரம்",164,868161 "இடதுசாரி",164,868256 "தாழ்ந்த",164,868356 "உள்",164,868411 "உள்நாட்டு",164,868418 "கலாச்சார",164,868510 "பாடகி",164,868567 "திரையரங்கு",164,868653 "விமர்சகர்",164,869136 "விமர்சன",164,869147 "விமர்சனம்",164,869196 "சகொதரத்துவம்",164,869213 "பணத்தாள்",164,869409 "திவாலாகி",164,869652 "வழிப்படுத்து",164,870175 "கிரீடம்",164,870564 "காரணி",164,870990 "தொடர்பு",164,871204 "நகைச்சுவை",164,871265 "முற்றிலும்",164,871281 "பீரங்கி",164,871296 "விளக்கம்",164,871487 "சிலை",164,871642 "எண்முறை",164,871861 "நேரடியாக",164,871991 "விவரம்",164,872003 "கட்டம்",164,872228 "ஆதாரமற்ற",164,872496 "தவறு",164,873088 "ஆடை",164,873939 "மறுமணம்",164,874073 "அதிகபட்சம்",164,877748 "மிருகம்",164,878724 "நிரலாக்கம்",164,879583 "குறிமுறையாக்கம்",164,879583 "மருகத்தனமான",164,879642 "விலைமதிப்பில்லாத",164,880161 "படுக்கை",164,880490 "புள்ளிவிபர",164,880835 "மாட்டிறைச்சி",164,881830 "கட்டுப்படி",164,882149 "பணி",164,882170 "பழக்கமான",164,882882 "சித்திரவதை",164,883139 "நெருங்கிய",164,884876 "வெண்கலம்",164,884962 "இருப்பது",164,885640 "தாமதமாகிறது",164,885694 "ஏப்பம்",164,885746 "சிட்டை",164,886291 "சிறுமைப்படுத்து",164,886527 "அன்புக்குரிய",164,887503 "தடுமாறு",164,888043 "தடுமாற்றம்",164,888043 "இழந்தது",164,888043 "வளைவு",164,888200 "கீழே",164,888220 "தேவி",164,888286 "அதியில்",164,888573 "வேகமாக",164,888605 "தானியங்கும்",164,888687 "மந்தமான",164,888921 "இரைச்சலான",164,889643 "வழக்கமான",164,889738 "மார்க்கம்",164,891311 "ஜாக்கிரதையாயிரு",164,892546 "சூரியகாந்தி",164,894122 "உளறு",164,895321 "கரும்பலகை",164,895347 "சுண்ணப்பலகை",164,895347 "கொடுக்கவும்",164,896750 "சாய்வு",164,897414 "விசிறி",164,898076 "துறவி",164,899356 "பதனிடப்படாத",164,899678 "செயல்திட்டம்",164,900387 "நினைவஞ்சலி",164,901977 "நியமி",164,902531 "ஒருங்கிணைத்தல்",164,902611 "முட்டைப்புழு",164,902665 "மெய்க்பாப்பாளர்",164,902941 "யோகா",164,903451 "ஆயுதங்கள்",164,903530 "சரக்கு",164,903576 "தொடர்ச்சி",164,903992 "உடனடியாக",164,904152 "ஒப்பீட்டளவில்",164,904255 "நிச்சயமாக",164,904303 "தாமதிக்க",164,904313 "எளிதாக",164,904363 "சிறிது",164,904463 "சற்று",164,904463 "பகுதி",164,904484 "அநியாயமான",164,904498 "நிலையான",164,904588 "குறிப்பிடத்தக்க",164,904991 "பொதுவாக",164,905010 "மெதுவாக",164,905170 "தொடர்புடைய",164,905183 "மது",164,906315 "ஆண்மைக்குறைவு",164,906528 "மரத்தாலாகிய",164,906722 "அரைத்துணி",164,907107 "பெட்டி",164,907359 "ஓரம்",164,907619 "உடைத்து",164,907767 "மிருகத்தனமான",164,907967 "தாங்குவதற்கு",164,908045 "கொத்து",164,908269 "மூட்டை",164,908289 "தொட்டி",164,908415 "மோர்",164,908532 "பிழை",164,908703 "திருடன்",164,908737 "நாட்காட்டி",164,909821 "கற்பூரம்",164,910200 "கபடற்ற",164,911478 "வர்த்தி",164,911536 "குறையற்ற",164,911892 "செயற்கை",164,912239 "காட்போட்",164,912644 "சாதி",164,913524 "வகையான",164,914027 "தலைப்பு",164,914438 "எச்சரிக்கையுடன்",164,914478 "முள்நாரிப்பழம்",164,915564 "சடங்கு",164,915748 "சரவிளக்கு",164,916164 "அரட்டை",164,918205 "வாயாடி",164,918243 "பால்",164,919364 "ஏமாற்றுக்காரர்",164,919427 "சரிபார்த்து",164,919508 "கூட்டு",164,919653 "வெங்காயத்தாள்",164,919674 "பனி",164,921645 "கண்மூடித்தனமான",164,921880 "மீட்க",164,922312 "திருமணம்",164,924724 "குழிவு",164,924782 "இயக்கவியல்",164,927451 "வரலாறு",164,927769 "மெத்தை",164,928069 "காலவரிசைப்படி",164,928302 "ஈரப்பதம்",164,928775 "வண்டல்",164,928797 "கூட்டுப்புழு",164,928984 "சாமந்திப்பூ",164,929566 "தயிர்",164,933231 "அமுக்கிவை",164,933675 "நீர்ச்சுழி",164,934369 "தொடர்புடைய",164,934531 "உறவான",164,934531 "சுற்றமைப்பு",164,935603 "குறட்டை",164,935929 "அங்கம்",164,936909 "ஏலக்காய்",164,937965 "கொத்துமல்லி",164,937992 "சீரகம்",164,938073 "சீரகம்",164,938073 "சூழ்நிலை",164,938511 "கோட்டை",164,939695 "கம்பீரமான",164,941188 "நூக்கல்",164,941734 "ஆல்பக்கோடா",164,941808 "கறி",164,945189 "மூல மொழி",164,945998 "இலக்கு மொழி",164,946020 "பணிவன்பு",164,946160 "அடிப்படையான",164,947973 "மேல்",164,948163 "பரிந்துரைக்கும்",164,948211 "மீள்கட்டுமானம்",164,948309 "உற்பத்தி",164,948354 "வடமேற்காக",164,948427 "தென்மேற்கு",164,948573 "தென்கிழக்கு",164,948579 "வடகிழக்கு",164,948585 "வடமேற்கு",164,948591 "நிலவுக்குரிய",164,948625 "தெரிந்த",164,948644 "தேவைப்படும்",164,949007 "தானே",164,949023 "முனைப்போக்கு",164,949149 "மருத்துவமணை",164,949361 "ஒத்திரு",164,949391 "கலப்பின",164,950114 "உள்ளுணர்வு",164,950298 "துர்நடத்தை",164,950671 "அதிக",164,950694 "நேனோதொழில்நுட்பம்",164,950786 "பேரார்வம்",164,950910