As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

User:Stars Soft/addsynt0007.csv

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search

"தான் எவ்வித மாற்றமும் அடையாமல் பிறபொருள்கள் மாற்றமடைய உதவும்பொருள்",164,504 "உடலில் தோன்றும் கட்டி தொடர்பான மருத்துவக் கல்வி",164,2653 "பல ஆண்டுகளுக்கு முந்திய தாவரங்களின் சிதைவுகள்",164,2732 "வளி மண்டலத்தில் உள்ள ஓசோன் படை",164,2702 "விமானங்களின் வருகையை ஊகிக்க உதவும் சாதனம்",164,3069 "பல்லி போன்ற ஆனால் தீயில் வாழக்கூடியதாக கருதப்படும் தொல்கால ஊர்வன",164,3291 "இறைச்சிக்காக விலங்குகளைக் கொல்லும் இடம்",164,3433 "நில நடு கோட்டுக்கு வடக்கே தெற்கே உள்ள தொலைவு",164,5182 "உலகப்பொது மொழியாக விளங்க வேண்டுமெனக் கண்டு பிடிக்கப்பட்ட ஒரு செயற்கை மொழி",164,6112 "விளையாட்டு வீரர்களுக்கு அனுமதிக்கப்படாத சோர்வளிக்காத உற்சாகமளிக்கும் மருந்து கொடுத்தல்",164,6623 "பிறர் பொருட்டுச் செய்கிற அல்லது அனுபவிக்கிற செயல்",164,157577 "இராணுவத்தின் உதவியுடன் பதவிக்கு வருதல்.",164,159162 "ஒரு பொருளின் மீது பயம் அல்லது வெறுப்பு",164,333857 "கடற் படைத்தளபதியை ஏற்றிச் செல்லும் கப்பல்",164,383030 "முறைதகாப் புணர்ச்சி முறை தவறிய உறவு",164,506762 "நீண்ட செவிகளையுடைய ஒரு வகைக் குட்டையான நாய்",164,352491 "விளையாட்டு மைதானத்தின் நடுவில் அமைக்கப் பெற்றிருக்கும் அரங்கம்",164,353916 "ஆணியை நழுவாமல் பிடித்திருக்கும் ஒரு தடை",164,7412 "ஐங்கோணங்களையுடைய ஒரு வகைச் சிறு வாத்தியம்",164,368916 "ஒன்றியம் அல்லது சம்மேளனம் ஆகியனவற்றின் தலைமைப்பீடம்",164,389037 "இளம் சிவப்பு நீல வண்ணம் கொண்ட மலர்கள்",164,399185 "நீக்கிரோ மக்களின் இசை வடிவங்களில் ஒன்று",164,403266 "ஒரு பொருள் மற்றொன்றாக குறிக்கப்படும் ஓர் உருவணி",164,406388 "புதிதாக காலணிக்கு அடிப்பாகம் தைத்தல்",164,407110 "தர்க்கத்திற்கு அல்லது ஆட்சேபனைக்கு இடமளிக்கிற",164,417294 "எழுத வாசிக்கக் கற்றுக்கொள்வதில் ஏற்படும் அசாதாரண சிரமம்",164,428063 "பொருட்களைக் கூறுபடுத்தி இராசயனமுறையில் ஆராயும் ஆராய்ச்சியாளர்",164,432471 "காரின் இயந்திரம் உள்ள பாகத்தின் மேல் மூடி",164,1448966 "ஆண்கள் மட்டுமே ஏற்று கொள்ளப்படும் அரசனின் மன்றம்",164,1015 "சத்துள்ள அல்லது போஷாக்குள்ள உணவு",164,2594 "பண்டைய ரோமாபுரியில் ஒரு படை பிரிவு",164,6414 "பொருட்களின் விற்பனைக்காக விளம்பரம் செய்தல்",164,8231 "இரத்த குறைவினால் ஏற்படும் வெண்ணிறம் சோகை",164,491517 "கிறித்தவ கோயிலில் பொது வழிபாட்டு முறை",164,508827 "இறந்தவர்களின் அஸ்தி அடக்கம் செய்யும் பாண்டம்",164,510073 "ஆயுதப் போராட்டத்திற்கு எதிரான கொள்கை உடையவர்",164,517732 "வேதாகமத்தின் ஆரம்ப ஆத்தியாயம்",164,530664 "ஈஸ்டருக்கு அடுத்த ஞாயிற்றுக் கிழமை",164,544065 "பன்றியின் பின்னங்கால் பகுதி இறைச்சியில் தயாரிக்கப்பட்ட உணவு",164,572225 "இடுப்பு தண்டு எலும்புடன் இணையும் பாகம்",164,659524 "செங்குத்தான மலைகளுக்கிடையில் காணப்படும் நீண்ட ஒடுக்கமான கடல்",164,682974 "செங்குத்தான மலைகளுக்கிடையில் காணப்படும் நீண்ட ஒடுக்கமான கடல்",164,682974 "கணித முறையால் உருவாக்கப்படும் தொகுதி",164,687670 "ஒருவரைத் தொடர்ந்து பதவிக்கு வருதல்",164,700470 "ஒருவருடைய பொறுமையைச் சோதித்தல்",164,714191 "ஒரு பக்கமோ அல்லது இரு பக்கங்களுமோ வளைந்த பரப்புடைய கண்ணாடி",164,720911 "இணைப்புப் பெட்டி க்ஷீ இணைப்பு வண்டி",164,728058 "மிதமான பழக்க வழக்கங்களோடு கூடிய",164,734778 "எதிர்காலத்தில் நல்லது நடக்கும் நம்பிக்கை",164,735225 "துணிகளை துவைத்து பெட்டியிடு",164,735373 "முள்ளம் பன்றி போன்ற ஒரு சிறுவிலங்கு",164,736222 "சமமாக அல்லது போதுமானதாக இருத்தல்",164,754278 "வானில் இயங்கும் வாகனங்களின் வடிவமைப்பு உருவாக்கம் இயக்கம் பற்றிய படிப்பு.",164,761060 "கருத்து அல்லது செயல்முறை இல்லாத",164,771250 "காற்றுப் புகாமல் அடைக்கப்பட்டுள்ள",164,773134 "விண்வெளியைப் பற்றி ஆய்வு செய்பவர்",164,790823 "இதயத்தின் பக்கத்தில் இருந்து சுவாசப்பை தவிர்ந்த உடலின் ஏனைய பகுதிகளுக்கு எடுத்துச் குருதி",164,810020 "மன்னிப்புக் கோரு",164,810860 "குடல்வளரி வீக்கம்",164,811607 "மதிப்பிடும் உத்தியோகஸ்தர்",164,812624 "வேலை கற்க நியமி",164,812832 "மீன் தொட்டி",164,812973 "மிகுந்த ஆர்வமுடன்",164,814989 "வானம் பாடி",164,819357 "அம்பு போன்ற கூரிய முளையுள்ள",164,819424 "மேல் ஏற்தல்",164,821842 "தெரிந்து கொள்",164,822776 "விசாரித்தறியக் கூடிய",164,822972 "ஒருவித சுவையுள்ள தோட்டக் கீரை",164,824806 "இடுப்பு வரை வரும் கையில்லாத அரைச்சட்டை",164,861836 "இசை நாட்டியம்",164,861997 "நாட்டிய மண்டபம்",164,863253 "சர்க்கரை நோய்",164,863325 "இதயம் சார்ந்த",164,863507 "சிறு தூண்களோடு கூடிய கைப்பிடிச் சுவர்",164,864723 "நீதித்துறை சார்ந்த",164,865034 "அடையாள குரிஈடு",164,865064 "திருப்பி கொடு",164,865092 "இயேசு நாதர்",164,865941 "இயேசு கிறிஸ்து ஏசுநாதர்",164,865941 "நியாய சபை",164,866012 "நடை பாதை",164,866455 "போர் வீரர்",164,867170 "இன்னும் பல",164,867340 "நாட்டை விட்டு விரட்டு",164,867558 "நாட்டை விட்டு தப்பியோடி வாழ்தல்",164,867781 "கத்தோலிக்க திருச்சபை அங்கத்தினர்",164,868546 "வெற்றி வீரர்",164,868581 "சிறு வீடு",164,869213 "கடன் தீர்க்க வகையற்றவன்",164,869652 "தானிய களஞ்சியம்",164,870282 "குளியலுக்கு முன்னும் பின்னும் பயன்படும் நீண்ட தொள தொளப்பான ஆடை",164,873732 "பிரிஞ்சி இலை",164,875393 "செய்தித்தாள் விளம்பரம்",164,877117 "சமையலுக்கு பயன்படுத்தும் வாசனை இலை",164,879338 "புங்க மரம்",164,880926 "கப்பல் பட்டறை",164,881972 "கருவுற செய்",164,883276 "நேரங்கழித்து செய்த",164,885694 "மாதா கோவிலிலுள்ள மணிகூண்டு",164,885798 "ஓட்டல் விருந்தினர்களின் தேவைகளை கவனிக்கும் சிற்றாள்",164,886575 "ஆசீர்வாத செபம்",164,888243 "நற்குணம் வாய்ந்த",164,888805 "மரண சாசனத்தின் மூலம் வைக்கப்பட்ட சொத்து",164,889136 "மது அடிமை",164,889170 "காது செவிடாகும் படியாக",164,889401 "வாழ்க்கை எதிர்பார்ப்பு",164,889992 "ரயிலில் தூங்கும் இடம்",164,890441 "நிச்சயதார்த்தம் செய்தல்",164,892473 "வாழ்க்கை சரித்திரம் எழுதுபவர்",164,892803 "உயிர் மின்னணுவியல்",164,893131 "பெண் நாய்",164,894825 "ஏதோ ஒன்றைக் கூறி மிரட்டுபவர்",164,895886 "நிலத்தை சமன் செய்யும் பொறி",164,908185 "முனுமுனுக்கும் சத்தம்",164,908451 "இரு கண்களுக்கேற்ற",164,910094 "சிறிய படகு",164,911657 "சிற்றுண்டி சாலை",164,911715 "மேல் சட்டை",164,911847 "பொதிமருந்து மாத்திரை",164,912144 "கம்பளிப் புச்சி",164,914040 "இன வெறி தொடர்பான",164,914588 "வெகுவாகப் பாராட்டப்பட்ட",164,914833 "வயிற்று பகுதி",164,916137 "மாற்றம் செய்யமுடியாத",164,916435 "கூச்சல் குழப்பம்",164,917716 "கை மொழிச் சொல் விளையாட்டு",164,917937 "மழையில் நனையாமல் உதவும் தளர்ந்த உடை",164,919427 "சரி பார்க்கும் பட்டியல்",164,919739 "குழந்தை மருத்துவம்",164,921874 "குழந்தை மருத்துவர்",164,921874 "காலின் பாதங்களைப் பராமரி",164,926359 "சூழலியல் தொடர்பான",164,926403 "மின் உண்டாக்கும் பொறி",164,927472 "இலவங்க பட்டை",164,932929 "மனைவியை இழந்தவன்",164,933133 "தங்கச் சந்தை",164,935358 "கருத்து கணிப்பு",164,935794 "கருத்துக் கணிப்பு",164,935794 "ஈரம் கொண்டுள்ள",164,935917 "துடிப்பான இயக்கம்",164,936278 "கண் பார்வை சோதித்தல்",164,936732 "கண் விழித்திரை",164,937609 "பிள்ளைகள் இல்லாத",164,946779 "தோல் உலர்ந்து உரிதல்",164,947468 "தோல் உலர்ந்து உரிதல்",164,947468 "சுத்தம் செய்",164,947931 "வழக்கத்திற்கு மாறான",164,948170 "நன்றாக பரிசோதி",164,948713 "மரபணு தொடர்பான",164,948886 "புதிதாக முளைத்த இலை",164,949272 "கருப்பை நீக்க அறுவை சிகிச்சை",164,951653 "நிலத்தில் உள்ள வளை",164,952091 "முயல் கூண்டு",164,952129 "எளிய சிறுகுடிசை",164,952129 "உடன் வேலை செய்பவர்",164,952826 "நிலை பகுப்பாய்வு",164,953428 "பிடிப்புப் பலகை",164,953621 "ஒன்றன் மேல் ஒன்றாக அடுக்குதல்",164,953773 "இயக்க நேரம்",164,954123 "அதிகார மளித்தல்",164,954209 "உடைகள் வைக்கும் இடம்",164,955715 "கணினியுடன் நேரடித் தொடர்பு",164,955808 "குறிப்பிட்ட இடத்தில்",164,956183 "வரிசைமுறை சார்ந்த",164,956924 "விரைவு நினைவகம்",164,957474 "எதிரொளிர் திறன்",164,959356 "இசைவான வளைவு",164,959389 "தெளிவற்றதாக செய்",164,959467 "உரன் உடைமை",164,959810 "புகைப்படம் பிடிப்பவர்",164,960310 "நுண் கலை",164,960390 "கண் கூசும் ஒளிவீசு",164,960742 "பாதரச ஆவி விளக்கு",164,960795 "இணையதளத்துடன் இணையாத நிலை",164,961030 "வளைந்த தன்மை",164,961385 "மரபு வழி",164,961455 "அரைகுறை ஒளியூடுருவிச் செல்கிற",164,961811 "இடைவெளி இல்லாமல்",164,962087 "குறியீடு ஆக்கு",164,963099 "கூடிப் பழகும் இயல்புமிக்க",164,963291 "திடீர் ஒளி வீச்சு",164,963421 "பொருருள்களை முறையாக அடுக்கி வை",164,963561 "இடை நேரம்",164,963589 "முழுமைப் படிமவியல்",164,963620 "முப்பரிமாண படிமம்",164,963673 "காப்புறுதிப் பாதுகாப்பு",164,963699 "தனியுரிமை மென்பொருள்",164,964639 "திரைப்படத்த்தில் வரும் நாடகங்கள் பற்றிய விபரக் கூற்று",164,966485 "எடுத்துகாட்டுகளுடன் விளக்கு",164,966622 "உயிருள்ள ஒன்று",164,966850 "வலிந்த மாற்றம்",164,967878 "சார்பலனாக்கச் சோதனை",164,968267 "முழு எண்",164,968897 "சாதகமாக எண்ணு",164,968953 "தலை பிண்ணல்",164,970382 "சிகை அலங்காரம்",164,970382 "கழுத்துப் பட்டை",164,971440 "தலைமைக் கட்டளை அதிகாரி",164,973593 "மேலாண் தகவல் அமைப்பு",164,975096 "அறிவுத் தளம்",164,975131 "மென்பொருள் உரிமம்",164,975384 "செயல் நிரலாக்கம்",164,975428 "ஏரண நிரலாக்கம்",164,975492 "வெளியாட்களிடம் பணியை ஒப்படைப்பது",164,976890 "செயல் கட்டுப்பாடு",164,976917 "கிளர்ச்சி செய்",164,977589 "புது சிப்பாய்",164,977853 "செலுத்து அஞ்சலகம்",164,981063 "திசை திருப்பு",164,981573 "கலந்து ஒன்றுபடு",164,982997 "வாயிற் காவலன்",164,983411 "இயற்கையான வளர்ச்சியற்ற",164,984060 "தேசத்தினின்று அகற்று",164,985088 "கருவித் தொகுப்பு",164,986197 "ஆற்றல் மிக்கவர்",164,986471 "ஊஞ்சற் படுக்கை",164,987151 "வானுர்திக் குடை மிதவையால் கீழிறங்கு.",164,988148 "தேநீர் கூஜா",164,988159 "உறுதி செய்தல்",164,989032 "படுத்த படுக்கையாயுள்ள",164,990394 "மன அமைதி",164,992636 "மனதிற்கு இசைவான",164,993833 "சலசலப்பு எழுப்பு",164,994808 "கடத்த கூடிய",164,994933 "குற்றம் ஒப்புக்கொள்ளுதல்",164,995094 "பின்னல் வேலை",164,996248 "மிகுந்த ஆசை",164,997019 "பரிவு கொண்ட",164,998745 "ஆலோசனை மிக்க",164,998766 "சதி செய்பவன்",164,999134 "திடீர்ப் பயம்",164,999474 "கட்டட ஒப்பந்தக்காரர்",164,1000250 "உலகமெங்கும் பரந்து வாழும் ஓரின மக்கள்",164,1000580 "மன நிறைவு",164,1002660 "எடுத்துச் செல்லல்",164,1009644 "சமையல் புத்தகம்",164,1009965 "நனோப் பதார்த்தம்",164,1011030 "தார் துணி",164,1011958 "தொடுதல் சேருதல்",164,1017531 "தீபகற்ப நாடுகள்",164,1019655 "பாரத்தைச் சமப்படுத்து வதற்காக வைக்கப்படும் பாரம்",164,1019692 "போர்க் கப்பல்",164,1019730 "தெய்வ நிச்தனை",164,1019804 "பாய்ப் படகு",164,1019854 "சட்டம் மதிக்கும்",164,1020587 "தேக்கு மரம்",164,1020678 "திரளாக சேர்ந்த",164,1022566 "தூக்க மாத்திரை",164,1023561 "கம்பளி உடைகளை விற்பனை செய்பவர்",164,1024868 "ணைப்புச் சிறுகோடு",164,1025133 "நாவல் நிறப்பழம்",164,1025296 "பெரிய கரு ஊதாப் பழவகை.",164,1025296 "எதற்கும் துணிந்த",164,1025361 "சாரதிக்கு முன் பக்கத்தில் உள்ள கருவிகள் பொருத்தப்பட்ட பாகம்",164,1025426 "பலமான காற்று",164,1025952 "பண்ட மாற்று செய்",164,1026189 "சிறு பொருள்",164,1026277 "இளையவர் வயதில் குறைந்தவர்",164,1026388 "ஆண் மான்",164,1029131 "பத்தின் கூரான",164,1032192 "உணர்ச்சிகர பேச்சு",164,1032751 "வயிற்றுப் பொருமல்",164,1033456 "கட்டிடத்தின் மூலை கல்",164,1033905 "பிரித்து எடுத்து அனுப்பும் முறை",164,1037221 "பனி நீக்கு",164,1039917 "மிக இனிப்பான",164,1039981 "மேற்கத்திய நாவற்பழம்",164,1041813 "முழங்கையால் இடி",164,1042881 "பந்தயக் குதிரை",164,1042921 "பனிப் பிரதேசத்தில் சறுக்கிச் செல்லக்கூடிய சக்கரமில்லாத வண்டி",164,1043216 "புற நகருக்கும் நகரத்திற்கு மிடையே பயணிப்பவர்",164,1043908 "குதிரை ஓட்டும் பணியாள்",164,1043930 "கண் இமை",164,1046808 "வெளிக் காது",164,1048124 "வலி நீக்குகிற",164,1048774 "கூப்பாடு போடு",164,1050055 "கேலி செய்",164,1050055 "ஈரம் நீக்கு",164,1051938 "மரவள்ளி கிழங்கு",164,1052653 "அதிக வறுமை",164,1053307 "யன்னல் இல்லாத",164,1053488 "முழு ஈடுபாடுடன்",164,1055621 "பதவி உயர்த்து",164,1057414 "கருத்து வேறுபாடு",164,1058052 "நரகத்திலுள்ள உயிர்கள்.",164,1059133 "விருப்பம் இல்லாத",164,1063005 "தவறாக உணர்",164,1064265 "சமன் ன்மை",164,1064328 "வெடிக்கக்கூடிய வஸ்து",164,1065797 "கூலி ஆட்கள்",164,1066521 "காதில் உள்ள அழூக்கு",164,1067605 "காது அழுக்கு",164,1068353 "ஒலியைக் கேட்க தலையில் காதில் அணியும் கருவி",164,1069445 "நகரும் படிகள்",164,1069716 "நடு மையம்",164,1069751 "இருதய நோய்",164,1070099 "கருங்காலி மரம்",164,1070458 "கல்வி கற்பி",164,1071523 "பெரிய கட்டடம்",164,1071529 "தற்பெருமை காட்டுகின்ற",164,1071868 "குழந்தை பருவ எடை மிகைப்பு",164,1071961 "வெளியே துரத்து",164,1071961 "விடுதலை செய்",164,1072947 "பிற நாட்டில் சென்று குடியேறு",164,1073054 "வர்த்தக ஸ்தலம்",164,1073134 "இணையத் தொடர் அரட்டை",164,1073190 "தகுதி அற்ற",164,1073687 "உயிர்த்துடிப்பு ஏற்படுத்து",164,1073687 "குறித்து காட்டு",164,1073786 "மிகவும் வெறுக்கத்தக்க",164,1074917 "ஆசைகாட்டி மயக்கு",164,1075331 "ஆசை காட்டு",164,1075390 "மூல அச்சு",164,1075429 "சொத்து மேல் உரிமை",164,1075706 "சமமாக கருது",164,1075739 "வாழ்க்கை பாதுகாப்பதாக",164,1075795 "செங்குத்தாக நிறுத்து",164,1076448 "உச்ச நிலை",164,1076663 "முடிவற்ற காலம்",164,1076676 "தீங்கு செய்",164,1077309 "காலி பண்ணு",164,1077572 "தணிக்கைச் சுவடு",164,1077622 "வழிமுறை அட்டவணை",164,1077656 "கோல இயல்",164,1077778 "நிறுத்துச் சிக்கல்",164,1077895 "மலமிளக்கும் மருந்து",164,1078020 "பாரிய கூர்ப்பு",164,1078111 "கான்ட் வரைபடம்",164,1078894 "துண்டு இசை",164,1079218 "விதிவிலக்கு அளித்தல்.",164,1080020 "சக்தியை செலுத்து",164,1080778 "பேய் ஓட்டுதல்",164,1080801 "பெருவட்டம்இ விண்வட்டம் கதிர்வீதி",164,1081431 "எதிர்த்துச் செயல்படு",164,1081431 "இரகசியம் பேசு",164,1081497 "குளிர்ந்த அன்பில்லாத",164,1081615 "முப்பட்டை கண்ணாடி",164,1082323 "மகிழ்ச்சிக்கான கொண்டாட்த்தில் வளர்க்கப்படும் தீ",164,1082323 "நோய் எதிர்ப்பு",164,1082323 "திறன் நிறுத்து",164,1082436 "ஆரூடம் கணித்தல்",164,1082490 "சுவாதீன உடன்படிக்கை",164,1082619 "இனம் சார்ந்த",164,1082703 "நீண்ட கால",164,1082971 "ஓட்ஸ் தானியம்",164,1083032 "இளங்கலை மாணவர்",164,1083572 "நடந்து செல்வோர்",164,1083831 "வழக்கத்திற்கு மாறான",164,1084997 "வாழ்க்கை அளவு",164,1085146 "தாள் தைப்பு முள்கருவி",164,1085178 "பக்ரீரியா விற்கு எதிரான மருந்து",164,1085178 "கப்பற் கொள்ளையர்",164,1085178 "பெற்றோர் நிச்சயித்த திருமணம்",164,1085201 "வெகுமான பதக்கம்",164,1085857 "ஆக்கிரமிக்க படாத",164,1085860 "சிறிய வளிக்குமிழ் வெளிவிடல்",164,1086013 "நுழைவுத் தகுதி",164,1086952 "சூதாட்ட விடுதி",164,1087072 "வன் துணி",164,1087129 "கருப்புக் கண்ணாசி",164,1087763 "பதிவு செய்",164,1087889 "பதிவு செய்",164,1088071 "பீட பூமி",164,1088190 "தொழு நோயாளி",164,1088275 "குறை காண்கிற",164,1088275 "பச்சை குத்தல்",164,1088642 "கல்லூரி அங்கத்தவன்",164,1088667 "முனை மங்கிய",164,1088667 "அபின் கலந்த மருந்து",164,1089331 "சுவிற்றர் அயன்",164,1089343 "மெல்லிய துண்டு",164,1089520 "பூலை ஊம்புதல்",164,1089853 "உடல் அல்லது உள்ளம் பலவீனமானவர்",164,1090455 "இயற்கைக்கு மாறாக",164,1090475 "சுடரொளிக் களியாட்டம்",164,1090558 "நாய் சிங்கம் ஒநாய் முதலியவைற்றின் குட்டி",164,1090589 "முன் கண்ணாடி",164,1090891 "வண்டியின் முன்புறக் கண்ணாடி",164,1091184 "தரம் குறைந்த",164,1091727 "துடைக்கும் கருவி",164,1091745 "கை வளையல்",164,1091872 "விளக்கு ஒளியின் பிரகாசத்தை கட்டுப்படுத்தும் மறைப்பு",164,1091872 "சாமான்களை ஏற்றிச் செல்ல உதவும் பெரிய மூடி வண்டி",164,1091963 "முன்னிடத்தில் இரு",164,1092006 "கலை வேலை பிரிவு",164,1092055 "அணி திரட்டு",164,1092156 "இரு கால்களும் பிரியும் தொடைப்பகுதி",164,1092251 "சந்திக்கும் இடம்",164,1092411 "நிகழ்ச்சி நடந்த இடம்",164,1092621 "பொறுத்துக்கொள்ள இயலாத",164,1092637 "ஆலங்கட்டி மழைக்கால வானிலை",164,1092690 "மயிரிழை அளவு",164,1093643 "தூக்கத்தில் நடப்பவர்",164,1094643 "வேட்டை நாய்",164,1097801 "பாரம்பரிய இசை",164,1097978 "சமூக விரோத",164,1098076 "தொடங்கி வைத்தல்",164,1098091 "கலகம் செய்",164,1098473 "உயர் ஆதிரன்",164,1098547 "எலுமிச்சை சைபாணம்",164,1098682 "தந்தி அனுப்பு",164,1098758 "பிறப்பு சார்",164,1098787 "சாளரப் பிரிவு",164,1099048 "லேசர் அச்சுப்பொறி",164,1099090 "முடிந்தவரை விரைவாக",164,1099107 "நாணய ஆய்வு",164,1099310 "எளிதில் ஏமாறுபவர்",164,1099342 "உறை பனியைத் தகர்த்துச் செல்லும் கப்பல்",164,1099427 "கொஞ்சம் கொஞ்சமாக",164,1099465 "கொஞ்சம் கொஞ்சமாக",164,1099956 "ஊர்ந்து செல்",164,1100283 "மூக்கு சார்ந்த",164,1100904 "செயலில் கவனம் செலுத்தாமல் வேறு நினைவாக இருத்தல்",164,1100959 "தட்டைக் கால்",164,1101181 "ஆனால் நேர்மாறாக",164,1101238 "சொற்களால் விளக்க முடியாத",164,1101436 "நேரடி ஒளிபரப்பு",164,1101921 "வெற்றி பெறும்",164,1102655 "சொற்களுக்கு நேரான",164,1102923 "மூட்டுச் சவ்வு வீக்கம்",164,1103158 "மற்றவர்களை விட மேலானவன் என்பதை காட்டு.",164,1103170 "குந்தி இருத்தல்",164,1103325 "ஒலியைக் கேட்க தலையில் காதில் அணியும் கருவி",164,1103447 "அடகு வை",164,1103765 "ஒரு மொழியின் சொற்கள் பற்றிய",164,1103888 "சட்ட வகையில் அமைந்துள்ள நிலை",164,1105265 "மேலிடும் மிக மென் தகடு",164,1105372 "வெள்ளை மலர்கள் கொண்ட செடி",164,1105392 "கிறிஸ்தவப் நற்செய்தி",164,1105495 "பலிக் கடா",164,1106980 "கலங்கரை விளக்கம்",164,1107036 "சிறிய மண்டலம்",164,1107069 "முகப்பு விளக்கு",164,1107586 "மத பீடம்",164,1107625 "மரம் வெட்டுதல்",164,1107650 "அநாதை விடுதி",164,1107666 "முட்டை வடிவான",164,1107740 "கப்பலில் ஏற்றக்கூடிய பாரத்தின் அளவு",164,1107792 "ஏற்றுமதி இறக்குமதியிடையே வேறுபாட்டு மிகை.",164,1107963 "வன் செயல்",164,1108091 "ஒப்புமை இல்லாத",164,1108253 "தலை மயிர் வெட்டு",164,1108267 "ஒரு வகை மெழுகு சாலை",164,1108377 "கடன் சுறா",164,1108395 "கொத்தமல்லி இலை",164,1108491 "சட்டம் இயற்றுபவர்",164,1108552 "அகன்ற அலைவரிசை",164,1108639 "பிரதம மந்திரி",164,1108639 "சேர்ந்து வாழுதல்",164,1108939 "சூரிய காந்திப் பட்டு",164,1108965 "சிக்கலான கூளம்",164,1108985 "வாத்துக் குஞ்சு",164,1109037 "மிதவைப் புள்ளி",164,1110286 "மாறாப் புள்ளி",164,1110479 "நீர்மப் படிகத்திரை",164,1110829 "பிழை நீக்கி",164,1110845 "பன்முறை செய்தல்",164,1110931 "துணை அமைப்பு",164,1111005 "சட்டத்தால் ஒப்புதல்",164,1111015 "காலம் கழித்தல்",164,1111216 "தந்தம் உள்ள யானை",164,1111312 "படை வீடு",164,1111491 "நம்பிக்கைத் துரோகம்",164,1111505 "ஒப்பனை நிலையம் வைத்திருப்பவர்",164,1111606 "தன்னாட்சியுள்ள நகரம்",164,1111642 "மாமிச பட்சி",164,1111978 "பணக்காரன் முதலாளி",164,1112038 "காது மருத்துவன்",164,1112133 "பளு அதிகம் இல்லாத",164,1112165 "வாடகை வண்டி ஓட்டுநர்",164,1112185 "வாடகை வண்டி ஓட்டுநர்",164,1112248 "தண்ணீரில் அமிழ்த்து",164,1112519 "திடீரென செய்",164,1112610 "மந்திரம் போடு",164,1112664 "கர்ப்பிணி. புள்ளதாய்ச்சி",164,1112768 "துல்லியமாக இல்லாத",164,1113250 "உயரிய பண்புடையவர்",164,1113429 "இயற்கையாய் அமையப்பெற்ற",164,1113463 "நம்ப முடியாத",164,1113543 "உயரமான் தண்ணீர்ப் பாத்திரம்",164,1113614 "தொலைக்காட்சிப் பார்வையாளர்",164,1114135 "சிறு நிலம்",164,1114656 "அதிகார மளித்தல்",164,1114745 "சிறை அலுவலர்",164,1115018 "சிறைச்சாலை அதிகாரி",164,1115390 "நிலத்தால் சூழப்பட்ட",164,1115624 "கால் நகம்",164,1115822 "இரு வினைசார்",164,1116330 "காது வலி",164,1116808 "முதன்மைச் சாவி",164,1117286 "துயில் கொள்",164,1117340 "நீண்டு ஒடுங்கிய கால்களை உடைய",164,1117364 "நுண்ணிய துவாரம்",164,1117459 "சுத்தம் செய்பவர்",164,1117519 "கடுமையான அடி",164,1117539 "அறிவுக் கூர்மையுள்ள",164,1117589 "தலை மயிர் உதிர்வு",164,1117672 "முணு முணு",164,1117946 "மகப் பேற்று மருத்துவர்",164,1118006 "இறந்தவிலங்கின் உடல்",164,1118270 "பலதார மணம்",164,1118368 "காலணி அணியப் பயன்படுத்தும் கரண்டி போன்ற சாதனம்",164,1119224 "அரை இருவழிப் பாதை",164,1119455 "கெட்டியான குழம்பு",164,1119807 "காது இரைச்சல்",164,1119894 "திண்டு துவக்கவும்",164,1120332 "துணி நெய்தல்",164,1120420 "பிறருடைய நூலைத் திருட்டுத்தனமாக வெளியீடுதல்",164,1121077 "சமாதானத்தை விரும்புபவர்",164,1121315 "புகை பிடிக்காதவர்",164,1121700 "நிறமற்ற பிளாஸ்டிக் மூலகம்",164,1122520 "பெண் புலி",164,1123507 "நிபந்தனை அற்ற",164,1123554 "குதிரை கனைத்தல்",164,1123579 "ஓய்வூதியம் பெறுபவர்",164,1123602 "காட்டு தீ",164,1123903 "துறைமுகத்தில் பொருள் வைக்கும் இடம்",164,1123913 "கையால் செய்யப்பட்ட",164,1124053 "பேன் நிறைந்துள்ள",164,1124602 "இந்து மதம்",164,1124753 "பணத்தாசை பிடித்த",164,1124819 "துண்டு வெளியீடு",164,1125050 "மேசை விரிப்பு",164,1125211 "சாம்பல் நிறமான",164,1125217 "ஒதுங்கும் அறை",164,1125249 "வீட்டின் முன்னறை",164,1125249 "தானியிக்க வங்கி இயந்திரம்",164,1125812 "சர்க்கரைவள்ளி கிழங்கு",164,1125912 "பட்டப்படிப்பு அல்லது கல்லூரிப் படிப்பை நிறைவேற்றுதல்",164,1126099 "மனதால் கலங்குற்றோர்",164,1126464 "அழுகின்ற சிறுமி",164,1126464 "விளளயாட்டு வீரர்",164,1126505 "முக்கியத்துவம் கொடு",164,1126549 "கீழ்நிலை ஊழியர்",164,1126549 "கர்வம் கொண்ட",164,1127937 "ஒரு தொன்",164,1128156 "கடந்து செல்லும் வழி",164,1128347 "வெள்ளிப் பொருட்கள்",164,1128517 "வைர விழா",164,1129261 "இழுது மீன்",164,1129593 "அறைகளுகிடையே புழைவாய்",164,1129713 "கப்பல் தளம்",164,1129841 "தேசியக் கொடி",164,1129966 "கப்பற் பாய் மரம்",164,1130256 "மோட்டார் சைக்கிள்",164,1130488 "உயர்நிலை பள்ளி",164,1131191 "முழங்காலுக்கும் கணுக்காலுக்கும் இடைப்பட்ட கால் எலும்புப் பகுதி",164,1131388 "சிறிய காது",164,1132778 "இயந்திரக் கைவினைஞர்",164,1132968 "கீழ் தளம்",164,1133255 "மேல் அட்டை",164,1133426 "பல உருவங்களைக் காட்டக்கூடிய குழாய் வடிவிலான கருவி",164,1134365 "விகாரமான கிழவி",164,1134371 "தட்டச்சு பொறி",164,1135612 "தட்டச்சு செய்பவர்",164,1136662 "நன்கு பழக்கப்படுத்தப்பட்ட",164,1136851 "சிறிய பிள்ளை",164,1137027 "தனி சிறப்புடைய",164,1137740 "கடலில் மிதக்கும் மரப்பலகையின் மீது அலைகளினூடே விளையாடு",164,1139584 "ஒரு வகை இனிப்பு தின்பண்டம்",164,1139885 "பற்றி இழு",164,1139885 "நிலம் என்னுடையது",164,1140338 "பெற்றோர் வெளியே சென்றிருக்கையில் குழந்தையை கவணித்துக் கொள்பவர்",164,1141059 "உயிர் மென்படலம்",164,1141202 "இந்து மதம்",164,1141231 "முன்கூட்டி அறி",164,1142144 "பிரேதப் பரிசோதனை",164,1142526 "நஷ்ட ஈடு உத்ரவாதம்",164,1142637 "எதிர் செய்",164,1142965 "சந்தா செலுத்து",164,1143029 "உளியால் செதுக்கு",164,1143641 "பாராட்டுகள் வழங்கு",164,1143662 "பெரிதாக செய்",164,1143662 "துணை மருந்து",164,1143733 "கட்டை பிரி",164,1144600 "ஒருவர் ஒருவராக",164,1144718 "திட்டமிடுதல் நிர்ணயத்தல்",164,1145400 "கணிபடு தன்மை",164,1145400 "திறன் அற்ற",164,1146047 "சிறப்பு வாய்ந்த",164,1146095 "தொடக்க நிலை",164,1146264 "சவரம் செய்",164,1146420 "நடுநிலை பள்ளி",164,1146490 "படகு துடுப்பு",164,1147100 "நிச்சயதார்த்தம் செய்யப்பட்ட",164,1147435 "குற்றம் செய்யத் துணை செய்பவர் அல்லது உதவுபவர்.",164,1148723 "மூவண்ணக் கலவை",164,1149087 "மற்போர் புரி",164,1149096 "வலிந்து இழு",164,1149278 "கடைவாய்ப் பல்",164,1149330 "ஒரு சம்பவத்தை நெரில் பார்ப்பவர்",164,1150395 "வெயிற்பட்ட மேனி நிறம்",164,1150733 "இனிப்பு உண்டாக்கு",164,1151079 "நினைவில் கொள்",164,1151115 "துளி துளியாக ஒழுகு",164,1151123 "கோப்பை வைக்கும் தட்டு",164,1151259 "மாவு பிசை",164,1151613 "உந்து பொறி",164,1152103 "தரை விரிப்புக் கம்பளம்",164,1152117 "பரவ செய்",164,1152128 "வெளி விரி",164,1152671 "பாட்டன் பாட்டி",164,1152834 "முடி பின்னல்",164,1153080 "குப்பை வாரி",164,1153130 "தளர்வு கொண்ட",164,1153130 "கூடை பின்னும் கலை",164,1153208 "வாசம் செய்",164,1153512 "சொட்டு சொட்டாக வடிதல்",164,1153674 "நொண்டி நொண்டி நட",164,1153690 "போர் கப்பல்",164,1153922 "துளை செய்",164,1154124 "மாற்றி வை",164,1154724 "மறு தொடக்கம்",164,1154752 "ஆழமாக பதிய செய்",164,1154769 "திரவத்தின் பாயும் வேகத்தை அறிய உதவும் கருவி",164,1154910 "இடந்தவறி வை",164,1155154 "சேனை கிழங்கு",164,1155260 "விளையாட்டுக் கோட்பாடு",164,1155358 "வாழ்க்கை அச்சுறுத்தி",164,1155542 "மனோதிடம் இல்லாத",164,1155865 "மேல் அங்கி",164,1155908 "பாலியல் கொடூரமான",164,1156397 "தீப்பிடிக்க வை",164,1156554 "ஆற்று நண்டு",164,1157012 "விட்டு கொடு",164,1157149 "பெலிகன் பறவை",164,1157984 "கால கட்டம்",164,1157984