As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

User talk:AdaM/lijstje

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search

آمدن komen خوردن Eten دادن geven رفتن Gaan بودن Zijn شدن Worden ماندن Blijven خریدن Kopen فروختن Verkopen خوابیدن Slapen روشن کردن Aansteken, verlichten خاموش کردن Uit doen استفاده کردن Gebruiken خواندن Lezen نوشتن Schrijven گفتن Zeggen – نوشیدن Drinken دیدن Zien گوش کردن Luisteren, horen تایپ کردن Typen ریختن Gieten باغبانی کردن Tuinieren چاپ کردن Drukken (boek) دعا کردن Bidden شمردن Tellen پرواز کردن Vliegen درد داشتن Pijn hebben عاشق شدن Verliefd zijn پوشیدن Aankleden

در آوردن                	Uitkleden 	

ورزش کردن Sporten نرمش کردن Opwarmen voor sport گردش کردن Wandelen کتک زدن Slaan آتش زدن Vuur maken آتش گرفتن Vlam vatten آوردن Brengen باد زدن Wapperen bij BBQ باد کردن Blazen, opblazen گیر کردن Blijven steken (in file vastzitten) پرت کردن Smijten آب دادن Water geven ورق زدن Bladeren in boek جیق زدن Gillen فریاد زدن Schreeuwen دادزدن Gillen گرفتن Krijgen ناراحت بودن Verdrietig zijn غمگین بودن Verdrietig zijn خوشحال بودن Blij zijn آواز خواندن Zingen شعر خواندن Gedicht lezen اشاره کردن Aanwijzen جایزه دادن Beloning geven کادو دادن Kado geven درست کردن Maken ساختن Maken چشیدن Proeven بوئیدن Ruiken حس کردن Voelen شکار کردن Jagen پختن Koken عکس انداختن Foto maken عکس گرفتن Foto nemen شاد بودن Blij zijn اخم کردن Fronsen نقاشی کردن Tekenen, schilderen پاک کردن Opruimen جاور کردن Stofzuigen جارو زدن Stofzuigen شروع کردن Beginnen تمام کردن Stoppen نمایش دادن Acteren نمایش بازی کردن Acteren تاتر بازی کردن Theater spelen فیلم بازی کردن In film spelen سفره انداختن Tafel dekken میخ زدن `spijkeren` غر زدن Mopperen پیانو زدن Piano spelen ویالون زدن Viool spelen گیتار زدن Gitaar spelen حرف زدن Praten خیاطی کردن Kleding maken, naaien بنائی کردن Huis maken صبر کردن Geduld hebben رشد کردن Groeien زنگ زدن Bellen رنگ زدن Verven ظرف شستن Afwassen رخت شستن Kleding wassen حمام کردن Baden, douchen پس انداز کردن Sparen رانندگی کردن Rijden (auto) پارک کردن Parkeren تلویزیون نگاه کردن TV kijken درس دادن Les geven مالیدن Smeren عمل کرن Opereren جراحی کردن Opereren ماچ دادن Kus geven تب کردن Koorts hebben لرزیدن Trillen, rillen ترسیدن Bang zijn دویدن Rennen راه رفتن Lopen شنیدن Luisteren شانه کردن Haar kammen ایمیل زدن E mail sturen مهمانی دادن Op bezoek gaan رقصیدن Dansen تحمل کردن Lijden بیل زدن Scheppen دارو خوردن Medicijnen innemen برس زدن Borstelen دوختن Kleding maken, naaien تقسیم کردن Delen, verdelen ناز کردن Aaien,`playing hard to get` زنگ زدن telefoneren