As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

User talk:Alle van Meeteren

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search

Gesprekken[edit]

Lingua Franca[edit]

06:24, 24 January 2008 (EST): Gerard wijst er op dat hollandse templates maar beperkt gebruikt kunnen worden.

06:48, 24 January 2008 (EST): Alle is zich de beperking bewust, maar engels is knellend, en het gaat slechts om een experiment.

06:48, 24 January 2008 (EST)[edit]

Lingua Franca
vorige|volgende

Alle is zich de beperking bewust, maar engels is knellend, en het gaat slechts om een experiment.

Alle van Meeteren 06:48, 24 January 2008 (EST) schrijft het volgende:


Dag, Gerard,
Ik ben mij ervan bewust dat Engels de voertaal is op Omegawiki. Maar het gaat hier om een experiment. Het Engels voelt voor mij aan als een kunstarm, onhandig dus. Vandaar dat ik geen moeite doe om binnen dit experiment, en op mijn overlegpagina, mijn denken in engelse taal om te zetten.
Als anderen brood zien in het experiment, of ik zelf er de markt mee op wil, kunnen we alsnog zoeken naar adequate engelse termen.
Voorlopig tuinier ik hier dus, op mijn manier. Voel je daarom ook vrij zo te reageren als je zelf wilt. Ik zal je bijdrage dan rangschikken zoals deze tuinman ordelijk vindt.


06:24, 24 January 2008 (EST)[edit]

Lingua Franca
vorige|volgende

Gerard wijst er op dat hollandse templates maar beperkt gebruikt kunnen worden.

GerardM 06:24, 24 January 2008 (EST) schrijft het volgende:


Hoi, de Lingua Franca voor OmegaWiki is Engels. Templates in het Nederlands zullen door niemand verder geadopteerd worden.

Welcome[edit]

11:04, 18 January 2008 (EST): Welkomstgroet

11:10, 18 January 2008 (EST): Alle wil bijdragen, maar vindt het project wel erg groot.

11:16, 18 January 2008 (EST): Bengoa meldt dat alleen een sysop bijdragen kan leveren.

13:43, 18 January 2008 (EST): Alle wil eerst studeren. Hij vraagt of Bengoa al bijdragen heeft geleverd en welke dan?

14:43, 18 January 2008 (EST): Gerard M heet Alle welkom. Hij heeft Alle sysop gemaakt.14:43, 18 January 2008 (EST)[edit]

Welcome
vorige|volgende

Gerard M heet Alle welkom. Hij heeft Alle sysop gemaakt.

GerardM 14:43, 18 January 2008 (EST) schrijft het volgende:


I am happy that you find yourself welcomed :) I have given you edit rights :) Please do read about the DefinedMeaning .. Have fun.


13:43, 18 January 2008 (EST)[edit]

Welcome
vorige|volgende

Alle wil eerst studeren. Hij vraagt of Bengoa al bijdragen heeft geleverd en welke dan?

Alle van Meeteren 13:43, 18 January 2008 (EST) schrijft het volgende:


Hi, Bengoa

First, I have to become acquainted with what is going on, so I wait to make real contributions. Do you already made contributions? Which?


11:16, 18 January 2008 (EST)[edit]

Welcome
vorige|volgende

Bengoa meldt dat alleen een sysop bijdragen kan leveren.

User:Bengoa schrijft het volgende:


Hello, this is a wiktionary, but to be able to make me contributions, a bureaucrat has to make you a sysopr, I am not a bureaucrat, alone I am a sysop, to if for that you will have to wait until a bureaucrat makes you a sysop--


11:10, 18 January 2008 (EST)[edit]

Welcome
vorige|volgende

Alle wil bijdragen, maar vindt het project wel erg groot.

Alle van Meeteren 11:10, 18 January 2008 (EST) schrijft het volgende:


Hi, Bengoa, I hope I will be able to contribute. My first impression: this is a huge project. I hope it will not labor on elephantasis.

11:04, 18 January 2008 (EST)[edit]

Welcome
vorige|volgende

Welkomstgroet

Bengoa 11:04, 18 January 2008 (EST) schrijft het volgende:


Hi,
Welcome to OmegaWiki ! I hope you have fun on our project :) Please read about the DefinedMeaning. When you have questions, please ask consider using the IRC channel. --

Reflecties[edit]

Engelse tekst op Beer Parlour (12:05, 19 January 2008 (EST)) levert de inspiratie voor dit nadenken.

Probleem bij het omzetten van DefinedMeanings[edit]

Talen kunnen niet letterlijk in elkaar overgezet worden. Dit is wel de bedoeling op Omegawiki bij Definedmeanings. Hiermee wordt voorkomen dat definities van eenzelfde begrip in de verschillende talen te veel van elkaar gaan verschillen, omdat ze vanuit steeds andere talen zijn overgezet en daarbij steeds zijn aangepast aan de eigenaardigheden van de doeltaal. semantic drift

Problemen:

  • De brontaal kan een definitie van een begrip hebben opgesteld dat het kan doen zonder gebruikmaking van het gedefinieerde begrip, terwijl de doeltaal voor de letterlijke vertaling van die definitie, het gedefinieerde begrip, nodig heeft.
  • Soms kent de doeltaal geen vergelijkbare zinsarchitectuur.
  • De brontaal kan metaforische middelen hebben ingezet om de betekenis van het begrip duidelijk te maken. Die kunnen niet worden ingezet in de doeltaal.

Oplossingsrichtingen[edit]

Vaste volgorde van omzetten[edit]

Een begrip wordt nooit volledig afgedekt door een woord voor dat begrip. Begrip en woord bewegen ten opzichte van elkaar, door de tijden heen, maar ook per persoon. Daarom is de vraag wat iemand met een bepaald woord bedoeld altijd actueel.

Hierop doordenkend: zou het niet helpen als minimaal de definitie beschikbaar is die de taalgebruikers zelf geven, onvertaald?

Woorden[edit]

"The initial aim is to provide information on all words of all languages. As a consequence of the origin of OmegaWiki, it includes both lexical, terminological and ontological information. Our data is available in a relational database, as a result it is possible to use the data for many purposes." Hoofdpagina Alle van Meeteren 10:02, 25 January 2008 (EST)

en begrippen?[edit]

Omegawiki is een verzameling woorden. De vraag is of het een verzameling dient te zijn van woorden als losstaande eenheden, zodat het woord als klankeenheid de grootste gemene deler is van de verzameling, of een verzameling van begrippen. In dat geval worden ook combinaties van woorden opgenomen.

Het is volgens mij van belang voor een van twee een keuze te maken. Ik heb een beter gevoel bij de woord-benadering. De begrippen-benadering maakt de verzameling zeer complex. Ik vermoed dat de twee niet samen kunnen gaan, omdat losse woorden deel uit zullen kunnen maken van begrippen.

Uit de volgende tekst op de pagina DefinedMeaning kan afgeleid worden dat de verzameling een verzameling van begrippen is, en niet zozeer van woorden:

"A DefinedMeaning (DM) takes an Expression as a starting point, and explains the (or one of the) concepts expressed by this expression in one or several sentences; the Definition. A DefinedMeaning can be started from any Language, and the First Expression and First Definition will be marked or shown aside on the edit page. "