As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

Visual:Continents and oceans/tr

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search
Kuzey AmerikaSGüney AmerikaAfrikaEvrupaAsyaOkyanusyaAntarktikBüyük OkyanusBüyük OkyanusAtlas OkyanusuHint OkyanusuGüney OkyanusuArktik Okyanus
Dünyanın kıta ve okyanusları. İsim için imleçi bir bölge üzerine getirin, tanım ve çevirileri için orayı tıklayın.