As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

Visual:Kinship terms/tr

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search
kişibabaannekız kardeşerkek kardeşbüyük bababüyük annebüyük bababüyük annehalaamcadayıteyzeenişteyengeyengeeniştehala kızıhala oğluamca kızıamca oğludayı kızıdayı oğluteyze kızıteyze oğluyengekarıkayınpederkaynanakayıngörümce(kayınbiraderin karısı)bacanakeniştekız yeğenerkek yeğenkızoğuldamatgelindünürdünürdünürdünürkız torunerkek torunkız torunerkek torunkız yeğenerkek yeğen()()()()kişi (kadın)babaannekız kardeşerkek kardeşbüyük bababüyük annebüyük bababüyük annehalaamcadayıteyzeenişteyengeyengeeniştehala kızıhala oğluamca kızıamca oğludayı kızıdayı oğluteyze kızıteyze oğluyengekocakayınpederkayınvaldekayınbirader, kayıngörümceelti()enişteyeğenyeğenkızoğuldamatgelindünürdünürdünürdünürkız torunerkek torunkız torunerkek torunkız yegenerkek yeğen()()()()
Akrabalık terimlerini gösteren iki aile ağacı. Üst çizim kırmızı ile gösterilmiş bir erkek için terimleri gösterir, alt çizim ise kırmızı ile gösterilmiş bir kadın içindir. Kare: erkek; çember: kadın. Numaralandırılmış bir kişiye karşılık gelen terim için imleçi onun üzerinde durdurun, tanımı ve diğer dillere olan çevirisi için tıklayın.