As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

Portal:nan

From OmegaWiki
Revision as of 15:01, 20 November 2006 by GerardM (talk | contribs) (Min Nan)

Jump to: navigation, search
Ethnologue ISO-639-1 -
ISO-639-3 nan
Babel user information
nan-N Chit-ê iōng-chiá tùi sè-hàn tō kóng Bân-lâm-gú.
nan-5 Cī ciáh ê̤ṳng-hô tĕ̤k-siā Bân-lâm-gú gì nèng-lĭk iā ciŏng-ngiĕk.
茲隻用戶讀寫Bân-lâm-gú其能力嘢專業
nan-4 Chit-ê iōng-chiá tha̍k-siá Bân-lâm-gú ē lêng-le̍k sī chiap-kīn bó-gú.
nan-3 Chit-ê iōng-chiá tha̍k-siá Bân-lâm-gú ê lêng-le̍k sī ko-kip.
nan-2 Chit-ê iōng-chiá tha̍k-siá Bân-lâm-gú ê lêng-le̍k sī tiong-kip.
nan-1 Chit-ê iōng-chiá tha̍k-siá Bân-lâm-gú ê lêng-le̍k sī chho·-kip.
Users by language
Search user languages

Min Nan

Welcome to what is to become the language portal for Min Nan. Please replace this text with what is appropriate in Min Nan and help complete the missing templates.

Countries

Incomplete

Negara Brunei Darussalam -  中华人民共和国 -  Republik Indonesia -  مليسيا -  Republika ng Pilipinas/Republic of the Philippines -  Republik Singapura/新加坡共和国/சிங்கப்பூர் குடியரசு/Republic of Singapore -  ราชอาณาจักรไทย -  中華民國