As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

Visual:Continents and oceans/tr

From OmegaWiki
Revision as of 22:26, 9 July 2012 by InfoCan (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Kuzey AmerikaSGüney AmerikaAfrikaEvrupaAsyaOkyanusyaAntarktikBüyük OkyanusBüyük OkyanusAtlas OkyanusuHint OkyanusuGüney OkyanusuArktik Okyanus
Dünyanın kıta ve okyanusları. İsim için imleçi bir bölge üzerine getirin, tanım ve çevirileri için orayı tıklayın.